National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Symbolic Automata for Analysing String Manipulating Programs
Kotoun, Michal ; Rogalewicz, Adam (referee) ; Vojnar, Tomáš (advisor)
Mnoho aplikací přijímá, odesílá a zpracovává data v textové podobě. Správné a bezpečné zpracování těchto dat je typicky zajištěno tzv. ošetřením řetězců (string sanitization). Pomocí metod formální verifikace je možné analyzovat takovéto operace s řetězci a prověřit, zda jsou správně navržené či implementované.  Naším cílem je vytvořit obecný nástroj pro analýzu systémů jejichž konfigurace lze kódovat pomocí slov z vhodné abecedy, a také jeho specializaci pro analýzu programů pracujících s řetězci. Nejprve jsou popsaný konečné automaty a převodníky a poté různé třídy a podtřídy symbolických převodníků, zejména pak jejich omezení. Na základě těchto informací je pak pro použití v analýze programů navržen nový typ symbolických převodníků. Dále je popsán regulární model checking, speciálně pak jeho variantu založenou na abstrakci automatů, tzv. ARMC, u kterého je známo že dokáže velmi úspěšně překonat problém stavové exploze u automatů a umožňuje nám tzv. dosáhnout pevného bodu v analýze. Poté je navržena vlastní analýza programů psaných v imperativním paradigmatu, a to zejména programů manipulujících s řetězci, založená na principech ARMC. Následuje popis vlastní implementace nástroje s důrazem na jeho praktické vlastnosti. Rovněž jsou popsaný důležité části knihovny AutomataDotNet, na které nástroj staví. Práci je uzavřena diskuzí experimentů s nástrojem provedených na příkladech z knihovny LibStranger. 
Static Analyzer for List Manipulating Programs
Kotoun, Michal ; Lengál, Ondřej (referee) ; Vojnar, Tomáš (advisor)
Creating a software verification tool is a complex task -- one must implement source code parsing, instruction representation, value abstraction, user interface, ... and the analysis itself. Therefore, we decided to create a static analysis framework to prevent unnecessary wheel reinventing by an analyses implementers. We propose a general design of the framework called Angie with a primary focus on usability, and describe a prototype implementation of the framework, including a model analysis based on symbolic memory graphs. Angie is implemented in C++ and uses the LLVM toolchain as the front-end for parsing the source code of analysed programs.

See also: similar author names
1 KOTOUN, Miroslav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.