National Repository of Grey Literature 70 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Professional Career of Educators in After-School Clubs
KULHANOVÁ, Zuzana
The thesis deals with the development of the career of educators in after-school clubs. One part of the thesis is a theoretical part and the other part is my own research. Chapter one defines the concepts of the professional career and the life path. The second chapter deals with the educator in the after-school club, their job description and the qualifications related to the profession, competencies, typology of educators and the risks of the burnout syndrome for the profession. The third chapter analogously deals with the profession of a teacher. In the fourth chapter, I compare the career path of the educator with the professional career of the teacher, and the overall summary. The fifth chapter presents the findings of a qualitative research (five biographical interviews).
Graduation of secondary school graduates to the labor market - III. stage - survey 2015: Survey of secondary vocational school graduates six years after graduation in high school
Trhlíková, Jana
Studie prezentuje výsledky dílčího průzkumu, který vychází z dotazování absolventů středních odborných škol, kteří vstoupili na trh práce v roce 2008/2009. Navazuje na již dříve realizované šetření absolventů středních odborných škol, kteří byli dotazováni v roce 2012, tedy v období 3 let od ukončení střední školy. Předmětem tohoto aktuálního průzkumu bylo opětovné dotazování těchto absolventů s odstupem dalších 3 let, tedy 6 let od ukončení střední školy, kdy již naprostá většina z nich, včetně těch, kteří pokračovali v nástavbovém a terciárním vzdělávání, získala zkušenosti s přechodem na trh práce. Samotný průzkum byl založen na kombinaci kvantitativního a kvalitativního přístupu. Jeho hlavním cílem bylo zmapovat průběh přechodů absolventů na trh práce, resp. do nástavbového nebo terciárního vzdělávání, z jejich pohledu a identifikovat slabá místa v klíčových bodech celého přechodového procesu, a to především na základě jednotlivých individuálních výpovědí absolventů v otevřených otázkách.
Fulltext: Download fulltextPDF

National Repository of Grey Literature : 70 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.