Search term Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí, Praha inside index author did not match any record. Nearest terms in any collection are:
5   Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká f, katedra zoologie
3   Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká f, Oddělení užité geofyziky
47   Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká f, Praha
4   Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká f, Urbánní a regionální laboratoř
17   Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká f, Ústav pro životní prostředí
1   Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká, Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie
3   Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká, Katedra botaniky
6   Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká, Katedra fyzické geografie a geoekologie
1   Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká, katedra fyziologie rostlin
5   Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje