Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Řešení AX-rovnic
Butora, Jan ; Tůma, Jiří (vedoucí práce) ; Joščák, Daniel (oponent)
Název práce: Řešení AX-rovnic Autor: Jan Butora Katedra: Katedra algebry Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc., Katedra algebry Abstrakt: V této práci si představíme pojem AX-rovnic a zaměříme se na dvě takové rovnice. Pomocí podobných technik, vybudujeme pro obě rovnice teorii, která nám umožní vyjádřit počet jejich řešení pouze v závislosti na jejich paramet- rech. Pomocí této teorie pak na příkladě ukážeme, že jednotlivé diferenční kroky, využívané pro diferenční kryptoanalýzu modulárního sčítání, nejsou nezávislé. Navíc na základě této teorie vybudujeme a implementujeme rychlé algoritmy na hledání všech řešení. Klíčová slova: diferenční kryptoanalýza, AX-rovnice, modulární sčítání, přenos, podmínky řešitelnosti

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.