National Repository of Grey Literature 276 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Evaluation of winter oilseed rape yield of Pioneer company cultivars
DOSTÁL, Petr
This bachelor thesis deals with winter oilseed rape. The focus is placed on history, importance of cultivation, characteristics, yield creation and influencing factors. Attention is given to technology of winter oilseed rape cultivation, to selected oilseed hybrids of Pioneer company and to economy as well. The main chapter consists of the harvests results in the Czech Republic from 2014 until 2018. Another chapter is the response to the use of growth regulators in both semi-dwarf and normal straw hybrids. From the results of the thesis it was found out that the seed yields of semi-dwarf rape are comparable to those of normal straw hybrids. However, it strongly depends on the technology of cultivation and the climatic conditions of the given year and habitat as well.
NON-INSTITUTIONAL PRIVATE EQUITY AS INVESTMENTS IN START-UPS AND EXPANSION-STAGE ENTERPRISES
Skalická, Martina ; Dostál, Petr (referee) ; Kožená, Marcela (referee) ; Živělová, Iva (referee) ; Zinecker, Marek (advisor)
This Ph.D. thesis examines characteristics of Business Angel investors in the Czech Republic and their attitudes to evaluation of investment projects. The research is based on primary data obtained by interviewing active Business Angel investors operating in the Czech Republic. The characteristics of Business Angel investors and their attitudes in investment decision making and subsequent monitoring of investments are analysed. Business Angel investors were also asked how they perceive external environment. The topics and questions listed in the interviews result from a systematic literature review. Based on the results of the interviews, an elimination model was developed to capture the preferences of individual Business Angel investors. The model represents a tool supporting entrepreneurs while determining the probability that their project will not be rejected without a deeper examination. Therefore, the model supports entrepreneurs to set the parameters of their projects to increase the likelihood that a Business Angel investor will undergo a detailed due diligence process.
Assessing the effectiveness of invested public resources to ensure the quality and availability of public cultural needs
Dostál, Petr ; Černý, Ondřej ; Daněk, Petr ; Drobný, Tomáš ; Gregorini, Jindřich ; Richter, Vít ; Gregoriniová, Jindřiška ; Lázňovská, Lenka ; Přílepková, Michaela ; Vávrová, Barbora ; Vítová, Kateřina
Metodika je v prvním plánu určena správním orgánům v resortu kultury, které v rámci státní kulturní politiky zodpovídají za podporu rozvoje jednotlivých kulturních aktivit a organizací. Jde jednak o orgány státní správy a útvary krajských a městských samospráv, které jsou pověřeny praktickou realizací kulturní politiky, zpracovávají strategické rozvojové dokumenty a doporučení pro orgány místních samospráv na úrovni obcí (proto je jednou z významných částí dokumentu kapitola Zřizovatelé – poskytovatelé veřejné podpory). Metodika má dále sloužit potřebám klíčových veřejnoprávních a soukromých institucí činných v sektoru kultury – jak významných neziskových organizací, tak i soukromých subjektů – aukčních síní, galerií, divadelních souborů i hudebních těles. V druhém plánu má metodika sloužit vědeckým a výzkumným subjektům veřejnoprávního i soukromého charakteru, jak subjektům úzce zaměřeným na výzkum kultury tak i organizacím zaměřeným na řešení širších ekonomických souvislostí a dopadů kultury. Jde jak o výzkum kreativních odvětví, tak i o specifická vědecká zadání v jednotlivých ekonomických odvětvích (cestovní ruch, export kulturní produkce, mezinárodní kulturní spolupráce apod.).
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF; Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
LOGI - Logistic method for SMEs in culture (museums and libraries)
Dostál, Petr ; Pernica, Petr
Hlavním cílem metodiky je přínos k úsporám času a k hospodárnosti prostřednictvím řešení logistických problémů v rámci vlastní nezávislé činnosti subjektů sektoru kultury. Metodika je prvé řadě vedena snahou pomoci v řešení aktuálních logistických problémů těm subjektům kultury, pro něž tyto problémy nemají v rámci jejich vlastní nezávislé činnosti marginální postavení. Dílčím cílem metodiky je zvýšení úspěšnosti projektů, a to jejím využitím při přípravě kroků, jež předcházejí podání projektů, anebo budou následovat po jejich udělení, a prokazatelně vedly nebo povedou k lepšímu hospodaření se získanými prostředky. Zřizovatelům může metodika sloužit k podpoře kontroly racionality procesů probíhajících v těchto organizacích.
Fulltext: Download fulltextPDF
Complex of methods for effective entrepreneurship of SMEs in the cultural sector
Dostál, Petr ; Kislingerová, Eva ; Pešek, Ondřej ; Horný, Stanislav ; Surynek, Alois ; Jarošová, Eva ; Srpová, Jitka ; Misař, Jan ; Svobodová, Ivana ; Boukal, Petr ; Vávrová, Hana ; Scholleová, Hana ; Mullerová, Jana ; Sieber, Patrik ; Sieber, Martina ; Vondra, Zdeněk
Základním cílem předloženého souboru metodik je poskytnout sektoru kultury nástroje, které umožní zlepšit řídící činnost především malých a středních organizací, ale zároveň se zlepší i možnosti trvalého a systematického rozvoje a transparentnost v komunikaci kulturních organizací, památek, orgánů státní správy a samosprávy, donorů a dalších, které jsou cílovými skupinami metodiky.
Fulltext: Download fulltextPDF
Socioeconomic passportization of immovable cultural heritage
Kouba, Vojtěch ; Lindner, Milan ; Vořechovský, Jan ; Dostál, Petr ; Pátek, Zdeněk ; Dianová, Markéta ; Titelbachová, Šárka ; Tyslová, Irena ; Straka, Michal ; Zelený, Martin ; Kubaš, Mario ; Hanzlík, Jan ; Vančurová, Alena ; Vond, Zdeněk
Předkládaná metodika je výsledkem aplikovaného výzkumu a je zaměřena na ekonomiku památek, resp. nemovitých objektů prohlášených kulturními památkami České republiky. Jejím cílem je vytvoření pasportů ekonomických hodnot pro jednotlivé památkové objekty, v případě využití metodiky orgány veřejné správy i pro soubory památek určitého druhu či soubory památek na vymezeném území.
Fulltext: Download fulltextPDF
Role of phenology in differentiation of plant niches: quantitative and comparative approach using a large set of species
Huang, Lin ; Herben, Tomáš (advisor) ; van Kleunen, Mark (referee) ; Dostál, Petr (referee)
Niche differentiation is the most recognized species coexistence mechanism, of which, the temporal differentiation of species, i.e. phenological differentiation has gained an increasing interest of ecologists. However, as an important dimension of phenology, the phenology of growth has drawn relatively few attentions due to the lack of sufficient phenological data. Therefore, the aim of this thesis is to examine potential role of temporal differentiation of plant growth patterns in plant coexistence. I first collected data on growth phenology of 381 perennial herbs in the Botanical Garden of Charles University in Prague within one growing season (in 2015). Using this database, I addressed the general patterns of growth phenology among perennial herbs. I distinguished two contrasting growth patterns: (1) species with early peak growth had high standardized growth rates in contrast to late species, reflecting the survival under forest canopy, where species are selected to grow early and fast before the development of tree canopy which restricts their size; (2) tall species showed later peak growth than short species, associating with (asymmetric) competition for light in open habitats, where the main selection factor is for tall stature, which cannot be attained early in the season. Then, by linking...
Political macrogeography of current public opinion on migration and refugee crisis in the European Union: multilevel analyses
Bořil, Vít ; Dostál, Petr (advisor) ; Čermáková, Dita (referee)
This diploma thesis focuses on the so-called "migration crisis" and its impact on public opinion across the European Union (EU) between the years 2014 and 2017. It stems from existing literature that works with the concept of perceived group threat. The main goal is to analyze individual-level and contextual-level factors that played a key role in a certain development of native population's negative attitudes towards migrants and refugees. Such context is represented by the EU member states. An important part of the analysis deals with the relative imporance of contextual-level factors vis-à-vis individual-level determinants. Based on the results of multinomial multilevel logistic regression, the study finds that contextual-level characteristics had a substantial impact on negative attitudes towards immigrants and a large impact on negative attitudes towards refugees. Moreover, the importance of contextual determinants increased in 2015 and 2016, respectively, followed by a decline in the subsequent period. The analyses also revealed that during the "migration crisis" the impact of specific categories of explanatory variables evolved differently. Furthermore, it was shown that educational attainment, preferred social identity and different historical immigration legacies had a considerably...
PROPOSOL FOR A METHODOLOGY FOR MATERIÁL DECISION MAKING IN DISTRIBUTION IN THE EUROPEAN ENVIRONMENT
Kopčáni, Juraj ; Dostál, Petr (referee) ; Čambál, Miloš (referee) ; Rybanský, Rudolf (referee) ; Jurová, Marie (advisor)
At present, more and more demands are placed on the quality and the speed of transport of products and goods from manufacturers to suppliers and then to the end customer. This requires a lot of knowledge and experience in planning, purchasing, production and distribution. In all activities and at all levels of the organization, it is important to properly and timely to decide how to proceed in order to ensure maximum customer satisfaction at minimum cost to the company. To ensure speed and quality of distribution, it is necessary to focus on the logistics of circulatory systems. This includes both information and communication flow, and the supply, storage, transport, handling and packaging. To ensure all these services efficiently, quickly and on time, it is advisable that the company has to have developed appropriate methodology for the given process. The main aim of the doctoral thesis is to design a methodology for management decisions in the distribution area. The properly chosen methodology of distribution can help to speed up the transport of the product from the supplier to the customer or from the manufacturer to the customer, but ultimately to reduce the overall distribution costs. When deciding on the choice of distribution channel, processes and knowledge of European legislation in relation to the logistics and transport management in the Czech Republic are also important. The data collection and processing, under which the analysis of the current situation was carried out, were the bases for the methodology design. In the further step, the basic criteria for selection of the companies that could make the distribution were set up. Subsequently, the weights of importance were assigned to the given criteria. In the final decision for the selection of the distribution company, methods of multi-criteria decision-making were used. The thesis was developed on the basis of theoretical research and practical experience in businesses in the solved area. Objectives to be achieved: The aim of the doctoral thesis is the methodology design of managerial decision making in the European distribution area in connection with the Czech Republic's infrastructure in implementing the legislative requirements of the European environment while respecting the principles of integration.
Effect of climate on germination and selection of different genotypes
Duongová, Thuy Lien ; Münzbergová, Zuzana (advisor) ; Dostál, Petr (referee)
Understanding the response of species to climate change and their ability to adapt is the key to describe the future development of plant communities. The aim of the study is to determinate intraspecific variability in germination of Festuca rubra from different original climates in response to novel climatic regimes. This study also observes if different climatic regimes lead to selection of different genotypes. Festuca rubra is a widespread clonal grass occurring in the Northern hemisphere. The plant material comes from 11 localities distributed along a climatic grid of factorially crossed temperature and precipitation situated in western Norway. The project was carried out in growth chambers, where the germination of seeds was monitored in two different temperature conditions and in two moisture treatments. Germinated seeds were planted into pots remaining in the same treatment where they germinated. Seedlings from one Petri dish grew together in one pot. One population, from the coldest and the driest original locality, growing in the warm-wet and cold-wet treatments was genetically analysed using microsatellites. Germination of the species was higher and faster in warm than in cold conditions, showing that germination of the species is enhanced by higher temperature. Germination was higher in...

National Repository of Grey Literature : 276 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
14 DOSTÁL, Petr
12 Dostal, Pavel
12 Dostál, Pavel
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.