Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 25 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Automatizace MITM útoků za použití jednodeskového počítače
Podlesný, Šimon ; Letavay, Viliam (oponent) ; Pluskal, Jan (vedoucí práce)
Práca je zameraná na návrh MiTM útokov s využitím moderných prístupov pri návrhu IT infraštruktúri. Špecificky sa zameriava na možnosti využitia jednodoskových počítačov a na možnosti ako zjednodušiť ich kofiguráciu pre účely penetračného testovania. Navrhnuté a implementované riešenie umožnuje použitie komplikovaných útokov personálom, ktorý je len zaškolený, pričom neobmedzuje použitie skúseným personálom. Zatiaľ čo dnešné prístupy by sa dali považovať sa monolitické a centrické, navrhnuté riešenie berie samotný MiTM útok len ako časť riešenia pričom sa zameriava aj na ostatné aspekty ako napríklad exfiltrácia dát, alebo crackovanie hesiel.
Database System for Laboratory Equipment Tracking
Helienek, Denis ; Burget, Radek (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
The goal of this thesis is service delivery of a database system for laboratory equipment tracking for Porsche Engineering Services, s.r.o . The mentioned service has been delivered by the following service management framework guidelines with the focus on software engineering aspects. The final product is an information system implemented in Django, associated with the mobile application implemented in Swift programming language and uses the MariaDB database. This system establishes better inventory management of the laboratory and offers many possibilities for future extension. The entire service contributes to time and costs savings for the company.
Webový nástroj pro počítání rozsahu textu v normostranách
Dlouhá, Simona ; Dobeš, Petr (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
Cílem této práce je navrhnout a vytvořit webový nástroj, který uživateli umožní získat rozsah textu v normostranách z PDF souboru. Práce popisuje navržené algoritmy pro získávání statistik ze souboru. Nástroj je implementován pomocí frameworku Django, uživatelské rozhraní je realizováno pomocí HTML, CSS a JavaScriptu. Výsledkem této práce je nástroj, který poskytuje statistiky o textu, obrázcích a kapitolách, přínosem je také přesnější počítání normostran u dokumentů obsahujících obrázky ve srovnání s dalšími aplikacemi.
Application for Monitoring of IP Networks
Šmalec, Ondřej ; Malina, Lukáš (oponent) ; Hošek, Jiří (vedoucí práce)
The main goal of this thesis is to configure and develop monitoring tool where network topology is displayed, virtualized and dynamically changing when monitored network topology is changed. Whole tool is mostly written in Python, also JavaScript is used for frontend. For collecting information from network topology, SNMP and SSH protocols are used.
Elektronická informační tabule LCD
Bureš, Michal ; Kaczmarczyk, Václav (oponent) ; Bradáč, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato diplomová práce ve svém začátku pojednává o průzkumu existujících řešení elektronických informačních LCD systémů. Účelem tohoto průzkumu je nabytí inspirace, co je uživatelům těmito profesionálními systémy nabízeno, potažmo co od těchto systémů uživatelé očekávají. Na základě takto nabytých poznatků se dále práce věnuje návrhu vlastního systému, který může sloužit jako další alternativa profesionálních řešení firem na trhu, ve smyslu struktury konceptu řešení zadané úlohy. Po vlastním návrhu systému práce chronologicky pojednává o zvolených „nástrojích“ použitých pro vlastní realizaci zadané úlohy Elektronické informační tabule LCD. Jak hardwarové, tak i softwarové části úlohy, která tvoří majoritní část této diplomové práce. V závěru práce jsou prezentovány dosažené praktické výsledky.
Webová aplikace pro správu databáze koncertů
Scholleová, Klára ; Nečaský, Martin (vedoucí práce) ; Kopecký, Michal (oponent)
Název práce: Webová aplikace pro správu databáze koncertů Autor: Klára Scholleová Katedra: Katedra softwarového inženýrství Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D., Katedra softwaro- vého inženýrství Abstrakt: Cílem práce je vytvoření webové aplikace pro správu databáze kon- certů Komorní filharmonie Pardubice, která bude vedení orchestru umožňovat přidávání záznamů koncertů a údajů o nich, jejich zobrazování dle různých fil- trů a agregaci potřebných dat v uživatelsky přívětivém prostředí. Na základě požadavků filharmonie byl zpracován konceptuální model databáze. Aplikace je implementována ve frameworku pro web development Django ve spojení s dalšími technologiemi (HTML, CSS, JavaScript a knihovna Vue.js) a je připravena pro další vývoj v budoucnu. Její stav k odevzdání této práce byl otestován z hlediska uživatelského a výkonnostního. 1
Nástroj pro sledování postupu na záležitostech
Janíková, Silvia ; Szőke, Igor (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá návrhom a tvorbou webovej aplikácie. Cieľom tejto aplikácie bude sledovanie postupu práce v rôznych oblastiach s možným zvyšovaním produktivity. Práca sa zaoberá možnosťami tvorby webových aplikácií, návrhom užívateľského rozhrania aplikácie a jej implementáciou pomocou frameworku Django. V praxi by mala aplikácia umožniť užívateľom efektívne sledovanie pokroku vrámci skupiny spolupracovníkov.
Aplikace pro týmovou spolupráci
Chernenko, Vladimir ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Burget, Radek (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá řešením problému zjednodušeni týmové spolupráce, který se týká komunikace mezí členy týmu a plánování projektů, jeho úloh a možných událostí s projekty spojenými. Na základě provedeného výzkumu a osobních  zkušenosti byla navrhnuta webová aplikace, jejímiž hlavními přednostmi jsou jednoduchost ovládání, integrace již existujících užitečných a často využívaných aplikaci a usnadnění komunikace týmu. První část technické zprávy se zabývá popisem návrhu teto aplikace, druhá obsahuje detaily realizace a testování.
Podpora pořádání festivalových soutěží
Pavelek, Miroslav ; Kolář, Martin (oponent) ; Křivka, Zbyněk (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá vytvořením podpůrného informačního systému pro organizaci soutěží na festivalu Animefest. Jedná se o webovou aplikaci postavenou na aplikačním rámci Django napsaném v jazyce Python. Systém nahradí aktuální webové řešení a zároveň přinese nové funkce. Organizátorům festivalu umožní vytvářet nové soutěže a spravovat je spolu s přihláškami účastníků, soutěžícím pak registrovat se do soutěží a spravovat své přihlášky.
Mobilní systém pro rozpoznání textu na iOS
Bobák, Petr ; Sochor, Jakub (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce dokumentuje postup vývoje moderní klient-server aplikace pro rozpoznání textu na platformě iOS. Čtenář je v úvodu seznámen s obecným principem klient-server modelu, včetně jeho známých architektur, a také s členěním logických vrstev mezi obě strany. Následuje popis současných trendů a používaných technologií vhodných pro tvorbu aplikačního rozhraní webového serveru. Dále jsou diskutovány principy a možnosti rozpoznání textu na straně serveru. V rámci klientské části práce poskytuje základní poznatky o platformě iOS a zmiňuje také některé podstatné koncepty charakteristické pro vývoj iOS aplikací. Vlastní implementace pak klade důraz na možnost obecného použití serverové části tak, aby ji bylo možné integrovat přímo s koncovým klientem, případně i s jiným aplikačním serverem třetí strany. Součástí výstupu práce je také framework pro přímou komunikaci iOS klienta se serverem. Jako příklad použití je implementována demonstrační aplikace pro vyhodnocení aditivních látek z etiket potravin.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 25 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.