Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Řešení AX-rovnic
Butora, Jan ; Tůma, Jiří (vedoucí práce) ; Joščák, Daniel (oponent)
Název práce: Řešení AX-rovnic Autor: Jan Butora Katedra: Katedra algebry Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc., Katedra algebry Abstrakt: V této práci si představíme pojem AX-rovnic a zaměříme se na dvě takové rovnice. Pomocí podobných technik, vybudujeme pro obě rovnice teorii, která nám umožní vyjádřit počet jejich řešení pouze v závislosti na jejich paramet- rech. Pomocí této teorie pak na příkladě ukážeme, že jednotlivé diferenční kroky, využívané pro diferenční kryptoanalýzu modulárního sčítání, nejsou nezávislé. Navíc na základě této teorie vybudujeme a implementujeme rychlé algoritmy na hledání všech řešení. Klíčová slova: diferenční kryptoanalýza, AX-rovnice, modulární sčítání, přenos, podmínky řešitelnosti
Algebraic-differential analysis of Keccak
Seidlová, Monika ; Göloglu, Faruk (vedoucí práce) ; Hojsík, Michal (oponent)
V této práci analyzujeme rodinu kryptografických houbových funkcí Keccak - vítěze soutěže o kryptografický hašovací standard SHA-3. Nejprve zkoumáme, jak mohou být diferenciály vyšších řádů využity k podvrhnutí výstupu paralelizovatelné MAC funkce. Zavádíme nové pojmy a teorii, která se zabývá afinními prostory, jež jedna runda vnitřní bijektivní funkce Keccaku, nazývaná Keccak-f, ponechává afinními. S pomocí těchto prostorů popisujeme efektivnější podvrhnutí. Dále, kolize v Keccaku mohou být odvozeny z dvojic vstupů, které procházejí určitými diferenciálními cestami v Keccak-f. S využitím algebraických metod a matematického softwaru SAGE jsme zkoušeli hledat dvojice vstupů pro dané cesty v Keccak-f se sníženým počtem rund. Na běžném PC jsme takto našli např. dvojici pro cestu v čtyřrundovém Keccak-f[50] během 5 minut a pro cestu v třírundovém Keccak- f[100] během 80 vteřin. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Kryptoanalýza symetrických šifrovacích algoritmů s využitím symbolické regrese a genetického programování
Smetka, Tomáš ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Homoliak, Ivan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá kryptoanalýzou symetrických šifrovacích algoritmů. Cílem práce je ukázat jiný úhel pohledu na tuto problematiku. Odlišný způsob oproti současným metodám spočívá ve využití síly evolučních principů, které jsou v kryptoanalytickém systému aplikovány pomocí genetického programování. V teoretické části je popsána kryptografie a kryptoanalýza symetrických šifrovacích algoritmů a genetické programování. Ze získaných informací je dále představen návrh kryptoanalytického systému, který využívá evoluční principy. Praktická část se zabývá implementací symetrického šifrovacího algoritmu, lineární kryptoanalýzou a simulačním nástrojem genetického programování. Závěr práce prezentuje experimenty s navrženým kryptoanalytickým systémem využívající genetické programování a zhodnocuje dosažené výsledky.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.