Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Problematika rozvodu manželství a jeho důsledků
Němeček, Eduard ; Dvořák, Jan (vedoucí práce) ; Elischer, David (oponent)
5.Resumé Tato práce nabízí bližší pohled na problematiku rozvodu manželství v České republice, jeho dopady na majetkové poměry rozvedených manželů a dopady na nezletilé děti pocházející z rozvedeného manželství. Tato problematika je dosud řešena různými způsoby na úrovni okresních i krajských soudů. Více ujednocujícím prvkem jsou rozhodnutí Nejvyššího a Ústavního soudu v naší republice. Jde o velmi závažný společenský jev, který se dle statistiky dotýká velkého množství rodičů, dětí, avšak i bezdětných partnerů. Již z dávných dob je známo, že tento jev je společensky nežádoucí, katolická církev jej odmítá téměř úplně ve svém kanonickém právu. K nárůstu rozvodů došlo až s postupem vyspělosti společnosti. Jedná se o celospolečenský jev, který se vyskytuje bez rozdílů státního zřízení a politických systémů, a to od totalitních přes režimy autokratické, až po vysoce demokratické systémy vyspělých zemí v celém světě. Při tvorbě textu bylo kriticky sledováno až 40% uzavřených manželství v naší republice, které končí rozvodem. Je to dlouhodobý společenský jev, který překonal všechny politické systémy od dob Rakouska- Uherska až po dnešek. Zabránit mu nelze, jde jen o to minimalizovat ho. Byly prezentovány vlastní poznatky a závěry jednak ohledně příčin a důsledků rozvodů, jednak stanoviska soudů všech stupňů,...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.