National Repository of Grey Literature 11 records found  previous11 - 11  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Vyhodnocení možností umístění větrných a fotovoltaických elektráren z hlediska ochrany přírody a krajiny
Atelier V, Praha ; Sklenička, Petr ; Vorel, Ivan
Přes všechny přínosy ve smyslu menší zátěže životního prostředí oproti výrobě elektrické energie z konvenčních zdrojů, je právě výstavba větrných a fotovoltaickcých elektráren zcela novým zásahem do krajiny, který se může dotýkat řady zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny. Metodický návod proto stanovuje postup zpracování preventivní studie, která identifikuje zájmy ochrany přírody a krajiny v regionálním měřítku a formou negativního vymezení definuje území, v nichž je výstavba VTE a FVE nevhodná, spíše nevhodná a potenciálně a za posléze jasně formulovaných zásad přípustná.

National Repository of Grey Literature : 11 records found   previous11 - 11  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.