National Repository of Grey Literature 257 records found  beginprevious248 - 257  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Energetické a environmentální hodnocení provozu chladicích zařízení a tepelných čerpadel
E - CONSULT, Praha ; Petrák, Jiří
Cílem projektu je vytvořit lepší podmínky pro dosažení úspor energie, podpořit zvýšení účinnosti energetických procesů a zvýšit podíl využití druhotných energetických zdrojů včetně odpadního tepla. Závěrečná zpráva poskytuje přehled o řešení projektu za rok 2007. Bylo posouzováno chladicí zařízení pro klimatizaci bez a s akumulací chladu, byly publikovány výsledky na konferenci na Slovensku a předán rukopis článku do recenzovaného časopisu. Proběhlo environmentální hodnocení elektrické energie a přípravné práce pro modelování tepelných oběhů.
Možnosti využívání geotermálních zdrojů pro energetické účely. Využití geotermální energie v postižených oblastech
TERRATEST, Lázně Toušeň ; České vysoké učení technické v Praze ; Český geologický ústav, Praha ; Česká geologická služba-Geofond, Praha ; CITYPLAN spol. s r.o., Praha ; Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha ; GEOMEDIA s.r.o., Praha ; Zemánek, Slavoj ; Frydrych, Václav ; Fritschová, Linda ; Stibitz, Michal ; Myslil, Vlastimil
Doplněk závěrečné zprávy z března 2003 k dílčím úkolům 04 a 06. Doplněk A - Pilotní projekty pro využití TČ. Doplněk B - Ekonomické posouzení primárních zdrojů tepelných čerpadel. Doplněk C - Plošné hodnocení možností využití geotermální energie v ČR.
Možnosti využívání geotermálních zdrojů pro energetické účely. Využití geotermální energie v postižených oblastech: Instalace tepelných čerpadel
CITYPLAN spol. s r.o., Praha
Instalace tepelných čerpadel podpořených Státním fondem životního prostředí, vyhodnocení podpor a seznam podpořených instalací. Instalace tepelných čerpadel z referencí a údajů instalačních a výrobních firem.
Možnosti využívání geotermálních zdrojů pro energetické účely. Využití geotermální energie v postižených oblastech
CITYPLAN spol. s r.o., Praha
Shrnutí prací provedených společností CityPlan v rámci řešení projektu: DÚ 1 - Analýza a prognóza cen paliv a energií, DÚ 4 - technicko-ekonomické honocení pilotních projektů instalace geotermálních systémů.
Integrace zařízení pro využití obnovitelných zdrojů energie do struktury budov
Czech RE Agency, o.p.s., Rožnov pod Radhoštěm ; Tvarůžek, Daniel ; Bařinka, Radim ; Lenhard, Radomír ; Řehák, Jaromír ; Kliment, Jiří ; Chmielová, Lucie ; Kukuczka, Tomáš ; Hrdlička, Jan ; Brož, Karel ; Majchrák, Ondrej ; Hirš, Jiří ; Klouda, Jaromír ; Jirka, Vladimír ; Klimek, Petr ; Sedlák, Jiří
Souhrnný přehled o průběhu prací a dosažených výsledcích v roce 2005. Důsledky zavedení "Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES o energetické náročnosti budov. Analýza stavební legislativy v souvislosti s integrací OZE do budov. Sportovní hala - Burgweinting (2004). Výzkum v oblasti hybridních systémů integrovaných do obvodových konstrukcí budov. Integrace OZE do budov - biomasa. Vývoj zařízení k využívání alternativních zdrojů energie v Ústavu techniky v prostředí Fakulty strojní ČVUT v Praze. Optické rastry ze skla a jiné optické prvky. Technika prostředí, hybridní systémy, energie prostředí (vytápění, chlazení, větrání...). Fotovoltaické systémy pro integraci do budov.
Možnosti využívání geotermálních zdrojů pro energetické účely. Využití geotermální energie v postižených oblastech
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Praha ; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha ; České vysoké učení technické v Praze ; Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha ; CITYPLAN spol. s r.o., Praha ; Česká geologická služba-Geofond, Praha ; Český geologický ústav, Praha ; GEOMEDIA s.r.o., Praha ; Frydrych, Václav ; Fritschová, Linda ; Stibitz, Michal ; Myslil, Vlastimil
Přehled výstupů řešení jednotlivých dílčích úkolů: DÚ 01 - Přehodnocení stávající vrtné hydrogeologické a teplotní dokumentace s ohledem na teplotně-fyzikální parametry hornin, DÚ 02 - Měření tepelného toku, DÚ 03 - Členění ČR podle možnosti uplatnění tepelných čerpadel, DÚ 04 - Pilotní projekty pro využití tepelných čerpadel, DÚ 05 - Inovativní aplikace tepelných čerpadel, DÚ 06 Hodnocení možnosti využití hlubinné geotermální energie.
Možnosti využívání geotermálních zdrojů pro energetické účely. Využití geotermální energie v postižených oblastech: Pilotní projekty pro využití tepelných čerpadel
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí, Praha ; Brož, Karel
Hlavní část zprávy tvoří přehled projektů řešených v rámci tohoto úkolu v letech 1999-2002 a komentář k těmto projektům. Ve zprávě je uveden konkrétní návrh využití geotermálních vrtů DC 1 až DC 4 v Děčíně, ze kterých bylo možné odebírat až 100 kg/s vody teplé nejméně 28°C.
Energetické a environmentální hodnocení provozu chladicích zařízení a tepelných čerpadel: Využití odpadního tepla z chladicích zařízení, jejich integrace do systému otopného a pro přípravu teplé vody
E - CONSULT, Praha ; Petrák, Miroslav ; Petrák, Jiří
Využití odpadního tepla z chladicích zařízení, jejich integrace do systému otopného a pro přípravu teplé vody. Získané poznatky z využití tepla z kondenzační strany přispěly k zavedení nových hodnotících parametrů, energetického faktoru a topného faktoru chladicího zařízení. Z řešení vyplynulo doporučení k provozu chladicích zařízení za stabilizované kondenzační teploty, a tím i zvýšení možnosti využívat teplo odváděné z jejich kondenzační strany. Byl zpracován postup hodnocení přídavné energie potřebné pro pohon kompresoru při těchto provozních podmínkách.
Energetické a environmentální hodnocení provozu chladicích zařízení a tepelných čerpadel: Průmyslová čerpadla pro využití odpadních tepel z technologických pochodů pro ohřev teplé vody
E - CONSULT, Praha ; Petrák, Miroslav ; Petrák, Jiří
Zpráva se zabývá zařízeními, které pracují s ekologickým chladivem čpavkem. Individuální řešení průmyslového chladicího zařízení vyžaduje kvalitní dokumentaci, proto byl připraven Katalog funkcí, který je uveden v příloze. Obsahuje základní funkce pro výpočet termodynamických vlastností čpavku a na ně navazující funkce pro výpočet vybraných tepelných oběhů.
Energies Conservation in Housing
HOLÝ, Marek
In my thesis I solve the problem of energy savings for flats and flat -buildings. Several options for saving energy are shown and described in the theoretical part of this bachelor thesis and opinions of several authors about various saving measures are compared. Grant programs Nový panel and Zelená úsporám are described as well. Measures that could bring the greatest savings are selected in the second ? practical ? part and afterwards applied in the model project on prefabricated house T 06 B 02. Such measures are thermal insulation, installing solar collectors for heating water and heat pumps used to heat the building. For each measure there is approximate price and possible saving determined in this part. This data are a base for calculation of the payback period for each measure and finally for the entire reconstruction. The issue of financing the investment is solved in three ways. The first option is self-financing, The second option is to finance the reconstruction with grants from the Nový panel programm and the last option is to fund the project with the help of Zelená úsporám.

National Repository of Grey Literature : 257 records found   beginprevious248 - 257  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.