Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Příprava nových klasifikátorů pro pivoňky, denivky a bezkartáčkaté kosatce v Průhonické botanické zahradě.
Sekerka, Pavel ; Caspers, Zuzana ; Macháčková, Markéta ; Papoušková, L. ; Koudela, M.
Po přijetí nových rodů (Hemerocallis, Paeonia, Iris subgen. Limniris) do Národního programu genetických zdrojů bylo nutné vytvořit nové klasifikátory pro popis odrůd. Při návrhu hodnocených znaků jsme vycházeli z botanických monografií rodů, existujících klasifikátorů a ze zkušenosti při popisu odrůd. Na tvorbě a hodnocení klasifikátoru jsme spolupracovali s řídícím pracovištěm, genovou bankou VURV a Katedrou zahradnictví FAPPZ ČZU v Praze, která témata zadala jako diplomové a bakalářské práce. Klasifikátory budou během roku 2019 publikovány v databázi GRIN Czech.
Nová kolekce genofondu Hemerocallis
Macháčková, Markéta ; Caspers, Zuzana ; Sekerka, Pavel
Popis sbírky Hemerocallis v Průhonické botanické zahradě a důvody k zařazení do Národního programu ochrany genofondu rostlin.
Metodika hodnocení taxonomické skladby trvalek pro potřeby oboru ZaKA
Hrabík, Jiří
"Metodika hodnocení taxonomické skladby trvalek pro potřeby oboru ZaKA" určuje nový způsob popisu a výběru nejlepších kvalitních odrůd trvalek pro použití v praxi. Tato metodika vznikla na základě dříve publikovaných metodik hodnocení taxonomické skladby trvalek a byla obohacena o nové prvky. Mezi tyto prvky patří nový systém zachycení vývoje odrůdy v čase a systém celkového hodnocení odrůd za pomocí určujících parametrů (ne pouze subjektivního hodnocení). Tato metodika je hlavním výstupem této diplomové práce. Metodika byla ověřena na sortimentu rodu Hemerocallis L. v areálu Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Podle nabytých zkušeností z hodnocení v terénu byla dále zdokonalena a pozměněna. Metodika byla vytvořena tak, aby kombinovala efektivitu a přesnost výběru kvalitních odrůd s dobrou ekonomičností hodnocení a zároveň byla využitelná pro širokou škálu taxonů (po modifikaci). Pokud bude metodika v budoucnu aplikována, bude možné pomocí ní vybírat nejvhodnější odrůdy pro díla ZaKA.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.