National Repository of Grey Literature 645 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
XXI. Meeting of the National Commission for Services of the Slovak Republic
Procházková, Petra ; Chodounská, Alena ; Martinová, Olga ; Tassanyi, Pavlína
Cestovní zpráva popisuje účast na 21. výročním jednání Národnej komisie pre služby, jejímž cílem je spolupráce mezi slovenskými knihovnami a sdílení příkladů dobré praxe při poskytování služeb a zpřístupňování elektronických informačních zdrojů. V rámci akce byly prezentovány také zkušenosti NTK.
Fulltext: Download fulltextPDF
Information society in figures - 2019: the Czech Republic and the EU
Český statistický úřad
Basic overview of the state and development in the spreading and way of use of ICTs in the main areas of our society - The ICT Infrastructure, Households, Individuals, Enterprises, eGovernment, Education and digital skills and eHealth.
Fulltext: Download fulltextPDF
Information Society in Figures - 2018: the Czech Republic and the EU
Český statistický úřad
Basic overview of the state and development in the spreading and way of use of ICTs in the main areas of our society - The ICT Infrastructure, Households, Individuals, Enterprises, eGovernment, Education and digital skills and eHealth.
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Selectit non-medical professions and their aplication in nursing care at comprehensive resustitation care unit
DAŇHELOVÁ, Monika
This Bachelor´s Thesis is focused on selectit non-medical professions and how to use the provision nursing care at the comprehensive resuscitation care unit. The aim of this thesis is finding out the knowledge of the top, middle and line management about the legislative competence of the chosen non-medical healthcare workers at the comprehensive resuscitation care unit. The author of this paper is trying to compare application of the competence the non-medical healthcare workers in provision nursing care at this unit. We make three research question for come to these goals. What is the knowledge about the legislative competence of provision nursing care at the comprehensive resuscitation care unit of point of view of top, middle and line management (nurse, practical nurse, paramedic, healtcare assistent). What is the application of the chosen non-medical health care workers (nurse, practical nurse, paramedic, healtcare assistent) in the provision nursing care at the comprehensive resuscitation care unit. Analytic part of this paper is doing through the qualitative research. These research comprise the answer of nine responders from four hospitals. The research sample comprise three top nurses from the each hospital, three head nurses and three station nurses which work at the ARO. Based at the results of the research, the healthcare assistent (now practical nurse) is not present at the ARO. The reason of this situation is less competence (she is not able to do work by herself).The more then half responders agree, that the nurse are more common at the ARO. The results of research show that the most responders know the legislative changes.
Representation of feminist movement in the magazine "Ženská rada"
RUTTENBACHEROVÁ, Dita
Bakalářská práce se zabývá postavením ženy v české společnosti v období první poloviny dvacátého století. Pojednává o Františce Plamínkové, jakožto o hlavní iniciátorce emancipace žen a ženských organizací - Ženský klub český, Ženská národní rada. Hlavním cílem je seznámení s měsíčníkem Ženská rada a jeho postoj k nejzávažnějším tématům ženské nerovnoprávnosti - manželství, rodina, potratová situace a vzdělání.
Unemployment of graduates in the labor market in the Czech Republic
KATRUŠINOVÁ, Adriana
The main aim of this diploma thesis is the analysis of unemployment of graduates of higher education institutions in the Czech Republic. This work compares the unemployment of graduates of lower level of university education with the unemployment of graduates of higher education. The graphs show three situations. The first group of graphs refers to the total unemployment of graduates in the monitored period by individual fields. The second group of graphs is the result of monito-ring the unemployment of university graduates in terms of long-term unemployment. The last set of graphs always shows the practical experience of unemployed graduates by individual study fields. At the end of this thesis are proposed changes to reduce the unemployment of graduates.
Focus on Women and Men - 2018
Český statistický úřad
Statistické údaje z řady oblastí života žen a mužů. Publikace je doplněna o výsledky šetření k problematice rovnosti žen a mužů.
Fulltext: Download fulltextPDF
The life of foreigners in the Czech Republic - 2018
Český statistický úřad
Rozšířené informace o cizincích v ČR.
Fulltext: Download fulltextPDF

National Repository of Grey Literature : 645 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.