National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Neuroprotective effects of food intake regulating peptides in vitro and in vivo
Kasperová, Barbora Judita ; Maletínská, Lenka (advisor) ; Vaněk, Ondřej (referee)
Nowadays, Alzheimer's disease (AD) is one of the most serious health problems among elder. To this day, pathogenesis of AD is still unknown and therefore no effective treatment has been found. AD is characterized by neuropathological features, the formation of extracellular senile plaques of amyloid β and intracellular neurofibrillary tangles of Tau protein. Numerous experimental studies have confirmed that metabolic disorders such as type 2 diabetes mellitus or obesity contribute significantly to the development of cognitive impairment and therefore the development of AD. In this diploma thesis, the potential neuroprotective effect of peptides regulating food intake was investigated in in vitro and in vivo experiments. The potential neuroprotective effect of liraglutide, a glucagon-like peptide-1 analog used as a type 2 diabetes mellitus treatment, a prolactin-releasing peptide (PrRP) and its palmitoylated analog, palm11 -PrRP31, was investigated on SH-SY5Y cell line. The peptides were used as a pretreatment on SH-SY5Y cells in methylglyoxal-induced cytotoxicity. It has been proven that the peptides themselves are not toxic and do not significantly reduce the viability of SH-SY5Y cells. The tested peptides showed prophylactic effects against cytotoxicity and apoptosis induced by toxic...
Central insulin signaling and phosphorylation of Tau protein in rat model of type 2 diabetes
Kasperová, Barbora Judita ; Čabala, Radomír (advisor) ; Mládková, Jana (referee)
Diabetes mellitus 2. typu (DM2) a Alzheimerova nemoc (AN) jsou jedny z nejzávažnějších nemocí naší doby. Právě DM2, spolu s obezitou a nedostatkem pohybu jsou jedny z nejrizikovějších faktorů vedoucí k poruchám kognitivních funkcí a rozvoji demence. Při rozvoji AN dochází k patologickým změnám v mozku. Dochází ke vzniku nerozpustných extracelulárních plaků amyloidního beta peptidu a hyperfosforylaci proteinu Tau. Tato bakalářská práce studuje inzulínovou signalizační kaskádu a fosforylaci proteinu Tau v hipokampech 12ti týdenních ZDF (Zucker Diabetic Fatty) potkanů, zvířecím modelu DM2, v brzkém věku života. Z inzulínové signalizační kaskády bylo detekováno signifikantně nižší množství inzulínového receptoru v hipokampech ZDF potkanů ve srovnání s kontrolami. U ostatních kinas této kaskády (PDK-1, Akt) nebyl nalezen rozdíl jak v celkovém, tak fosforylovaném/aktivovaném proteinu v hipokampech ZDF potkanů a kontrol. Rovněž u fosforylace/aktivace kinas proteinu Tau (GSK-3β, ERK, JNK) a fosforylace/aktivace proteinu Tau na několika epitopech (Ser396, Thr212, Thr231) nebyly pozorovány žádné signifikantní rozdíly mezi ZDF potkany a kontrolami. V hipokampech 12ti týdenních ZDF potkanů, ačkoliv silně hyperglykemických a obézních, nebyly zaznamenány změny v efektivitě inzulínové signalizační kaskády ani...

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.