National Repository of Grey Literature 471 records found  beginprevious446 - 455nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Analysis of Marketing Mix Tools in E.ON České republika, s.r.o.
Liklerová, Martina ; Karásková, Hana (advisor) ; Multerer, Josef (referee)
The aim of my bachelor work is the characteristics of company, then I analyse individual parts of marketing mix -- product, price, place, promotion. At the end of my work I summarise knowledge and propose recommendations.
Analysis of Marketing Mix Tools in a Chosen Company
Lichnovská, Jana ; Kozlová, Taťána (advisor) ; Bejdová, Jana (referee)
The aim of this bachelor thesis is to identify and describe Marketing mix tools in a chosen company. On the basis of the information and identified weaknesses to suggest possible measures to help to increase its competitiveness.
Analysis of Marketing Mix Tools in Bluetech, s.r.o.
Šímová, Martina ; Karásková, Hana (advisor) ; Paclík, Oldřich (referee)
The bachelor thesis contains characteristics of company, analysis of particular Marketing Mix Tools and SWOT analysis. In conclusion are valuation of efficiency of use of Marketing Mix Tools and proposals for its improvement.
Analysis of Marketing Mix Tools in ISOSKLO, s.r.o.
Vláčilová, Monika ; Karásková, Hana (advisor) ; Holoubek, Libor (referee)
The aim of Bachelor thesis are company characteristic, analysis of (practical) application marketing mix tools, suggestions and arrangements.
The relationship of information and graphic design - the application on certain marketing tools
Procházková, Magda ; Krsek, Libor (advisor) ; Horný, Stanislav (referee)
In today's world overcrowded of information is necessary to distinguish what is important and what is not. This helps the information and graphic design. The work explains the relationship between them and describes their principles. Than applies them to the elements of marketing mix such as product and promotion. The first part of this work deals with theories and principles. First describes the information design, its birth, discipline, informational designer and provides practical advice. In other part it deals similarly with graphic design. In the last part of the theory marketing describes marketing and marketing mix. Practical part first describes the relationship of information and graphic design. It refers to the interdependence and shows the differences between them. In other parts are applied information and graphic design rules on the elements of marketing. In the product part focuses on the logo and corporate identity, product design and product packaging. The promotion part evaluates the usage on the web promotion and printed promotion.
Product Placement in Czech Republic and foreing countries
Andrle, Štěpán ; Pešek, Ondřej (advisor) ; Dědek, Jan (referee)
Description of forms of product placement. Campare of product placement in Czech Republic and foreing countries. Results of investigator's schedule about product placement.
Launching of a new car model on the market
Biedermann, Petr ; Machková, Hana (advisor) ; Štěrbová, Ludmila (referee)
This master thesis is divided into three parts. First part deals with theoretical approaches in marketing strategy with special focus on activities connected to a launch of a new product. These theoretical approaches are compared to common practice in company Renault. Second part focuses on particular case of using marketing strategy -- launching of Renault Koleos model on the Czech market. In the final part of this work we evaluate results of this launch, we try to find weak points and propose corrections of company's marketing strategy.
BANCASSURANCE -- THE FINANCIAL TREND AND THE PRAXIS IN THE CZECH FINANCIAL MARKET
Dugová, Alena ; Ducháčková, Eva (advisor)
The text of my work is given over to one of the most important trends in a financial market - bancassurance. In 1st part I write about theoretic resources such as a notion, a history, law adjustment. I mention advantage and disadvantage for subjects. The main part is about bancassurace products, which are offered in Czech market, especially insurance of the credit card before losing and stealing. I analyze students account and I try to compare this product in banks.
Zadlužení domácností v ČR
Bourová, Kateřina ; Burgerová, Jiřina (advisor) ; Ježek, Tomáš (referee)
Práce se zabývá zadlužením domácností v České republice. Hlavním otázkou práce je, zda je zadlužování domácností hrozbou pro českou ekonomiku. Teoretická část je věnována subjektům poskytujícím úvěrové produkty a typům úvěrových produktů. Analytická část je věnována vývoji zadluženosti od roku 1993 do současnosti, dále jsou v ní zkoumány příčiny, důsledky a rizika rostoucího tempa zadlužování. Vývoj v domácí ekonomice je srovnán se situací ve Velké Británii a USA.
GPS a jeho využití ve firmě ATLANTIK PRODUKT Třešňák s.r.o.
Prokůpková, Soňa ; Mervart, Michal (advisor) ; Melechovský, Jan (referee)
Bakalářská práce je zaměřená na GPS a jeho využití ve firmě ATLANTIK PRODUKT Třešňák s.r.o. Teoretická část se zabývá nejvíce GPS ? historie, princip a přesnost určení polohy, aplikace do praxe. Rovněž jsou zde zmíněny konkurenti GPS ? ruský GLONASS a evropský Galileo. V praktické části analyzuji současný stav ve firmě, náklady a výhody zavádění GPS do firmy, ale také doporučení pro další vývoj.

National Repository of Grey Literature : 471 records found   beginprevious446 - 455nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.