Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Motivace Francie k účasti na operaci EUFOR Tchad/RCA z pohledu neorealismu
Pacáková, Kateřina ; Weiss, Tomáš (vedoucí práce) ; Emler, David (oponent)
Tato práce si klade za cíl odpovědět na otázku, jaké byly motivace Francie k účasti na operaci Evropské unie s názvem EUFOR Tchad/RCA, která probíhala v letech 2008 až 2009. Čad i Středoafrická republika, kde se tato operace odehrávala, byly v minulosti součástí francouzského koloniálního impéria. Francie si i po ztrátě kolonií v Africe udržovala v těchto zemích výrazný vliv. Jedním z prostředků, který jí pomáhal k udržování tohoto vlivu, byly mimo jiné vojenské operace. Zatímco tyto operace měly v době studené války především unilaterální charakter, se změnou mezinárodního systému přišla také změna v typu intervencí, do kterých se Francie v Africe zapojovala a změnila se také oficiální stanoviska, kterými zapojení zdůvodňovali vrcholní představitelé státu. Od roku 2003 se v rámci nově vzniklé Společné bezpečnostní a obranné politiky začala zapojovat do operací Evropské unie. Odmítala přitom motivace související s dědictvím koloniální velmoci a naopak kladla důraz na humanitární charakter misí a zároveň zdůrazňovala společný evropský zájem na účasti v rámci operací v Africe. Práce se zabývá motivacemi Francie k účasti na operaci EUFOR Tchad/RCA a motivacemi pro přechod k operacím multilaterálního charakteru na případu této operace v Čadu a Středoafrické republice. Tyto motivace práce zkoumá na...
Peacekeeping OSN ve Středoafrické republice
Slavíková, Hana ; Karásek, Tomáš (vedoucí práce) ; Oberpfalzerová, Hana (oponent)
Předkládaná bakalářská práce si klade za cíl zhodnotit úspěšnost peacekeepingových snah OSN a jejích misí ve Středoafrické republice a komparovat je s podobnými případy na území Angoly a Sierry Leone, zeměmi zasaženými občanskou válkou. Úspěšnost mise je definována na základě dvou měřítek: zabránění bezprostřednímu násilí a vyřešení dlouhodobých problémů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Leták SIRIRI 2017
SIRIRI
SIRIRI je česká nezisková organizace, která pomáhá ve Středoafrické republice. Podporujeme projekty v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a zemědělství.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Škola hrou ve Středoafrické republice
SIRIRI
Program Škola hrou v SAR vytvořila česká nezisková organizace SIRIRI. Nabízí komplexní řešení „na klíč“ pro učitele SAR. Spojuje využití moderních pedagogických metod, s autorskou přípravou, tiskem a distribucí didaktických pomůcek v národním jazyce sango.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.