National Repository of Grey Literature 85 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Ethics in social services: Involvement of peer consultants in social services for people with mental illness
Balková, Miluše ; Holmerová, Iva (advisor) ; Hradcová, Dana (referee) ; Páv, Marek (referee)
Involvement of people with experience of disease as a peer consultant in social and health services is a new phenomenon in the care of people with mental illness. The way the peer consultant works and his involvement in the team of experts is related to the different ethical contexts and aspects that each organization must prepare if it wants to implement this position. The experience of peer consultants is also a testimony of the status of people with mental illness in society, stigmatization and the need to help people in a similar situation. Klíčová slova illness, mental, care, psychiatric, altruism, solidarity, society, belonging, ethics, services, social, health, helping, sharing
Ethical issues in connection with patient and physician involvement in clinical research
Norková, Olga ; Haškovcová, Helena (advisor) ; Holmerová, Iva (referee) ; Jedličková, Anetta (referee)
(in English): The subject of my dissertation is the decision of the subjects to participate in the early phase of clinical trial. The aim of this disseration is to detect and understand the ethical aspects of decision making of subjects with oncological diseases to participate in the early phase of clinical trial. In the theoretical part of my dissertation, I define the field of clinical research, describe the phases of clinical research and ethical codes important for clinical research. The current ethical dilemmas related to the participation of subjects in the early phase of clinical trial, which are being discussed by the professional public, are presented. The research part contains the results of interviews with seventeen respondents whose content correlates with the aim of the research part and it is to understand the decision- making of subjects to participate in the early phase of clinical trial in terms of subjectively constructed realities, which are different for individual respondents. The results of the research show that fourteen respondents identified one of the most important aspects of the decision-making to participate in the early phase of clinical trial of the recommendation of principal investigator and trust in a physician. Twelve respondents stated the most frequent reason...
Ethical codes of non-medical health professions focusing on ambulance service workers
Černý, Jiří ; Haškovcová, Helena (advisor) ; Holmerová, Iva (referee) ; Vurm, Vladimír (referee)
Ethical codes of non-medical health professions focusing on ambulance service workers ABSTRACT A sharp increase of number of the codes of ethics in all fields of human activity is the trend of current ethical education. The dissertation is oriented (focuses) on the question of the necessity or the suitability of codes of ethics for ambulance services (Emergency Ambulance Services and Non- emergency patient transport services). The introductory theoretical part defines the range of medical transport professions that are the subjects of research. There are introduce the theoretical bases of healthcare professions. The historical part of the dissertation is focused on the development of a medical transport with an emphasis on ethical principles in the work of emegency and nonemergency ambulance services. The theory that the direct precursors of code of ethics can be promises, oaths, orders, statutes, instructions, recommendations and similar written or unwritten documents containing ethical principles that include challenges to help others and the demands of collegiallity, respect, honesty or virtuous life was confirmed. In the work is also mentions some ethical problems and dilemmas in the work in the ambulance services. The content of the practical part of dissertation is research study on the question of...
Ethical Aspects of Restriction of Free Movement in the Course of Providing Social and Health Care
Lukasová, Marie ; Holmerová, Iva (advisor) ; Ivanová, Kateřina (referee) ; Haškovcová, Helena (referee)
M. Lukasová: Ethical Aspect of Restriction of Free Movement in the Course of Providing Social and Health Care Abstract In the course of providing social and health care, the providers on occasions resort to measures which limit the person's freedom of movement with the aim to prevent a harm to their life or health. Depending on the circumstances it involves a more or less invasive intervention - sometimes it is immediate and includes use of force in the situation of conflict and aggression management, other times it is rather a long-term nursing practice, for instance focused on fall prevention. Restraining is connected with the risk of considerably negative effects on health of a patient/service user. Therefore some authors doubt whether the use of restrictive intervention is ethical and lawful, and it is seen as inhuman and degrading treatment. Nevertheless, the most widespread approach accepts restrictive interventions as a measure of last resort (ultima ratio) providing that the principles of necessity and subsidiarity are respected. In the Czech Republic the public and professional debate is not sufficient and the use of restrictive interventions is not subjected to the state inspection. The human rights monitoring of persons held in health and social care institutions reports cases of restrictions...
Ethical issues of care for the dying in a hospital
Váňová, Věra ; Haškovcová, Helena (advisor) ; Heřmanová, Jana (referee) ; Holmerová, Iva (referee)
V disertační práci se věnuji etickým problémům, se kterými se setkávají zdravotníci při péči o umírající nemocné. první kapitole přibližuji problematiku péče o umírající pacienty, předkládám pohled do historie péče o umírající a zaměřuji se na klíčová kriteria při péči o umírající, kterými jsou potřeby nemocných. druhé kapitole popisuji metodologickou část kvalitativního výzkumu, kterého se zúčastnilo 15 sester ze standardních oddělení, jednotky intenzivní péče a anesteziologicko resuscitačního oddělení Nemocnice Na Bulovce. Cílem výzkumného šetření bylo, prostřednictvím rozhovorů se sestrami, vyhledat a popsat etické problémy, se kterými se setkávají sestry při péči o umírající kontextu tří různých prostředí a v konkrétních situací Ve třetí kapitole uvádím komentované výsledky rozhovorů, ze kterých vyplynulo, že se sestry zamýšlejí nad ochranou lidského života v jeho kvalitou, dystanázií, marnou léčbou, rozdílem mezi ponecháním pacienta zemřít a eutanázií, autonomií, lidskou důstojností a poskytováním paliativní péče. Jednotlivé podkapitoly se skládají z teoretického zarámování a jsou doplněny o výpovědi respondentek výzkumného šetření a rozšířeny o můj komentář. Hlavním zjištěním je, že dotazované sestry trpí tzv. morálním distresem, který ovšem prezentují především v sérii konkrétních výhrad...
Social Services Offering for Elders and their Attendants in the Microregion Hlučínsko
Sněhotová, Zuzana ; Holmerová, Iva (advisor) ; Janečková, Hana (referee)
The presented diploma thesis is addressed to problems of social services intended for elders in the microregion Hlu ínsko. The main aim of the thesis is social services mapping provided for elders and their attendants, identification of their actual needs, and based on acquired information offering the most convenient forms of assistance for the target groups. The theoretical part is focused on problems of ageing process and old-age, needs of elders and their attendants, both formal and informal assistance resources for seniors. It is further applied to dilemma of social services for elders in the selected microregion Hlu ínsko. The empirical part answers the main research question in terms of composite strategy: Which social services ought to offer to seniors and their families in the microregion Hlu ínsko? Qualitative analysis of interviews elders and their attendants supplies information on existing needs of the target groups. Subsequent questionnaire enquiry reveals which form of care the target groups prefer. Key words: Elder, Attendant, Family Care, Needs, Social Services, Interview, Questionnaire

National Repository of Grey Literature : 85 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.