National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.01 seconds. 
Czechoslovakia and the Czech Republic on the pages of the weekly L'Express
Holý, Tomáš ; Köpplová, Barbara (advisor) ; Cebe, Jan (referee)
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut komunikačních studií a žurnalistiky Katedra mediálních studií Tomáš Holý Československo a Česká republika na stránkách týdeníku L'Express Diplomová práce Praha 2013 Autor práce: Tomáš Holý Vedoucí práce: Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. Rok obhajoby: 2013 Bibliografický záznam HOLÝ, Tomáš. Československo a Česká republika na stránkách týdeníku L'Express. Praha, 2012. 79 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. Abstrakt Čtení o Československu a následně České republice ze stránek týdeníku L'Express v druhé polovině dvacátého století a začátkem nového tisíciletí nabízí pohled nejen na výrazné mezníky v tuzemských a evropských dějinách, ale zároveň ukazuje proměnu novinářské práce a rutiny. Práce se snaží zachytit odraz doby v průběhu let. Jedná se zejména o francouzský pohled na nejdůležitější události Československa a následně České republiky, tedy zejména rok 1968 (období Pražského jara a následný vpád vojsk Varšavské smlouvy) a následně rok 1989 (Sametová revoluce). Z novodobých událostí byl vybrán vstup ČR do Evropské unie, menší část práce se rovněž zabývá kulturním děním a pohledem na...
Current Approaches to English Teacher Education as Reflected in Trainees'Teaching Practice
Holý, Tomáš ; Hofmannová, Marie (advisor) ; Voňková, Hana (referee)
This work deals with the English language teacher training approaches administered at the Department of English Language and Literature of the Faculty of Education, Charles University in Prague. The work seeks answers to which aspects of teacher competence are developed by each of the approaches. As almost half of the trainees involved in the research had a previous teaching experience, the role of teaching experience on the development of teaching skills is also examined. Teacher trainees' written reflections on their teaching practice are analyzed using a combination of quantitative and qualitative methods. The results are related to current trends in teacher education.
Current Approaches to English Teacher Education as Reflected in Trainees' Teaching Practice
Holý, Tomáš ; Hofmannová, Marie (advisor) ; Voňková, Hana (referee)
This work deals with the English language teacher training approaches administered at the Department of English Language and Literature of the Faculty of Education, Charles University in Prague. The work seeks answers to which aspects of teacher competence are developed by each of the approaches. As almost half of the trainees involved in the research had a previous teaching experience, the role of teaching experience on the development of teaching skills is also examined. Teacher trainees' written reflections on their teaching practice are analyzed using a combination of quantitative and qualitative methods. The results are related to current trends in teacher education.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.