National Repository of Grey Literature 11 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Historical development of the castle park in the town Lysá nad Labem
Kabíčková, Marie ; Jakubcová, Eva (advisor) ; Broscheová, Lucie (referee)
This work wants to describe in detail historical development of castle park in the town Lysá nad Labem which is connected with owners and their changes in the castle and castle park in this town. These changes could perform in castle or castle park. Some owners realized good changes in castle or castle park. These changes people can admire now. For example the owner František Antonín Sporck added to the castle park unique complex of statues. This complex of statues became well- known and visitors can admire these statues also now. But some owners realized bad changes in castle park or they did not engage much time to change the castle park. These problems people can also watch now. For example there are many old trees in the natural park or there are dry trees in the formal park. These problems arised from bad changes in historical development of castle park in the town Lysá nad Labem. In this work there are also some informations about the town Lysá nad Labem and historical monuments in this town. This town is full of gorgeous historical monuments. It is also often known as a town of baroque art. There are also some informations about the baroque architecture and the baroque art of sculpture in the work, bacause there is castle rebuilded in baroque style and statues also in baroque style in the park. It is interesting that the first sculptor who could make the statues was M. B. Braun. This sculptor was the most famous sculptor in the Czech Republic. There are also some informations about baroque landscape architecture, because the castle park in the town Lysá is very precious. There is formal park which has axial symmetry. This formal park also contains the big complex of statues. There is the natural park too. But this natural park is in a bad condition now. The natural park needs renovation. In the Bechelor work the author wants to describe the park and its history. There are some problems which arised from historical development of the castle park. With these problems author can works in the subsequent work and she can make the plan of renovation of this park.
Zahrady zakládané umělci a jejich specifika
Kršková, Radka
Bachelor thesis deals with the art private gardens. Struggling to find their character, specifics, using compositional elements and principles. The work is complemented with a brief historical overview of artists dealing with garden art and landscape architecture. But the focus of the work is based on exploration of contemporary Czech artists. It made 16 visits to the Czech Republic and studied in situ the issue. The idea of "2 I", which means, first, intuition, secondly inspiration. Two substantial gravity, two planes, closely linking relationship artist - garden. It was then evaluated among others on the basis of literature. The findings were analyzed and presented together with artistic activities which each artist deals. As common elements were defined as the popularity of fruit trees, representation fireplace,water and compost, especially garden human intervention to regulate only slightly. Freedom, freedom and tradition are more preferred. The objective of achieving a sense of natural gardens, slightly wild, overgrown. Search artistic influence on the formation of the garden. Given the background and knowledge were used, and used in the practical part of the work on the selected model area. It commissioned a study supported by visual material. The modeled area was approached sensitively to the current proposal worship and maintain its original appearance, atmosphere and content created by artist.
The identification, preservation and renewal of the composition of garden art monuments
Weber, Martin ; Sojková, Eva ; Šantrůčková, Markéta ; Bendíková, Lucia ; Šiřina, Petr
Metodika postihuje způsob zpracování základního rozboru pro identifikaci a rámcovou ochranu kompozice památek zahradního umění (historických zahrad a parků). Tato metodická pomůcka byla proto vypracována v souladu se zadáním projektu tak, aby mohla být využita i v objektech málo odborně prozkoumaných, s nedostatečnou či neprozkoumanou archivní dokumentací a v objektech ve špatném, zanedbaném či narušeném stavu, které přesto vykazují značné památkové hodnoty. Soustředí se proto na základní rozbory a poznání kompozice dané památky zahradního umění, které budou východiskem pro další projektovou dokumentaci.
Fulltext: Download fulltextPDF
The care of herbal layer in garden art monuments
Baroš, Adam ; Barošová, Ivana ; Bulíř, Pavel ; Dostálek, Jiří
Metodika komplexně zpracovává velkou část postupů při péči o bylinné patro zejména v objektech památek zahradního umění. Metodika také shrnuje problematiku památkové ochrany bylinného patra, ačkoliv pouze okrajově, přesto se tohoto tématu dotýká s ohledem na její celkové zaměření. Dále metodika obsahuje základní přehled použití bylin v historii v Evropě a na území v ČR, a to z důvodu doplnění a pochopení problematiky managementu bylinného patra v památkách zahradního umění. Výše uvedené pak doplňuje také ryze praktické srovnání finančních nároků na údržbu vybraných složek bylinné vegetace.
Fulltext: Download fulltextPDF
Metodika prostorové analýzy památky zahradního umění
Křesadlová, Lenka ; Pavlátová, Marie ; Olšan, Jiří ; Ehrlich, Marek
Fulltext: nusl-204295_01 - Download fulltextPDF; nusl-204295_02 - Download fulltextPDF; nusl-204295_03 - Download fulltextPDF; nusl-204295_04 - Download fulltextPDF; nusl-204295_05 - Download fulltextPDF; nusl-204295_07 - Download fulltextPDF; nusl-204295_08 - Download fulltextPDF; nusl-204295_09 - Download fulltextPDF; nusl-204295_10 - Download fulltextPDF; nusl-204295_11 - Download fulltextPDF; nusl-204295_12 - Download fulltextPDF; nusl-204295_13 - Download fulltextPDF; nusl-204295_14 - Download fulltextPDF
Příloha 4a Oponentura: nusl-204295_06 - Download fulltextPDF
Metodika pasportizace památky zahradního umění
Olšan, Jiří ; Šnejd, Daniel ; Ehrlich, Marek ; Křesadlová, Lenka ; Pavlátová, Marie
Cílem metodiky je definice postupu zpracování pasportu památ k y zahradního umění jako základního informační ho nást roj e , využitelného v činnosti správců kulturních památek a v procesech tvorby dalších nadstavbových dokumentů a koncepcí směřujících k dlouhodobé udržitelnosti kulturních památek. Dílčím cílem m etodik y je vytvoření návrhu modelu klasifikace hmotné str uktur y památek zahradního umění , využitelného v tvorbě databáze památek zahradního umění v geografickém informačním systému NPÚ.
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF; Download fulltextPDF; Download fulltextPDF; Download fulltextPDF; Download fulltextPDF; Download fulltextPDF; Download fulltextPDF; Download fulltextPDF; Download fulltextPDF; Download fulltextPDF; Download fulltextPDF

National Repository of Grey Literature : 11 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.