Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,996 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Využití Facebooku k propagaci EU na příkladu českých europoslanců
Tranová, Khanh Ly ; Shavit, Anna (vedoucí práce) ; Klimeš, David (oponent)
Bc. Khanh Ly Tranová Abstrakt Bakalářská práce Využití Facebooku pro propagaci EU na příkladu českých europoslanců se zabývá analýzou facebookových veřejných profilů vybraných českých politiků, kteří zastupují české zájmy v Evropském parlamentu. Vzhledem k významnější úloze sociálních sítí obecně a důležitější roli Facebooku v oblasti politické komunikace se tato práce zaměřuje na pochopení toho, jak čeští europoslanci využívají nová média jako prostředek k vysvětlování role Evropské unie. Analýza se soustředí na časové období během voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu v České republice v roce 2017 a to proto, že v průběhu předvolebních kampaní je akcentována větší pozornost na některá politická témata, mezi které patří také otázky fungování Evropské unie a význam členství v těchto strukturách. Čeští europoslanci mohou využít zvýšenou pozornost k prezentaci Evropské unii a ke zlepšení míry informovanosti ohledně této problematiky. Z pozice odborníků na otázky týkající se Evropské unie navíc mohou při příležitostech předvolebních bojů využít prostor pro vlastní sebeprezentaci. Teoretická část se věnuje definici politického marketingu a využití sociálních sítí pro politický marketing a nastiňuje aktuální stav, jak se prezentují témata Evropské unie v České republice. V praktické části se výzkum se...
Dopad brexitu na vzájemný obchod České republiky a Velké Británie
Vosmanský, Jakub ; Dědek, Oldřich (vedoucí práce) ; Palanský, Miroslav (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá aktuální problematikou odchodu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie, posuzuje možný vliv brexitu na vzájemný obchod mezi ČR a Spojeným královstvím a vyhodnocuje jeho případný vliv na českou ekonomiku. Po krátkém přehledu historie členství Spojeného království v EU následuje popis komplikovaných jednání EU s UK o vystoupení. Další kapitola se zabývá některými studiemi a analýzami vyhodnocujícími dopady brexitu na britskou ekonomiku. Pak následuje diskuse sjednané dohody o vystoupení a některých možných modelů vzájemných vztahů EU-UK po ukončení přechodného období - členství v Evropském hospodářském prostoru (norský model), sjednání dohody o volném obchodu (švýcarský model, kanadský model), vystoupení bez dohody (tvrdý brexit). UK je jedním z nejvýznamnějších exportních partnerů ČR, což vyplývá z vyhodnocení dat o vzájemné obchodní výměně. V závěrečné části tato práce zkoumá input-output analýzou možný vliv poklesu domácí spotřeby britské ekonomiky na HDP ČR a vyhodnocuje potenciální dopad brexitu na vzájemný obchod ČR-UK v odvětví automobilového průmyslu. V době odevzdání této práce se stále neví, zda Spojené království vystoupí z EU s dohodou, nebo bez dohody. O modelu příští spolupráce, který bude teprve sjednáván v budoucnosti, se...
Impeachment v Evropě: ústavní modely a reálná praxe
Medelský, Filip ; Brunclík, Miloš (vedoucí práce) ; Mlejnek, Josef (oponent)
Tato práce se věnuje představení a analýze impeachmentu vůči prezidentům v zemích Evropské unie. Diplomová práce představuje a analyzuje jednotlivé ústavní modely impeachmentu na prezidenty v zemích Evropské unie v závislosti na tom, jací jsou ústavní aktéři impeachmentu, kdo a jak rozhoduje o iniciaci celého procesu, za splnění jakých podmínek je možné proces impeachmentu zahájit, za jaké přečiny může být prezident impeachmentu vystaven, které orgány mají právo rozhodnout o výsledku žaloby, jaký postih je možné na prezidenta uplatnit, případně jestli je možné rozhodnutí těchto orgánů nějakým způsobem zvrátit. Práce také analyzuje doposud proběhlé procesy impeachmentů vůči evropským prezidentům, konkrétně se jedná o impeachment prezidenta Paksase a rumunského prezidenta Basesca. Představen je také doposud jediný pokus o ústavní žalobu proti českému prezidentovi Václavu Klausovi. V rámci evropských ústav je možné určit tři hlavní modely impeachmentu v závislosti na tom, jakému orgánu je svěřena pravomoc zbavit prezidenta úřadu. Většina evropských zemí používá soudní model, kdy je prezident zbaven svého úřadu rozhodnutím soudního orgánu. Soudní orgány pak mohou být dvojí povahy. Může se jednak o klasické ústavní soudy nebo o speciální orgány, které rozhodují pouze o žalobách na prezidenty nebo jiné...
Effects of the Brexit referendum on the Common Security and Defence policy
Schlecht, Niclas ; Kazharski, Aliaksei (vedoucí práce) ; Plechanovová, Běla (oponent) ; Střítecký, Vít (oponent)
in Czech Společná bezpečnostní a obranná politika (SBOP) ztělesňuje touhu EU být klíčovým hráčem v globální bezpečnosti. S Brexitem ztrácí SBOP svou největší vojenskou sílu a jednoho z hlavních poplatníků za bezpečnost. Tato práce zkoumá, jakým způsobem se EU zabývala referendem o Brexitu a jak se vyvíjela SBOP. Poskytuje hodnocení o politikách souvisejících se SBOP a posuzuje, do jaké míry lze vysledovat jejich nový vývoj po referendu o Brexitu a jak je ovlivňují domácí voliči členských států EU. Práce ukazuje, že odchod Velké Británie otevřel SBOP nové možnosti rozvoje, které nebyly plně využívány kvůli různým domácím omezením v členských státech EU.
Impact of Potential EU Membership on Economy of Ukraine
Jascuk, Milana ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Šťastná, Lenka (oponent)
Nedávné téma budoucnosti ukrajinské ekonomiky přitahuje velikou pozornost ekonomů a politiků. Cesta, jakou by měla směřovat je široce diskutována na mezinárodní scéně. Ekonomové a politici se nemohou shodnout jakým směrem by bylo pro Ukrajinu lepší se ubírat. V současné době bylo vytvořeno mnoho speciálních institucí na obou stranách. Jak na evropské, tak na ukrajinské. Hlavním cílem je kontrolovat všechny procesy transformace tak, aby byla transparentní na všech úrovních a zároveň zabránit nechtěným událostem. Samozřejmě existují zastánci i odpůrci tohoto procesu přechodu k volnému obchodu s EU, stejně tak jako pro každý globální proces. Mezi mladými lidmi převládá názor, že možnosti, které nám dává EU, jsou mnohem cennější a užitečné. Dokonce i nyní se většina studentů a výzkumných pracovníků snaží uplatnit, nebo získat určité znalosti, v evropských zemích. Snažim se určit možný dopad na ekonomiku Ukrajiny, která předpokládá integraci do Evropské unie. Je velmi důležité zvážit jak klady, tak zápory takového procesu, které probíhají na vladní úrovni. Proto se v této práci zaměřím na oba úhly pohledu vývoje ekonomiky na Ukrajině. Abych toho docílila, použila jsem syntetickou metodu kontroly, která nám poskytuje příležitost promítat minulé události a aplikovat je na ukrajinskou ekonomiku. Pro...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,996 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.