National Repository of Grey Literature 10 records found  Search took 0.00 seconds. 
Education in Inorganic Chemistry in Context of Common Life
Matoušková, Šárka
5 Abstract The objective of this Ph.D. thesis is to contribute to the effectiveness and quality of education of inorganic chemistry in the context of common life. The first chapter characterizes the current state of inorganic chemistry as a science and as a teaching subject. The requirements of the teachers teaching inorganic chemistry in secondary schools were determined by using the method of personal interview in the second chapter. After comparing the school systems in the third chapter and the analysis of selected textbooks used in the Czech Republic and in one of the countries of Germany, the criteria for creating teaching materials for inorganic chemistry were set. A textbook on the topic of the transition metals for secondary school pupils was created by means of a transformation of a scientific text. Finally, the textbook was evaluated by chemistry teachers at secondary schools in the form of a questionnaire survey and adjusted to the final form.
Competencies of deputy director of kindergarden
Matoušková, Šárka ; Trojan, Václav (advisor) ; Tureckiová, Michaela (referee)
The bachelor thesis deals with problems of transfer competencies by the kindergarten director to deputy director. This area fundamentally differs in every school and it is dependent on the capacity of the number of children in the school or on the ability of the director competencies to delegate in the different extent but even on the assumption of the deputy director to fulfill these transferred competencies. The transfer of authority and participations for the school management by the deputy director should be in an everyday part of the life in the kindergarten. In the introductory are basically defined management functions and more detailed views are focused on competencies in the generally concept and their delegation. The middle part is concentrated on competencies as an essentials element in the kindergarten management. The last part of thesis is a questionnaire survey and an overview of recommended competencies to delegate the kindergarten deputy director, in the conclusion is a list of used literature and appendices of the bachelor thesis.
Educational content of inorganic chemistry on secondary schools in European countries
Rezek, Jiří ; Čtrnáctová, Hana (advisor) ; Matoušková, Šárka (referee)
Thesis Educational content of inorganic chemistry in European countries Abstract This thesis deals with the structure of secondary education and the curricula of inorganic chemistry in various EU member states, that were selected through the results of TIMSS and PISA surveys.
Education in inorganic chemistry in the context of common life
Matoušková, Šárka ; Čtrnáctová, Hana (advisor) ; Vojtíšek, Pavel (referee) ; Klečková, Marta (referee)
CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of Science Department of Teaching& Didactics of Chemistry Ph.D. study program: Chemistry Education Education in Inorganic Chemistry in Context of Common Life Ph. D. thesis Mgr. Šárka Matoušková Abstract The objective of this Ph.D. thesis is to contribute to the effectiveness and quality of education of inorganic chemistry in the context of common life. The first chapter characterizes the current state of inorganic chemistry as a science and as a teaching subject. The requirements of the teachers teaching inorganic chemistry in secondary schools were determined by using the method of personal interview in the second chapter. After comparing the school systems in the third chapter and the analysis of selected textbooks used in the Czech Republic and in one of the countries of Germany, the criteria for creating teaching materials for inorganic chemistry were set. A textbook on the topic of the transition metals for secondary school pupils was created by means of a transformation of a scientific text. Finally, the textbook was evaluated by chemistry teachers at secondary schools in the form of a questionnaire survey and adjusted to the final form. Keywords: school system, secondary school, inorganic chemistry, chemistry education, textbook, transition metals, interview,...
Textbooks in Chemistry - development and the current state
Petriláková, Monika ; Čtrnáctová, Hana (advisor) ; Matoušková, Šárka (referee)
Title Textbooks in Chemistry - development and the current state Abstract The dissertation is devoted to the evaluation of selected chemistry textbooks from the period 1850-1980. At the beginning of the work is a comparison of the textbooks research in our country and abroad, the development of chemistry at primary and secondary school and historical development of chemistry textbooks in our country. Subsequently, there are criteria mentioned for evaluating textbooks, possible methods of research and finally evaluation of eight selected textbooks is carried out. The intetion is to make certain retrospective kind of writing history textbooks, which can be an inspiration to the authors of textbooks of chemistry. Presented perspectives, evaluation of textbooks and summary closure of analyzed textbooks can also help teachers to choose textbooks from a wide range of offers on the market.
Chemistry textbooks - historical progress and present
Petriláková, Monika ; Matoušková, Šárka (referee) ; Čtrnáctová, Hana (advisor)
This dissertation is primarily devoted to historical development of chemistry textbooks and evaluation of selected textbooks. At the beginning of this work is a brief outline of the field of chemistry, especially since the content of chemistry is relevant to the content of the curriculum in chemistry textbooks. My dissertation work briefly deals with one of the first books of chemistry ever and then describes the development of chemistry textbooks in our country in detail. Then the criteria for evaluating textbooks are outlined, and eventually the evaluation of selected textbooks is made. The intetion is to make certain retrospective kind of writing history textbooks, which can be an inspiration to the authors of textbooks of chemistry. Presented perspectives, evaluation of textbooks and summary closure of analyzed textbooks can also help teachers to choose textbooks from a wide range of offers on the market.
The Home Environment
Matoušková, Šárka ; Fulková, Marie (referee) ; Dvořák, Jaroslav (advisor)
Analýza pojmu " prostředí domova", "domov" a "prostředí" a jejich sémantické významy. Zkoumání osobních vztahů člověka k prostředí domova. Funkce symbolizace a procesy identifikace v prostředí. Prostředí, domov a místo jako téma ve výtvarném umění a námět pro hodiny výtvarné výchovy. Název "Prostředí domova" umožňuje zaměřovat se jak na významy jednotlivých slov, tak i na jejich kombinace. Hlavním cílem nebylo vnímat domov pouze jako místo, ve kterém žiji, ale spíše sledovat, na jakých bodech je vystavěno naše kritérium pro moment, kdy jsme schopni nazvat místo domovem a souvisle s tímto prohlášením to tak cítit. Přesto si uvědomuji, že prvoplánově se nabízí vnímání domova jakožto teritoria, kde se cítím být doma. Pokud se řekne "prostředí domova", vyvstane mi na mysl místo a otázka, "Jak to tam vypadá?"... a přesto to není nijak podstatné. Pokud mluvíme o domově, míníme tím konkrétní místo, ničím nenahraditelné, a přesto těchto míst mohu vnímat jako domov souvisle několik. Žádná z odpovědí nebude nesprávná. Jde jen o způsob uchopení, jakým způsobem na domov nahlížíme. Zda je pro mne domov místem, nebo něčím nehmatatelným. Mou snahou je na základě kontextů vycházejících z těchto termínů, jejich možných kombinací, zkoumat další možné úhly pohledu na problém, které nám spojení domov a prostředí nabízí.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.