National Repository of Grey Literature 265 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Návrh marketingovej stratégie vzdelávacích mobilných aplikácií
Kovácsová, Monika
This diploma thesis is dedicated to the proposal of marketing strategy for educational mobile applications from developer Holucent. In the theoretical part of the thesis are described notions from the field of marketing strategies and online marketing. Based on the analysis of current state is consequently created marketing strategy which cornerstones are suggestions of specific marketing measures. The means of control and measurement of effectiveness of suggested measures are analytical tools. The main asset of this thesis is improvement of propagation of educational mobile applications from developer Holucent.
E-learningová aplikácia pre podporu výuky zemepisu pre základnú školu v Nitrianskych Sučanoch
Fodorová, Elena
The bachelor thesis deals with design and creation of an e-learning web application that will be focused on geography and will be helpful in teaching.The first part contains an introduction to the issue of thesis and clarification of certain terms.It also contains analysis of existing solutions.The following section defines the application requirements and design of database represented by the entity-relational model. The thesis continues with the implementation of the application, which was developed by PHP framework Slim and JavaScript framework AngularJS. At the end we can read about the results of the thesis and fulfillment of the assignment as well as about the possible recommendations and suggestions for the next extension of application.
Využitie e-learningu v rozvoji ľudských zdrojov energetickej spoločnosti
Tomášková, Dominika
Tomášková, D. The application of e-learning in human resources development in the energy company. Diploma thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2019. Diploma thesis is focused on the application of e-learning in corporate training and development in the company Slovenské elektárne, a.s. The aim of the Diploma thesis is evaluation of the current training and development and creation of new suggestions for improvement of e-learning training and development of employees and external suppliers. The literary overview is dedicated to explaining the terms training and development of employees and training methods with focus on e-learning. The results of the Diploma thesis are suggestions for improvement of e-learning training in the company, mainly in the area of radiation protecion.
Implementace e-learningového modulu pro systém Wordpress
Lang, Leoš
Lang, L. Implementation of an e-learning module for Wordpress. Bachelor thesis. Brno 2018. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2018. This bachelor thesis deals with the creation of a module for content man-agement system Wordpress. Module will allow easy publication of study materials on web pages where visitors can use them for study.
Advanced Methods of Circuits Theory Educations
Vyroubalová, Ivana ; Šátek, Václav (referee) ; Kunovský, Jiří (advisor)
This diploma thesis is about design and implementation of an e-learning system to help the students in daily course of Circuits Theory. This system works with different requirements based on special rights for appropriate user-groups. Implementation of the system requires support the specific mathematical formulas, creation of study materials and functions for testing knowledges in Circuits Theory and in Safety work on electrical devices. The system is implemented using XHTML and PHP, the design using cascade style sheets CSS. The educational material is created in XML, MathML and XSL languages and tests are saved in a database. The database is designed using the UML language and implemented in MySQL database system. This system is a part of diploma thesis.
Modelica in physiological modelling. Models with spatially distributed parameters, Authorin educational simulators.
Šilar, Jan ; Kofránek, Jiří (advisor) ; Maršálek, Petr (referee) ; Roubík, Karel (referee)
Mathematical models in physiology are useful to formulate and verify hypotheses, to make predictions, to estimate hidden parameters and in education. This thesis deals with modelling in physiology using the ​Modelica language. New methods for model implementation and simulator production were developed. Modelica is an ​open standard equation-based object-oriented language for modelling complex systems. It is highly convenient in physiology modelling due to its ability to describe extensive models in a lucid hierarchical way. The models are described by algebraic, ordinary differential and discrete equations. Partial differential equations are not supported by the Modelica standard yet. The thesis focuses on two main topics: 1) modelling of systems described by partial differential equations in Modelica 2) production of web-based e-learning simulators driven by models implemented in Modelica. A Modelica language extension called PDEModelica1 for 1-dimensional partial differential equations was designed (based on a previous extension). The OpenModelica modelling tool was extended to support PDEModelica1 using the method of lines. A model of countercurrent heat exchange between the artery and vein in a leg of a bird standing in water was implemented using PDEModelica1 to prove its usability. The...
E-tivities: effective activities to learn languages?
Davydenko, Valeriy ; Jašková, Jana (referee) ; Langerová, Petra (advisor)
Účelem této semestrální práce je dozvědět čím je E-learning a odkud to příšlo, popsat historii vytváření electoního studia a pochopit klady a zápory tohoto typu školení. A samozřejmě pochopit, je takový studium efektivní nebo ne. Práce je rozdělena do sedm hlavních částí: definice, formy e-learningu, historie e-learningu, výhody e-learningu, nevýhod elektronického elektronického učení, vliv na vyučovací proces. Bakalářská práce je zaměřena na analýzu práce zástupců "e-learningu". Popis procesu učení jazyka a efektivity výuky angličtiny prostřednictvím e-learningu. Příspěvek popisuje proces výuky angličtiny pomocí dvou elektronických platforem. První objekt je placená online škola, největší společnost studující angličtinu ve východní Evropě. Druhou částí práce je bezplatná mobilní aplikace zaměřená na vývoj a výuku angličtiny, nejoblíbenější aplikace na světě v sekci online školení. Informace o firmách, historii vzniku a principy práce používané v aplikacích jsou prezentovány formou přehledu firem.
Development and evaluation of computer application for teaching and determination of natural species
PECHAR, Luboš
Available e-learning applications for teaching and recognition of natural species and testing the level of achieved knowledge were evaluated in this thesis. Problems and limits of these tools were identified. Based on the evaluation the unique tool for test developing was designed which can be used for self-learning as well as for testing within the school program. The outcome of the theses is a new application "Poznávačka". New application allows teachers to create lists of species which are available as a study material for their students.
Creating e-learning materials for Automatization course
MÍČEK, Radek
The thesis deals with the creation of e-learning materials for the subject Automation. The theoretical part briefly deals with the definition of e-learning as a modern form of teaching and further provides an overview of the advantages and disadvantages of e-learning. The theoretical part also contains a summary of systems, tools, methods and technologies that enter e-learning. The practical part of the thesis deals with selected methods of e-learning and also contains materials e-learning materials created directly for the subject Automation. The practical part includes 10 presentations, which can be used for teaching the subject Automation and at the same time a description of creating the presentations.

National Repository of Grey Literature : 265 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.