National Repository of Grey Literature 38 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Transmission of Digital Information over Audio
Bujnovský, Michael ; Malenovský, Vladimír (referee) ; Černocký, Jan (advisor)
Cílem této práce je umožnit přenést binární informace mezi dvěma zařízeními jen za pomocí zvuku. Práce začíná analýzou existujících řešení. Dále popisuje různé techniky digitální modulace, věnuje se synchronizaci a vlastnímu protokolu zapouzdřující data. Velkou částí práce jsou testy úspěšnosti přenosu za užití různých nastavení frekvencí a prostředí. Na základě výsledků testů je implementovaná uživatelská aplikace, umožňující demonstraci systému.
Performance Of Digital Audio Broadcasting In Mobile Reception Scenarios
Kresta, Daniel
This paper presents the Digital Audio Broadcasting (DAB) standard and its implementation into a simulation model. The negative influences of a transmission channel on the DAB signal are analyzed and emulated in the simulation with a focus on a mobile reception. Overall simulation model containing a transmitter, the transmission channel and a receiver was realized in a MATLAB environment. Multiple simulations of the DAB signal transmission in different conditions were performed and evaluated, with an emphasis on the mobile reception scenario. These results are presented along with a discussion.
Serial Bus Utilization For Smart Meters In Home Area Network
Slacik, Jan
This paper focuses on possibilities of using data from smart meters for home area network applications. Data communication between a smart meter and a consumer for home area network can be done directly witout dedicated communication channel for remote data acquisition. The seriál interface can be used for user data readout, depending on the support of the meters. This paper demonstrates experimental measurements of RS-485 serial bus, with the main objective to find a comparison of different bus configurations and different distances. The main contribution is recommendation of the best RS-485 setup of resistors configuration for home area networks.
Laboratory Workplace For Measuring Performances Of Dvb-T2/T2-Lite Systems
Krejčíř, Dominik
This paper presents a simple measurement setup to explore performances of DVB-T2/T2-Lite systems. The proposed concept is realized in a form of measurement workplace in laboratory conditions and an appropriate measurement methodology is adopted. It is possible to measure objective parameters of the DVB-T2/T2-Lite signal or evaluate its performance subjectively. Functionality of the proposed concept is verified by a set of experimental measurements.
Advanced modulation techniques for optical wireless communications
Šmída, Marek ; Janík, Lukáš (referee) ; Novák, Marek (advisor)
The bachelor thesis deals with modulations for optical wireless communications. Different types of modulations used in optical wireless communications are analyzed. The bachelor thesis discusses the implementing modulation techniques with the GNU Radio development environment. The bachelor thesis also analyzed error performace of modulation techniques.
Laboratory workplace for measurement of DVB-T2 MISO broadcasting
Bárta, Vojtěch ; Kratochvíl, Tomáš (referee) ; Polák, Ladislav (advisor)
This bachelor thesis deals with measurement and analysis of DVB-T2 MISO broadcasts. The theoretical part of the thesis describes the broadcasting chain of the DVB-T2 system at the level of the physical layers. Attention is paid to both SISO and MISO transmit modes. In the experimental part of the work is to design a measuring workplace for monitoring and analysis of DVB-T2 MISO transmission in laboratory conditions. The functionality of the proposed concept and chosen measuring methodology was verified by a set of experimental measurements.
Laboratory workplace for measuring performances of DVB-T2/T2-Lite
Youssefová, Kristina ; Kratochvíl, Tomáš (referee) ; Polák, Ladislav (advisor)
Tato práce se zaměřuje na zkoumání vlastností standardu pro digitální televizní vysílání přes pozemní vysílače (DVB-T2). Dělí na tři hlavní části. V první části je prozkoumán řetězec signálového zpracování DVB-T2. Ohled je rovněž brán na možný nepoměr I/Q v modulátoru OFDM. V druhé části je navrhnuté laboratorní měřící pracoviště pro měření vlastností systému DVB-T2. Ve třetí části je ověřena správnost navrhnutého postupu pomocí rozsáhlých experimentálních měření. Součástí této práce byl návrh laboratorní úlohy, která se zabývá měřením různých přenosových scénářů DVB-T2.
Laboratory workplace for measuring performances of DVB-T2/T2-Lite
Krejčíř, Dominik ; Kufa, Jan (referee) ; Polák, Ladislav (advisor)
This thesis deals with proposal and realization an appropriate measurement workplace to measure performances of DVB-T2 and DVB-T2-Lite. Both systems for terrestrial digital video broadcasting are described. It is possible to measure objective parameters and evaluate the quality of DVB-T2/T2-Lite signal subjectively. The proposed concept was verified by a set of experimental measurements, which is divided into four scenarios. The measurement focuses to parameters of Set-Top-Boxes. The measurement allows to test and compare Set-Top-Boxes.
Phy Simulation Model Of The Ieee 802.11ah
Jurák, Petr
This paper presents a MATLAB-based IEEE 802.11ah simulation model. This short article starts with a brief introduction to the IEEE 802.11ah standard. After that, the complete Tx block (on physical layer level) of the IEEE 802.11ah system is described. It is completely realized in the MATLAB program environment. Finally, its correctness is verified by several simulations.
Improvement of Bit Error Rate in Free Space Optical Link
Novák, Marek
The article describes an inovative bit error rate reduction technique principle and its practical implementation. The design is implemented in an FPGA and can be combined with other more conventional BER reduction techniques. The presented approach benefits from properties of an optical channel which a general RF channel does not have.

National Repository of Grey Literature : 38 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.