National Repository of Grey Literature 119 records found  beginprevious105 - 114next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Aktuální trendy ve vývoji webových aplikací
Dušek, Marek ; Brabec, Tomáš (advisor) ; Kubelka, Ondřej (referee)
Práce se snaží zmapovat dva základní stavební prvky moderních webových aplikací, tj. technologii AJAX a webové služby, aby následně přinesla praktickou ukázku syntézy těchto technologií představením ukázkové aplikace TV Program v poslední, třetí kapitole. První kapitola je věnována technologii AJAX, její historii, výhodám a nevýhodám, následuje představení implementace na nejnižší úrovni pomocí JavaScriptu, aby v další části čtenáři představila dva zástupce ucelených řešení, frameworků Prototype a JQuery, které práci s AJAX technologií značně zpřehledňují. Zakončení této první části patří praktickým příkladům užití technologie v současném internetu, s odkazy na konkrétní projekty. Cílem první části je tedy shrnout možnosti AJAX technologie s jejich konkrétními dopady na uživatelský zážitek (pozitivní i negativní) a nabídnout zajímavé ukázky způsobů řešení vybraných úloh v závěru. Druhá, objemnější kapitola uvádí čtenáře do džungle rozdílných implementací webových služeb, po naznačení architektury je představena trojice klasických řešení, XML-RPC, SOAP a REST, aby následně bylo ke každému z nich uvedeno více variant možných realizací v jazyce PHP; prostor je věnován i popisu WSDL schématu. Cílem kapitoly je zmíněné technologie představit a uvést čtenáře do možností jejich implementací, konkrétně pro populární skriptovací jazyk PHP. Společně s pečlivou klasifikací jednotlivých způsobů realizace, jejich stručným zhodnocením a hlavně četnými ukázkami zdrojových kódů tak poskytuje jakýsi názorný manuál, který by měl čtenáři pomoci zorientovat se v uvedených technologiích a případně vybrat nejvhodnější řešení pro jeho vlastní práci. Konečně třetí kapitola stručně představí ukázkovou aplikaci TV Program, využívající všech dříve zmíněných technologií v různých implementacích. Součásti řešení jsou samozřejmě i plné, plně komentované zdrojové kódy. Práce nemá za cíl vyčerpávajícím způsobem představit všechny dotčené technologie, naopak, snaží se je dostatečně kategorizovat, ukázat z nich podstatné části a v případě čtenářova dalšího zájmu jej nasměrovat na detailnější specifikace.
Aktuální trendy ve vývoji webových aplikací
Vávra, Pavel ; Brabec, Tomáš (advisor) ; Růna, Tomáš (referee)
Tato práce popisuje nové trendy, které se objevily v oblasti vývoje webových aplikací během posledních dvou let. Takovými trendy jsou různé technologie a vývojářské postupy, které se nyní v praxi hojně používají, či se právě začínají používat. Práce též obsahuje pokus o předpověď budoucího vývoje v této oblasti. Celkové zaměření je spíše teoretické, hlubší technické podrobnosti nejsou obsaženy.
Řízení internetového projektu
Navrkal, Martin ; Brabec, Tomáš (advisor) ; Ondrák, Jiří (referee)
Diplomová práce navrhuje komplexní metodiku vývoje webových aplikací, která pokrývá celý životní cyklus internetového projektu. V každé fázi projektu definuje nejdůležitější činnosti, které je třeba zajistit, jejich význam, účel, vzájemnou návaznost a personální složení týmu řešitelů. Druhá část diplomové práce obsahuje empirické ověření navržené metodiky na reálném internetovém projektu WebdesignCity.cz
Web application security (PHP)
Císař, Daniel ; Jeníčková, Kateřina (advisor) ; Vronková, Lada (referee)
Práce pojednává o běžných bezpečnostních ohrožních webových aplikací, kterou jsem napsané v programovacím jazyce PHP. Nabízí přehled následujících útoků: XSS, CSRF, SQL injection, session stealing, session fixation. V práci je uvedeno, jak se těmto útokům vyvarovat či minimalizovat jejich riziko.
Návrh a vývoj aplikace pro internetový obchod
Jandák, Miroslav ; Horký, František (advisor) ; Vronková, Lada (referee)
Cílem této práce je navrhnout a naprogramovat základní řešení webové aplikace sloužící jako internetový obchod. Aplikace je vyvinuta pomocí techologií ASP.NET 2.0 a MS SQL Server 2005. Součástí práce je specifikace požadavků, fyzický model databáze a popis, jak jsou řešeny jednotlivé funkčnosti včetně ukázek scriptů v jazyce C# případně SQL. V závěru práce je nastíněno, kam by měl směřovat další další vývoj.
Řešení DEA modelů v prostředí WWW
Trezzi, Michael ; Jablonský, Josef (advisor) ; Dlouhý, Martin (referee)
Diplomová práce je věnována vytvořené aplikaci DEAMS. DEAMS je webová aplikace pro řešení úloh modelů analýzy obalu dat a vyznačuje se uživatelskou přívětivostí, použitelností a jednoduchou prezentací a interpretací výsledků.
Aktuální trendy ve vývoji webových aplikací
Jasný, Vojtěch ; Brabec, Tomáš (advisor) ; Špánek, Roman (referee)
The thesis is divided between two main topics: the first are trends in web application development on the client-side. Described are AJAX and COMET techniques, JSON format for data interchange, tools usable to debug Javascript applications and three Javascript libraries. Important part of client-side development are forms, which are far from ideal in their current state. Hence description of XForms and Web Forms 2.0 and their comparison is included. The second topic is server-side development. First the most used technologies used today are evaluated. Further, several frameworks are described and compared on a set of criteria. Python, Ruby and Java languages are represented.

National Repository of Grey Literature : 119 records found   beginprevious105 - 114next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.