National Repository of Grey Literature 133 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Journalistic strategies and the theme of Islam as part of media logic
Drnková Jačková, Kateřina ; Štechová, Markéta (advisor) ; Miessler, Jan (referee)
The diploma thesis deals with restrictive and creative aspects which plays an important role during selection and execution of news about sensible theme of islam. The diploma thesis is devided into several parts. The terms such as media logic, routine and creativity are being described in the theoretical part. The thesis points at the problem of media presentation of islam and muslims. This problematic presentations resulted from both foreign and czech researches. There are also points out the inadequate research aimed at the employes of the redactions as a creators or semi-creators of the media content. In terms of up to date reserach in the redaction there are outlined some options of creative attitude which can influence and change routine practice or focusing of redaction about the selection and processing of the event. The methodology part outlines the research problem and question. It names the investigated redactions and the techniques of data colection and analysation. The thesis extracts from this knowledge even in the research part. It brings better understanding of possibilities of the redaction employees in choosing and execution of news regarding the theme of Islam.
Playful Introductions Into The Fairy Tale Genre With Preschool Children
Skálová, Kristýna ; Laufková, Veronika (advisor) ; Hník, Ondřej (referee)
The diploma thesis is focused on introduction of a preschool child into the fairy tale genre. The aim of this thesis is to think out, realize and reflect activities that introduce preschool children into the fairy tale genre and lead them to the vocabulary and class cooperation development. In the theoretical part chapters are dedicated to following topics: the genre of a fairy tale and its characters, reader's preliteracy and preschool child (mentioning important milestones in child's psychological development associated with reader's preliteracy, aims of literary education, the importance of both family and school in child's reading preliteracy development), along with methods and ways of working with book and projects supporting reader's preliteracy. The practical part of this thesis deals with an implementation of activities introducing a preschool child into the fairy tale genre. These are five tasks to fairy tale text characters and final fairy tale inventing in groups. The research of the practical part took place in the school year 2017/2018 and all the tasks were completed by 16 preschool children. By analyzing obtained data and interviews with children, I came to the conclusion that preschool children are capable to understand the boundaries of the fairy tale genre, but they can neither...
Instructions to Create Art
Šindelářová, Alice ; Jiřička, Eva (referee) ; Klímová, Barbora (advisor)
The work summarizes the ideas concerning human creativity, the desire to create and the expression of art. I researched creativity in my family. Personally, I met all the members of my immediate family and we worked together. Then I organized an event at my cottage where we all got together and everyone had the task of creating something on their own and then together in the whole group. So I decided to conceive the work itself as a text screenplay and a description of events which happened and what the family members had to talk about before and during our family meeting. The issue is above all, it is their unclear understanding of my intention to carry out the event itself and then a clash of views on art and the common creation that took place in the garden. For the presentation itself, the participant is seated with me at one table and I read the screenplay of the event. The work is a confrontation of my family's amateur view of art with a view of mine as an art student.
Creation and verification of effectivness of Music-based physical educational program for pre-school kids
Kubaň, Antonín ; Novotná, Viléma (advisor) ; Miklánková, Ludmila (referee) ; Blahutková, Marie (referee)
Summary: Title: Creation and verification of effectivness of our new ''Music-based physical educational (MBPE) programme for pre-school children" The main aim of this research is to create and validate a comprehensive interventional programme for preschool children. The programme is aimed at all- round personal development of the children. The research also intends to validate applicability of the programme in practice as it aims to establish the impact of the programme on rhytmical, motor, sensor-motor, musical and memory skills of preschool children. The research also aims to clearly define conditions under which the programme can be performed as it focuses on the support of a preschool child's natural kinetic, sensor-motor, musical and rhythmical competencies with the stress on personal health and hygiene. The results of this thesis are based on the author's self-produced resources and both qualitative and quantitative research results. The quantitative research used a test battery of musical-motor skills. The thesis consolidates results of our observations, observations by teachers and parents throughout the school year, interviews with children, expert analysis of videos, discussion with experts in pedagogy and child's psychology. The results ascertain that our music-based physical educational...
How children tell stories - the process of storytelling
ŠIMKOVÁ, Marie
The aim of this bachelor thesis is to analyse the structure and development of storytelling. Creativity, as well as imagination, are integral to the storytelling because they play an important role with regard to the progress of the story. Creativity is presented as the newly created words, which do not exist in the Czech language at all, whereas Natálka´s imagination enables her to include the dark elements, such as crushing the rats. In the thesis, I apply the method of Conversation Analysis to the examination of the transcribed audio recordings that were made during the interaction between me and Natálka.
Multi-function Cultural Centre "Creative City" in Brno
Macková, Eliška ; Vaněk, Petr (referee) ; Vojtová, Lea (advisor)
The diploma thesis Multifunctional Culture Centre ‘Creative City’ Brno deals with the architectural study of rebuilding and extension of the former prison building in Bratislavská and Soudní street in Brno for cultural, social and commercial purposes. The project includes a new use of the existing building for creative industries, commercial activities and services. There are apartments in the new extension. The parking places are situated below the ground level in the northern part of the complex. The building complex creates a pleasant environment contributing the creativity.
Divadlem k vývoji - vývojem k divadlu
Siersch, Clara ; OSWALDOVÁ, Petra (advisor) ; LOTKER, Howard Scott (referee)
Reflektujeme význam neutrality zkoumáním práce s neutrální maskou jakožto nástroje k docílení utišení výrazu obličeje, čímž se stimuluje fyzické povědomí vnitřního neutrálního centra. Povědomí o těle a fyzická vnímavost vyvíjí základní výhody a vlastnosti pro kreativní vývoj a ve výcviku herce, a také v Gestalt terapii. Soustředení se na předpokládanou neutralitu, kterou se myslí centrální referenční bod, umožňuje exploraci neznámých oblastí osobnosti a charakteru, což se může využít při vývoji nových hereckých rolí a také v řešení osobních konfliktů. Vlastní zkušenosti s představeními s maskami, a s maskami použivanými v terapii se porovnávají s teoretickým pozadím práce s maskou a filozofickými nápady o neutralitě. Předpoklad je ten, že v nicotě je pojmuto všechno. Žádný stres.
Pohyb a kreativita
Golob, Polona ; OSWALDOVÁ, Petra (advisor) ; RAISOVÁ, Michaela (referee)
Tématem této magistrské práce je průzkum metod a principů pohybové výchovy, která je vyučována na Katedře Autorské tvorby a Pedagogiky (KATaP). Magisterské studium Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku začalo být vyučováno na DAMU v roce 2015. V průběhu dvou let jsou pohybové kurzy vyučovány třemi profesory. Všichni tři mají odlišné pojetí výuky, avšak usilují o společný cíl – aby studenti získali větší povědomí o svým těle a dosáhli lepší kontroly nad každodenními pohybovými návyky, stejnak tak i o pohybu na jevišti. Přestože je program navržen jako obdoba česky vyučovaného programu, různorodost kultury a temperamentu studentů přispěla k určitým obměnám, což představuje velkou příležitost, jakým směrem se obor na katedře vyvíjí. Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních kapitol, které se zabývají: držením těl, prostorem a představivostí. Každá kapitola zahrnuje popis cvičení, jež bylo součástí kurzu pohybu na KATaPu a které se vztahuje k danému tématu. Zdrojem popisu cvičení, stejně tak úvah a změn, které jsem pociťovala v průběhu a po cvičení, jsou převzaty z mých poznámek a ze semestrálních poznatků. Každá kapitola je podložena publikovanou teorií, jež dodává pohybovým kurzům teoretický základ. Poslední kapitola je věnována průzkumu vztahu mezi představivostí a pohybem a jak tento vztah ovlivňuje hercovu kreativitu. Hlavním motivem pro vznik diplomové práce je můj vděk za transformaci, kterou si mé tělo prošlo během studia na KATaPu. To je důvod, proč se domnívám, že obsah výuky mého oboru je obohacující jednak pro teoretiky, učitele nebo jiné odborníky ve světě múzických umění, stejně tak jako pro lidi, kteří mají jen zájem dozvědět se něco jiného o svém těle.
Rěžie Autorského Divadla
Lalos, Evangelos ; HANČIL, Jan (advisor) ; MALANÍKOVÁ, Hana (referee)
V této práci se budu zabývat svým kreativním procesem jakožto režiséra souborů, které se věnují autorskému divadlu. Od prvních pokusů vytvořit hru a pocitů zadostiučinění, které jsem během kreativního procesu pociťoval, až po roky v,,TeArt”, kde jsem si na vlastní kůži vyzkoušel, co to znamená být režisérem skupiny sobě rovných kreativních jedinců; Dále se budu věnovat svým studiím na dvou školách, DAMU a Resad. Tomu, co jsem se během těchto let v průběhu prohlubování mých dovedností naučil, až k poslednímu projektu, ve kterém věřím, že jsem převedl do praxe všechny své získané znalosti. Jedná se o úvahu, která klade vedle sebe teorii autorského divadla a mojí vlastní dosaženou praxi.
Towards Creative Possibilities of Theatre Management
Cieślaková, Adriána ; DVOŘÁK, Jan (advisor) ; SULŽENKO, Jiří (referee)
Dissertation thesis named Towards Creative Possibilities of Theatre Management deals with various possibilities and ways enabling the development of creative potential. First of all, it focuses on individuals, next it speaks about the role of creative manager, leading people in creative teams and finally it analyses a creation and stabilization of creative organization. These four topics create a core of first four chapters of dissertation thesis. The basic method of research is a synthesis of knowledge gained from various authors in the field of creative management, culturology, economy, psychology and psychiatry, neurology, from dramaturges, directors and managers. At the same time, the work is based on author´s teaching experience at The Theatre Faculty of The Academy of Performing Arts in Prague (Production Department). Author also summarises her own experience with discussed phenomenon during her work as a manager. This dissertation thesis does not aim at exhausting above mentioned topic. On the contrary, it puts facts into new relations, it makes new connections and above all it speaks about new sources of creativity and creative ways of problem solutions especially in connection to manager´s job. The thesis also focuses on the professional role of theatre dramaturge (fifth, closing chapter is devoted to this topic). The goal of this work is to prove the usefulness and purposefulness of creative approach in the theatre management, which has positive effect on people and the whole teams and organizations. Author believes that it is effective on qualitative as well as on quantitative level. This approach could be found in a management literature but rarely it is analysed in art management sources. The basic hypothesis of authors’ doctoral research is that the awareness and usage of methods of creative approaches leads to more successful organizations, it also leads to transition from creating new thoughts towards their articulation, realisation and evaluation. This can bring the inflow of new motivated people who enjoy their jobs first of all. This way, organisation can multiply the number and the quality of submitted projects and other outputs, broaden the web of co-operators, spectators and raise the level of financial stability and good media partners response.

National Repository of Grey Literature : 133 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.