Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj vlastnictví nemovitostí na Kroměřížsku
Scheichenost, Jan ; Fencl, Petr (oponent) ; Plánka, Ladislav (vedoucí práce)
Práce se zabývá vývojem vlastnictví v osmi katastrálních územích v okrese Kroměříž sjednocených pod název Zdounecko. Zabývá se stručnou historií pozemkových evidencí a hlavních období velkých přesunů majetků od doby vedení stabilního katastru. Práce se zabývá tvorbou a exportem souboru tematických map s vývojem vlastnictví v zájmové lokalitě. Zvláštní kapitola je věnována jednoduchým statistickým údajům o velkých majetkových celcích v zájmové lokalitě.
Kroměříž na mapách - vývoj a perspektivy
Scheichenost, Jan ; Fencl, Petr (oponent) ; Plánka, Ladislav (vedoucí práce)
Práce se zabývá zobrazením Kroměříže na mapách s topografickým a katastrálním obsahem. Zabývá se zobrazením města na nejstarších mapách Moravy a na dalších novějších a soudobých topografických a katastrálních mapách, jak státního mapového díla, tak mapách komerčních z různých zdrojů, včetně privátních. Věnuje se i orientačním plánům města a vedutám. Zvláštní kapitola je věnována perspektivám města v podobě územních plánů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.