National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Queen Elizabeth II as a symbol of British national identity from 1997 to 2017
Bartoňová, Kristýna ; Kasáková, Zuzana (advisor) ; Váška, Jan (referee)
Britská panovnice Alžběta II. je nedílnou součástí britské národní identity, a to dle odborných názorů i dle oficiálních stránek britské vlády. Ovšem způsob, kterým se podílí na udržování britské identity není dostatečně popsán. Proto se tato bakalářská pr panovnice Alžběty II. v udržováním britské národní identity. Analyzuje, zda a jakým způsobem se panovnice podílí na udržování britské národní identity. Nejprve rozebírá přibližuje složitost tohoto pojmu a směry, kterými lze národní identitě přistupovat. Pokračuje definicí britské identity. Dále, na základě odborných studií a názorů, stejně jako na základě názorů britských žurnalistů a obyvatel představuje hlavní oblasti a složky britské národní identity. Tímto způsobem stanovuje oblasti, ve kterých by se panovnice měla při udržování národní identity pohybovat. Těmito oblastmi jsou politicko ideologická identita národa, kulturní identita a společná historie a paměť. V , zda je panovnice Alžběta těchto oblastech činná a jakým způsobem udržuje a posiluje jednotlivé složky identity. Analyzuje, jakým způsobem panovnice reálně o tuto identitu pečuje. Jsou monitorovány jednotlivé události, kterých se panovnice účastní, jednotlivé proslovy a styl jakým je Spojené království prezentováno na charitativní činnost. Díky poznatkům z analýzy královniných činností je v...
The "Simpson Affair" and the "Annus horribilis" Contribution to the Changes of the Picture of the British Royal Family in the General Public in the 20th Century
Krausová, Markéta ; Kovář, Martin (advisor) ; Valkoun, Jaroslav (referee)
In this thesis the author analyses the changes in the view of the British Royal Family in general public during the 20th century. Given the extensiveness of the topic, the author focuses on two crisis situations - so called "Simpson Affair" - the abdication of King Edward VIII in 1936 and his relationship with divorced American Wallis Simpson, and so called "Annus Horribilis" - the divorce of the successor to the throne prince Charles and princess Diana Spencer. The author analyses changes in perception of the role of British Royal Family in life of British nation and its role within British general public. Author works with unpublished sources (mainly from the archive materials gathered from the sources of the Archive of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and the National Archives in London - Kew, with published sources and extensive specialized literature mostly from British provenience. Keywords Great Britain, Monarchy, Royal Family, Edward VIII, Wallis Simpson, Elizabeth II, Prince Charles, Diana Spencer, General Public