National Repository of Grey Literature 63 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Graduation of secondary school graduates to the labor market - III. stage - survey 2015: Survey of secondary vocational school graduates six years after graduation in high school
Trhlíková, Jana
Studie prezentuje výsledky dílčího průzkumu, který vychází z dotazování absolventů středních odborných škol, kteří vstoupili na trh práce v roce 2008/2009. Navazuje na již dříve realizované šetření absolventů středních odborných škol, kteří byli dotazováni v roce 2012, tedy v období 3 let od ukončení střední školy. Předmětem tohoto aktuálního průzkumu bylo opětovné dotazování těchto absolventů s odstupem dalších 3 let, tedy 6 let od ukončení střední školy, kdy již naprostá většina z nich, včetně těch, kteří pokračovali v nástavbovém a terciárním vzdělávání, získala zkušenosti s přechodem na trh práce. Samotný průzkum byl založen na kombinaci kvantitativního a kvalitativního přístupu. Jeho hlavním cílem bylo zmapovat průběh přechodů absolventů na trh práce, resp. do nástavbového nebo terciárního vzdělávání, z jejich pohledu a identifikovat slabá místa v klíčových bodech celého přechodového procesu, a to především na základě jednotlivých individuálních výpovědí absolventů v otevřených otázkách.
Fulltext: Download fulltextPDF
Conformity of education completed and performing employment - 2016
Doležalová, Gabriela
The analysis focuses on determining the conformity of the acquired education and the work done in terms of expertise. The assessment of conformity assesses the use of graduates' qualifications not only in terms of the level of education attained but also in terms of the suitability of the education received for the performance of the relevant employment. The four-step scale is used to assess the correspondence between education and employment - full compliance, partial compliance, partial disagreement and gross disagreement.
Fulltext: Download fulltextPDF
First Hand Figures Prague - 2016
Český statistický úřad
Promotion booklet containing the first available data for Prague, its administrative districts and city sections for 2016.
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Analysis of advertising job offers in daily press and on the Internet - 2016
Novotná, Hana ; Vojtěch, Jiří
The analysis focuses on the structure of demand for occupations and sought qualifications and competencies. This is a quantitative survey in order to gather relevant information about the structure of the most frequently encountered types of professions and the qualifications and competences sought by applicants, including the demands for education, language skills, practice and other skills, abilities and skills of adepts in the professions.
Fulltext: Download fulltextPDF
Socio-charitable works of the founders of the Pontifical Mission Societies
NOVÁKOVÁ, Veronika
The thesis deals with a probe into the past and the lives of the four founders of the Pontifical Mission Societies. It describes the value and purpose of the missionary activities. Furthemore, it introduces the missionary profession from the point of view of the church and of the three last Popes. It delivers an evidence of the life of the poor in missionary countries and a testimony of two missionaries. It shows both a positive and negative sides of the missionary activities. In the conclusion, it introduces projects supported by the Czech Republic.
Prestige of Nursery School Teaching
Smolíková, Anna ; Zvírotský, Michal (advisor) ; Kropáčková, Jana (referee)
This thesis is devoted to the teaching profession with a focus on nursery school teaching. The theoretical part contains information about teaching as a profession, focusing directly on the prestige of nursery school teachers and describes the contemporary aspects of prestige. Finally, it is described in detail the development of the profession preschool teacher, as a source of ongoing professionalisation of teaching. The main objective of the research is to compare how the prestige of pre-primary teachers evaluated by teachers from other educational levels and preschool educators themselves. Furthermore, to determine how different the results of the investigation work of the author and poll by the Centre for Public Opinion Research (Centrum pro výzkum veřejného mínění - CVVM) at the Institute of Sociology of the prestige of the profession of 2013 and 2016. Design survey is mixed. The method is a questionnaire, structured interviews and document analysis. The results show the relative agreement with research by CVVM. Respondents rated significantly differently just 4 professions and teaching professions rated slightly higher than in the original survey. Comparison of the teaching profession, as evaluated by teachers, showed that each group of teachers (according to school grades) evaluated their...
Female and male gender of nouns of professions (analysis based on corpus data)
CHVÁTALOVÁ, Karolína
The bachelor thesis Female and male gender of nouns of professions (analysis based on corpus data) is divided into two parts. The theoretical part sums up the rules for gender inflection of professions in present-day Spanish. The theoretical part presents a comparison of various spanish grammar books, which deal with this topic. The section dedicated to the practical results attained from the research was completed by analysing selection of nouns of professions. This research was carried out with the aid of the synchronous spanish corpus: CORDE, CREA and CORPES XXI.

National Repository of Grey Literature : 63 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.