National Repository of Grey Literature 36 records found  previous11 - 20nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Výzkum motivačních faktorů ovlivňujících chování potenciálních investorů do projektů výstavby nových OZE
Česká energetika s.r.o., Heřmanův Městec ; Růžička, Filip ; Beitler, Leonard ; Horáček, Václav ; Strnadová, Markéta
Analýza opatření na podporu výstavby obnovitelných zdrojů energie a ostatních dostupných forem podpory investic z hlediska jejich účinnosti na chování potenciálních investorů.
Výzkum a analýza designu světel s integrovaným napájením fotovoltaickými články a lokality vhodné pro jejich využití zvláště v CHKO‚ parcích a jeho řešení s ohledem na světelný smog
S Laser, s.r.o., Uherské Hradiště ; Poruba, Aleš ; Mahdal, Zdeněk ; Damaška, David ; Seidelmann, Lois ; Smejkal, Petr ; Verbík, Petr ; Strnad, František
Rozvoj v oblasti obnovitelných zdrojů energie nutně přináší i otázky jak tyto zdroje optimálně využít v aplikacích. V případě fotovoltaického zdroje jsou to také, od veřejné energetické sítě izolované, zdroje světelné. Pro jejich instalaci existují důvody ekonomické, bezpečnostní, orientační a některé další, známé správcům těchto lokalit. Pro tyto účely je nutné vytvořit světelný zdroj pokud možno bezúdržbový, odolávající vlivům počasí, zvěři i vandalům, s řízenou i neřízenou iluminací, neprodukující světelný smog. Hlavními cíli navrhovaného projektu je výzkum a zmapování lokalit v CHKO a parcích nezávisle na elektrické síti a rovněž výzkum a analýza designu světel s integrovaným napájením fotovoltaickými články s ohledem na samočisticí schopnost, robustnost, materiálovou náročnost a cenu.
Výzkum a analýza designu světel s integrovaným napájením fotovoltaickými články a lokality vhodné pro jejich využití zvláště v CHKO‚ parcích a jeho řešení s ohledem na světelný smog
S Laser, s.r.o., Uherské Hradiště ; Poruba, Aleš ; Mahdal, Zdeněk ; Damaška, David ; Seidelmann, Lois ; Smejkal, Petr ; Verbík, Petr ; Strnad, František
Rozvoj v oblasti obnovitelných zdrojů energie nutně přináší i otázky jak tyto zdroje optimálně využít v aplikacích. V případě fotovoltaického zdroje jsou to také, od veřejné energetické sítě izolované, zdroje světelné. Pro jejich instalaci existují důvody ekonomické, bezpečnostní, orientační a některé další, známé správcům těchto lokalit. Pro tyto účely je nutné vytvořit světelný zdroj pokud možno bezúdržbový, odolávající vlivům počasí, zvěři i vandalům, s řízenou i neřízenou iluminací, neprodukující světelný smog. Hlavními cíli navrhovaného projektu je výzkum a zmapování lokalit v CHKO a parcích nezávisle na elektrické síti a rovněž výzkum a analýza designu světel s integrovaným napájením fotovoltaickými články s ohledem na samočisticí schopnost, robustnost, materiálovou náročnost a cenu. Byly stanoveny základní tvary a funkčnost svítidla, elektronika byla vyvinuta na velmi dobré úrovni. Přínosem je nízká energetická náročnost.
Vývoj a výzkum nízkonákladové technologie fotovoltaických článků
Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, Praha ; SOLARTEC s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm ; Fejfar, Antonín ; Poruba, Aleš
Projekt se zabývá problematikou obnovitelných zdrojů energie, specificky fotovoltaiky. Tato zpráva pak sumarizuje průběh práce a dosažené výsledky řešení projektu. Navrhovaný projekt si klade za cíl vytvořit a využít potenciál vědeckých pracovníků v ČR zabývajících se tematikou fotovaltaiky. V rešeršní části zpráva sumarizuje výzkumné aktivity na poli fotovoltaiky nejen v Evropě, ale v celosvětovém měřítku.
Výzkum vlivu znečištění atmosféry na snížení výkonu FV instalací a rozdílnost znečištění v regionech a městech ČR v závislosti na způsobu umístění FV instalací
SOLARTEC s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm ; Poruba, Aleš
Zpráva sumarizuje práce a výsledky řešení projektu. Projekt si klade za cíl zmapovat druhy znečištění v různých regionech a lokalitách ČR a určit vlivy konkrétních typů znečištění na generovaný výkon fotovoltaických (FV) systémů v závislosti na způsobu umístění FV panelů (úhlu instalace). Součástí řešení projektu je hledání optimálního způsobu čištění povrchů FV panelů (perioda čištění a ekonomicky a ekologicky vhodné chemické prostředky) a zejména hledání možností k omezení vlivu znečišťování (a tedy ke zvýšení rentability FV systémů) použitím speciálních ochranných filmů nanášených na povrchy FV panelů omezujících vznik optických ztrát.
Výzkum a pilotní projekt využití fotovoltaických modulů pro přímou integraci do budov
Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, Praha ; SOLARTEC s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm ; Vaněček, Milan ; Bařinka, Radim
Zpráva popisuje přehled vykonaných činností a stav plnění dílčích cílů projektu. Cílem projektu je nabídnout architektům, stavebním inženýrům a investorům atraktivní možnost jak zvýšit užitnou hodnotu realizovaných, případně renovovaných budov. Výsledkem výzkumu a vývoje solárních modulů pro přímou integraci do budov budou zcela funkční fasádní fotovoltaické prvky pro různé účely použití. Byla provedena základní charakterizace pouzdřících materiálů a byly vypracovány technologie pro jejich zpracování v procesu zhotovení struktury solárního panelu. Zrealizovány byly tři pilotní projekty se zastoupením převážně fasádních semitransparentních FV skel. Byly vypracovány případové studie pro vhodnou integraci solárních panelů do fasád budov. Pozornost byla věnována i komplikovanému vztahu fotovoltaiky a památkové péče při případných záměrech instalovat solární panely na památkově chráněné objekty.
Výzkum a vývoj interaktivní mapy instalací systémů s obnovitelnými zdroji energie v ČR
Czech RE Agency, o.p.s., Rožnov pod Radhoštěm ; Kopecký, Petr ; Chmielová, Lucie
Informovanost společnosti o OZE má velký vliv na rozhodování v oblasti státní správy, investorů, na vývoj nových technologií i celkovou vzdělanost. Jedním z nejdůležitějších aspektů informací je jejich všeobecná dostupnost, které lze dosáhnout díky moderním komunikačním technologiím a prostřednictvím internetu je zpřístupnit komukoliv z jakéhokoliv místa. Projekt si klade za cíl vytvoření informační databáze obnovitelných zdrojů energie včetně informací o jejich provozu s bohatými interaktivními funkcemi. Databáze bude přístupná pro širokou veřejnost přes síť internet a bude umožňovat další doplňování nových instalací OZE.
Výzkum a vývoj hybridního energetického systému s OZE s možností autonomního provozu a studie jejich aplikačního potenciálu v podmínkách ČR
Solartec s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm ; Bravenec, Petr ; Malota, Vladimír ; Tomíčková, Markéta ; Bártek, Jiří ; Mudroň, Igor ; Sekanina, Jiří ; Moravec, Petr ; Lenomarová, Kristýna ; Řehák, Jaromír ; Čech, Pavel ; Poruba, Aleš ; Bařinka, Radim ; Kliment, Jiří ; Mikulenka, Miroslav
Dosažené výsledky: Vývoj struktury experimentálního hybridního systému, výběr vhodných komponent, především řídící jednotky, zajišťování potřebných dokumentů a povolení potřebných k výstavbě systému, sestavení experimentálního systému, provedení provozních zátěžových testů a jejich vyhodnocení, vyhodnocení provozu systému.
Výzkum vlivu fotovoltaických systémů na životní prostředí a na provoz rozvodných energetických sítí
Solartec s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm ; Beránek, František ; Bravenec, Petr ; Tvarůžek, Daniel ; Malota, Vladimír ; Pácl, Dušan ; Pavlica, Jiří ; Řeháková, Zuzana ; Grofová, Kristýna ; Jakubovič, Štěpán ; Mikulenka, Květoslav ; Mudroň, Igor ; Sekanina, Jiří ; Bártek, Jiří ; Řehák, Jaromír ; Poruba, Aleš ; Bařinka, Radim
Vliv fotovoltaických systémů na životní prostředí představuje významný aspekt při jejich posuzování přínosů. Zatímco samotný provoz fotovoltaických systémů není zatížen negativními vlivy, výroba a likvidace potřebných prvků systémů představuje jisté zatížení okolního prostředí. Výzkum je zaměřen na stanovení vlivu fotovoltaických systémů (FSV) na životní prostředí během celého životního cyklu. Znalost současného stavu bude podkladem pro výzkumné práce na minimalizaci vlivu FVS na ŽP. Současně bude studován vliv FVS na provoz rozvodných sítí s následným výzkumem a vývojem opatření pro dosažení minimálního vlivu. V roce 2004 byly zpracovány případně rozpracovány jednotlivé rešerše, studie a analýzy nezbytné pro další práci na projektu. Byly zahájeny procesní testy s inovativními technologickými postupy výroby solárních článků a panelů s ohledem na minimalizaci vlivu výroby na ŽP.
Výzkum a vývoj interaktivní mapy instalací systémů s obnovitelnými zdroji energie v ČR
Czech RE Agency, o.p.s., Rožnov pod Radhoštěm ; Kopecký, Petr ; Chmielová, Lucie
Informovanost společnosti o OZE má velký vliv na rozhodování v oblasti státní správy, investorů, na vývoj nových technologií i celkovou vzdělanost. Jedním z nejdůležitějších aspektů informací je jejich všeobecná dostupnost, které lze dosáhnout díky moderním komunikačním technologiím a prostřednictvím internetu je zpřístupnit komukoliv z jakéhokoliv místa. Projekt si klade za cíl vytvoření informační databáze obnovitelných zdrojů energie včetně informací o jejich provozu s bohatými interaktivními funkcemi. Byla vytvořena mapa OZE, která je dostupná na stránkách http://mapa.czrea.org, zadána soutěž "O solární čepici".

National Repository of Grey Literature : 36 records found   previous11 - 20nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.