Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 155 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rozšíření firemního informačního systému o podporu vybraných procesů
Pavelka, Martin
Tato práce je zaměřena na podporu procesů vybrané firmy. Pomocí analýzy byly zjištěny procesy, které byly navrženy ke změně. Tyto procesy byly navrhnuty a byl vypracován plán projektu, který řeší jejich nasazení. Součástí plánu projektu je navržení testů a analýza rizik. Práce take obsahuje ekonomické zhodnocení realizace projektu.
Využití nástrojů projektového managementu při zavedení e-shopu v podniku
Frolichová, Lada ; Kruljacová, Anna (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je využití projektového managementu pro zavedení velkoobchodního e-shopu pro společnost MERLIN-PLUS spol. s r.o. Úvodní část se zabývá teorií z oblasti projektového řízení. Ve druhé části se vyskytuje analýza současného stavu společnosti. V poslední části je zpracován návrh projektu.
Využití nástrojů projektového managementu při řízení IT projektů
Mrhač, Ondřej ; Doskočil, Radek (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřena na praktické využití projektového managementu za účelem nákupu nových přenosových vozů pro společnost ABC. Nejprve jsou popsány teoretické aspekty, poté je zanalyzován trh. Na základě těchto analýz je vytvořen návrh řešení tohoto projektu nákupu nových vozů.
Testing Techniques in Continuous Integration System
Shpak, Yuliia ; Zápotočný, Matej (oponent) ; Sedlák, Petr (vedoucí práce)
With the evolution of information, communications, and technologies, modern industrial control systems (ICSs) face more with the necessity of automatization testing processes at the company to ensure the stability and safety of the system. For this reason, testing has become one of the most important parts of the software development lifecycle. In this master thesis we will consider the possibility of using existing testing methods and tools to ensure the achievement of software quality and security in Continuous Integration systems.
Webový kanban
Furda, Jiří ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Burget, Radek (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením webové aplikace pro řízení projektů za pomocí agilní metodiky Kanban. Aplikace musí být implementovaná dle požadavků společnosti SEACOMP s.r.o., která ji bude využívat. Teoretická část práce se zaměřuje na problematiku projektového řízení a popisuje technologie použité při vývoji aplikace. Praktická část práce obsahuje popis návrhu aplikace a konkrétních částí její implementace. Výsledná aplikace byla otestována zaměstnanci společnosti a zhodnocena v závěru práce. 
Softwarová podpora projektového řízení s využitím metodiky Scrum
Greň, Lukáš ; Očenášek, Pavel (oponent) ; Květoňová, Šárka (vedoucí práce)
Projekty v oddělení Výzkumu a vývoje jsou ve společnosti Seznam.cz plánovány a řízeny agilní projektovou metodikou Scrum. Společnost poptává informační systém, ve kterém by mohla zachytit proces vývoje projektu touto metodikou. Informační systém musí obsahovat veškeré odlišnosti procesu ve společnosti oproti obecné metodice a implementovat napojení na další firemní systémy.
Softwarová podpora projektového řízení
Habarta, Lukáš ; Ščuglík, František (oponent) ; Květoňová, Šárka (vedoucí práce)
Tématem této práce je řízení projektu a popis programového řešení pro podporu řízení projektu, které bylo v rámci práce implementováno. První část obsahuje popis základních pojmů z oblasti řízení projektu a popis samotného řízení projektu. V druhé části práce je popsána technická analýza řešení a samotná implementace webové aplikace pro podporu řízení projektu.
Využití nástrojů projektového managementu v praxi
Panáková, Pavla ; Širáň, Josef (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na využití projektového řízení pro vytvoření elektronického obchodování pro společnost IREKS ENZYMA s.r.o. Úvodní část se zabývá teoretickými východisky z oblasti projektového řízení, v další části je provedena analýza současného stavu společnosti. V poslední a nejdůležitější části je zpracován samotný návrh projektu.
Příprava výrobního projektu
Kvarda, Tomáš ; Sedláček, Daniel (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na přípravu budoucího projektu, která zahrnuje identifikaci záměru, cíle, výstupů a následně jeho naplánovaní a posouzení veškerých získaných informací. Teoretická část se věnuje projektovému řízení a vysvětlení pojmů s ním spojených. Dále práce představuje společnost a předcházející projekt SafeShore, ze kterého jsou čerpány výstupní data pro analýzu, na kterých je založeno celkové naplánování tohoto projektu.
Informační systém pro řízení projektů v IT firmě
Kamenský, Zdeněk ; Kreslíková, Jitka (oponent) ; Bartík, Vladimír (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat webový informační systém pro řízení projektů v IT firmě. Uživatelé mohou po přihlášení do systému zakládat týmy a projekty. V každém týmu mohou jeho členové přidávat týmové příspěvky s různým typem informací a komentovat je. Do projektů mohou jejich řešitelé nahrát soubory se zadáním práce, nebo soubory obsahující výsledky dané práce. Řešitelé projektu smí také přidávat nové úkoly, které je nutné v projektu řešit. V systému je kladen důraz na rychlost získávání dat z databáze. Při vývoji byl použit PHP framework Laravel verze 5.5.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 155 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.