National Repository of Grey Literature 92 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
The Use of Project Management Tools in the Chosen Mechanical Engineering Company
Hlaváček, Jan ; Kruljacová, Anna (referee) ; Smolíková, Lenka (advisor)
Diplomová práce se zaměřuje na vybrání a aplikaci metod a nástrojů projektového management ve strojírenském podniku. První část práce se zaměřuje na teoretické poznatky. Druhá část je analýza současného stavu podniku a průmyslu. Třetí část je autorův návrh, který je vytvořen na základě předchozích dvou kapitol.
The Use of Project Management Methods in Event Management of the International Organisation
Světnička, Michal ; Pezlar, Zdeněk (referee) ; Smolíková, Lenka (advisor)
Diplomová práce se zabývá analýzou současné situace ve firmě Sportobchod.cz s.r.o a aplikací teoretických znalostí projektového řízení, nástrojů a metod k návrhu projektu, který má za cíl usnadnit proces budování a zapojení své komunity zákazníků na Slovensku. Kromě toho by projekt měl sloužit jako návod pro následující projekty analyzované společnosti. Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část je zaměřena na představení teorie projektového řízení a vymezení jeho hlavních konceptů. Druhá část je věnována analýze současné situace, která zahrnuje využití různých makroekonomických a mikroekonomických analýz. V poslední části autor navrhuje projekt pomocí metod projektového řízení jako je SMART definice projektových cílů, logický rámec, WBS, RACI Matice, Ganttův diagram a charakterizuje možné přínosy navrhovaného projektu pro analyzovanou společnost.
The Application of Project Management Methods in Company
Káčerková, Tereza ; Kruljacová, Anna (referee) ; Smolíková, Lenka (advisor)
Diplomová práce je zaměřena na aplikaci metod projektového řízení ve firmě. Práce nejprve specifikuje teoretické poznatky této oblasti. Na teoretickou část navazuje analýza externího a interního prostředí dané firmy. Na základě výstupů a využití metod projektového managementu je vytvořen možný návrh řešení projektu, který vede k úspěšnému oslovení nového segmentu potencionálních zákazníků.
Planning of Resources for Construction Project
Vičar, Ondřej ; Waldhans, Miloš (referee) ; Nováková, Jana (advisor)
The aim of bachelor thesis is to decribe principles of planning the resources for construction project. The theoretical part deal with resource planning, cost planning and financial planning. In practical part these methods are aplied on specific project.
Use of Time Planning Methods in Construction Project Management
Titzová, Eva ; Maňák, Jan (referee) ; Nováková, Jana (advisor)
The thesis is devoted to the of use of time planning methods in construction project mangement and explains the basic concepts which in this area concern. The goal of bachelor thesis is to get acquiainted with the basic methods of project management. The output is application of individual methods on concrete project management.
Management of the Construction Project
Kovář, Jakub ; Bažant, Petr (referee) ; Nováková, Jana (advisor)
The bachelor thesis describes the issue of construction project management and explains the basic concepts that concern this area. The aim of this thesis is to introduce basic methods and procedures of planning the construction project and their application on concrete practical project of public procurement.
The Project Proposal of Change the Purchasing Process in the Selected Company
Spousta, Jan ; Palatin, Roman (referee) ; Doskočil, Radek (advisor)
Diploma thesis creates the project design for changes in the purchase process in the selected company together using the tools and methodologies of project management. Based on an analysis of the business environment and key theoretical background of project management, it brings in the draft plan project, usable for its future company‘s implementation.
Algorithms for forward and backward planning
Sluka, Filip ; Hromková, Ivana (referee) ; Simeonov, Simeon (advisor)
The thesis deals with production planning. It contains theoretical description of methods used for production planning and optimizing. Thesis describes bottleneck problems in production. It offers overview of ways to identify and analyze bottleneck influence to manufacturing process efficiency. Thesis proposes ways to eliminate bottlenecks using various algorithm types. It applies theoretical knowledges from optimization and graph theory to program creation that is focused on order delay and readjustment time minimizing. The program implements genetic algorithm.
Construction Order Management
Kadeřávková, Jitka ; Podstavek, Michal (referee) ; Waldhans, Miloš (advisor)
This thesis is devoted to management of construction contract and the thesis is divided into two parts – theoretical and practical. The theoretical part is focused on familiarizing with some concepts of project management, cost control, time management and risk management. At the end of the theoretical part, there are described types of construction of a family house. Practical part involves applying these principles on the example of the particular construction work contract. It also describes and analyzes organization of construction contract and together with risk management meets the appointed target. The desired output of theses is processing of necessary documents for the management of specific construction contract by house raising.
Preparation and management of the contract in the construction company
Jedlička, Jan ; Vala, Jiří (referee) ; Nový, Martin (advisor)
This diploma thesis aims to describe preparation and management of a contract in a building company using the tools of project control. The thesis contains a theoretical and a practical part, where the problem is first explained theoretically and then practically on the chosen contract. This contact is a block of flats in Stepanov, which was realized in the years 2017 and 2018 by the building company Moravostav Brno, a. s.

National Repository of Grey Literature : 92 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.