National Repository of Grey Literature 19 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Energy yields per one hectare of land in the South Moravian Region
Plášek, Tomáš ; Bayer, Robert (referee) ; Jandová, Kristýna (advisor)
This bachelor thesis compares methods of producing elektricity in biogas plant, in thermal power plants by burning biomass, in solar power plants and compares it with production of energy of fuel cells and the energy from biofuels, like biodiesel and bioethanol. It compares the energy yields of different energy production methods and evaluates their advantages and disadvantages. It compares the energy content of these fuels by model vehicle range.
Small solar power plant
Šimůnek, Patrik ; Kolouch, Jaromír (referee) ; Kubíček, Michal (advisor)
This bachelor thesis deals with the design of a small solar power-station utilizing a lead-acid battery. Its purpose is to provide power for small household applicances. This project consists of a theoretical design of the system, detailed design of MPPT regulator and a design of schematic circuitry and PCB. Finally, actual measured parameters of the whole systém are presented.
Model of photovoltaic power plant
Janic, Lukáš ; Buchta, Luděk (referee) ; Veselý, Libor (advisor)
Semestral thesis about modeling of photovoltaic power plant in Matlab. In the first part of the thesis deals with the processing history of solar energy, operating principle and construction of the photovoltaic cell and a voltage converters. The second part deals with the design of solar power plant in Matlab-Simulink. In the last section are shown simulated models and their simulated characteristics.
The Proposal of the Project and Application of Methodology for Project Management in the Company ZTC Holding, SE
Kubát, Richard ; Bačiak,, Miloslav (referee) ; Smolíková, Lenka (advisor)
Tato diplomová práce analyzuje současnou situaci ve firmě v oblasti projektového řízení při výstavbě solární elektrárny. A pokusí se na základě norem a metodik projektového řízení navrhnout konkrétní kroky, které povedou ve firmě ke zlepšení řízení projektů. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí - teoretické a praktické. První část popisuje společnost ZTC Holding SE a zabývá se teoretickými základy řízení projektů, je zde definován management a jeho funkce, řízení projektu, popis projektu, popis činnosti projektového manažera a jeho týmu. V této části je také teorie časové analýzy projektu, včetně metody Critical Path Method (CPM) a Ganttova diagramu. Druhá část se zaměřuje na analýzu vnějšího prostředí pomocí analýzy PESTLE, analýzy SWOT a analýzy vnitřního prostředí 7S. Tato část také pojednává o přesném vymezení projektu, jeho cílů, které jsou definovány metodou SMART. Tato část končí definováním konkrétních rizik, která se mohou vyskytnout během životního cyklu projektu. Závěr diplomové práce je zaměřen na celkové hodnocení navrhovaných postupů, které by měly zlepšit výkonnost ZTC Holding, SE.
State of photovoltaic in Europe Union
Kada, Tomáš ; Špinka, Jiří (referee) ; Vaněk, Jiří (advisor)
Present state analysis of photovoltaic in Europan union is aim of this semestral thesis. First part is focused on technical aspects - principals, components and applications. However economics, policy and development aspects are primary objective. Research of Europan comission targets in 2020 and feasible of meeting them are assessed by two various scenarios. To analyse microenvironment and macroenvironment SWOT nad PEST analysis are used. These analysis are focused for investors who wants to participate in the development of photovoltaic in Europan union.
The future of solar power plants in the Czech Republic
Choutka, Tomáš ; Zemplinerová, Alena (advisor) ; Koubek, Ivo (referee)
The thesis called "The Future of Solar Power Plants in the Czech Republic" is oriented to the characteristics of production of electric energy in solar power plants which are supported by many legislative incentives. We are currently standing in the situation of reducing energy tariffs for production of electricity from solar power plants in most European countries because of their unbearable impact on consumers and national budgets. The aim of this thesis is to analyze impacts of the energy tariffs for solar energy and to explain increase of installed capacity of solar power plants by forming a model for calculating financial return of an investment in construction of solar panels. The thesis points out that the incentives are still very high and interest in construction of solar power plants will probably endure even in the future as long as these favorable legislative conditions are set. This situation will result in bringing more additional costs for the end-users of electric energy.
Integrace zařízení pro využití obnovitelných zdrojů energie do struktury budov
Czech RE Agency, o.p.s., Rožnov pod Radhoštěm ; Cábová, Renáta ; Šourek, Bořivoj ; Ševčík, Radek ; Matuška, Tomáš ; Bravenec, Petr ; Chmielová, Lucie ; Hofman, Tomáš ; Můčková, Milena ; Bařinka, Radim ; Řehák, Jaromír ; Kukuczka, Tomáš ; Hrdlička, Jan ; Brož, Karel ; Majchrák, Ondrej ; Hirš, Jiří ; Klouda, Jaromír ; Jirka, Vladimír ; Klimek, Petr ; Sedlák, Jiří
V rámci řešení projektu byly výzkumné práce soustředěny na tři dílčí úkoly projektu. V prvním dílčím úkolu byly práce zaměřeny na hodnocení současné technické legislativy v rámci zemí EU a v ČR související s legislativními barierami a možnostmi navrhování a provádění instalací obnovitelných zdrojů energie v budovách, které zpravidla zahrnují nové prvky a technologie, které nebyly dosud běžně využívány. Součástí tohoto dílčího úkolu bylo dále hodnotit potenciál technických možností využití OZE v budovách v podmínkách ČR. Ve druhém dílčím úkolu byly práce zaměřeny na případové studie a standardizaci prvků a soustav v jednotlivých OZE. Práce byly více soustředěny na solární systémy a na využití energie prostředí budov, které lze bezprostředně integrovat při komplexním řešení energetického konceptu budovy a urbanisticko-architektonickém řešení stavebního díla v dané lokalitě. Druhá etapa projektu představuje rozsáhlý komplex technických řešení a možností, které lze provést postupně v rámci omezeného počtu spolupracovníků. Práce byly proto soustředěny na řešení prioritních úkolů v rámci tohoto dílčího úkolu projektu. Ve třetím dílčím úkolu a etapě řešení projektu byl proveden návrh pilotních projektů, které mohou podstatnou měrou přispět k vzorovým řešením a realizaci navrhovaných variantních řešení v oblasti solárních systémů v kombinaci s dalšími obnovitelnými a alternativním zdroji energie. Předmětem řešení je využití solárních systémů v sídlištní zástavbě zejména na panelových objektech v současnosti pro ohřev teplé vody a dotápění bytových domů. Další možností se jeví uplatnění solárních systémů pro centrální ohřev vody v rámci sídlištních celků a veřejných na příklad sportovních a jiných zařízení. V rámci pilotního projektu pro vysoké školy provedeného pro budovu MFF UK v Praze se jedná o soubor mimořádných velmi efektivních energetických opatření navrhujícího energeticky a ekonomicky úsporný projekt rekonstrukce budovy s využitím všech dostupných možností v oblasti obnovitelných a alternativních zdrojů energie.
Výzkum synergických vazeb v aplikacích s obnovitelnými zdroji energie
Czech RE Agency, o.p.s., Rožnov pod Radhoštěm ; Poruba, Aleš ; Bravenec, Petr ; Nenička, Tomáš ; Kliment, Jiří ; Řehák, Jaromír ; Bařinka, Radim ; Klimek, Petr ; Kukuczka, Tomáš
V projektu jsou řešeny synergické vazby mezi jednotlivými instalacemi obnovitelných zdrojů energie, které mají zlepšit jejich efektivnější využívání, bez výkyvů v průběhu dne i roku, a to v podmínkách České republiky. Vazby využívají přednosti jednotlivých vlastností obnovitelných zdrojů k jejich vhodné kombinaci a tím ke snížení vlivu možné nestability v určitém období. Uváděné aplikace jednotlivých systémů získávání energie se v projektu zaměřují jednak na využití vedlejších produktů získaných v průběhu provozu nebo na využití účelné kombinace se zcela jiným typem zdroje energie. Shrnutí současného stavu řešení projektu v těchto dílčích úkolech: Kombinované solární systémy pro výrobu tepelné a elektrické energie, Fotovoltaika a biomasa, Fotovoltaika a energie větru, Fototermika - ohřev vzduchu a solární pohon ventilace, Fototermika - solární ohřev vody a solární pohon čerpadla, Využití energie prostředí a fotovoltaika pro napájení tepelného čerpadla.
Komplexní analýza alternativních zdrojů elektřiny
EkoWATT, Praha
Svazek obsahuje 5 příloh k závěrečné zprávě projektu. Příloha 6: Dopadající sluneční záření - Energie mořských vln a proudů. Příloha 7: Dopadající sluneční záření - Tepelná energie prostředí. Příloha 8: Rotační energie Země a gravitační energie Země, Měsíce a Slunce - Energie přílivu a odlivu. Příloha 9: Energie zemského jádra - Geotermální energie. Příloha 10: Kombinovaná výroba elektřiny a tepla.
Komplexní analýza alternativních zdrojů elektřiny
EkoWATT, Praha
Svazek obsahuje 5 příloh k závěrečné zprávě projektu. Příloha 13: Rozvoj obnovitelných zdrojů a zaměstnanost. Příloha 14: Připojování a provozování OZE. Příloha 15: Environmentální dopady výroby a spotřeby energie. Příloha 16: Podrobné výsledky z hodnocení expertů pro jednotlivé technologie. Příloha 17: Program Multika (slouží pro vícekriteriální hodnocení variant OZE dle určitých kritérií).

National Repository of Grey Literature : 19 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.