Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metodika pro zapojení metadatových zdrojů do Centrálního portálu knihoven
Kurfürstová, Jana ; Žabička, Petr ; Žabičková, Petra
Tato metodika předkládá postup pro zapojení metadatových zdrojů do Centrálního portálu knihoven Knihovny.cz (dále jen CPK). Cílem metodiky je nabídnout poskytovatelům metadatových zdrojů návod na přípravu a dodávání metadat do CPK. Pokyny metodiky vycházejí ze způsobu zpracování metadat Správcem zdrojů (nástroj pro stahování, deduplikaci a indexaci metadat pro CPK vyvíjený Moravskou zemskou knihovnou v Brně) a opírají se o zkušenosti řešitelského týmu CPK s již zapojenými metadatovými zdroji. Postupy popsané v metodice byly aplikovány při zapojování knihoven různých typů a velikostí (od Národní knihovny ČR až po menší městské knihovny), autoritních souborů, oborových bibliografií a neknihovních zdrojů s metadaty ve specifických formátech (patenty, normy, legislativní dokumenty). Metodika patří k výstupům projektu Využití sémantických technologií pro zpřístupnění kulturního dědictví prostřednictvím Centrálního portálu knihoven (DG16P02R006) z programu NAKI II financovaného Ministerstvem kultury ČR. Na projektu spolupracuje Moravská zemská knihovna v Brně a Vysoké učení technické v Brně.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Analýza stavu a perspektiv meziknihovních výpůjčních služeb ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně.
Slavíková, Jitka ; Římanová, Radka (vedoucí práce) ; Buřilová, Marcela (oponent)
(česky) Práce zpracovává téma meziknihovních výpůjčních služeb na obecné úrovni. Zmíněny budou i trendy dalšího rozvoje tohoto typu služeb. Analyzován je vývoj MVS ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně a to zejména na základě existující evidence od roku 2004. Práce zachycuje funkční i organizační zajištění MVS v této knihovně v současnosti a na základě zjištěných skutečností a se zohledněním Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 - 2015 včetně internetizace knihoven uvede možné perspektivy rozvoje a zajištění MVS v Kladně.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.