National Repository of Grey Literature 226 records found  beginprevious217 - 226  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Usage of cadastre of lands maps for land adjustment production.
DOLEŽALOVÁ, Zuzana
The intention of my thesis is to analyze the volume and the method of application ancient maps by land consolidation, especially land maps. Special attention was paid to document preparation and transformation of grids. The result is, that the ancient maps are used most by renewal of field paths, hydro engineering works, shape of parcels optimization and solution of property ratio.
Digitization Registry CZ
Lhoták, Martin ; Foltýn, T.
The Digitization registry of the Czech Republic is national project, which is developed under the cooperation of National Library of Czech Republic, Academy of Sciences Library with close cooperation with other partners from Czech libraries. The aim of the national registry of the digitized documents is to avoid unwanted duplicities during digitization process and to enable sharing the digitization results across the Czech Republic. The Digitization Registry could also provide to the system users tools for digitization workflow management to simplify the way of the monitoring digitization process. The solution could also serve to end users as the central access point to digitized documents. Very important is also the fact that it cooperates with library catalogue systems as well as with digital document repositories. At the end of 2010 there were 39 thousand records in the Registry. National Library will guarantee regular operation of the Registry.
eBooks on Demand Project - A European Library Network
Kamrádková, Kateřina ; Pospíšilíková, Věra
V roce 2007 byla na konferenci Knihovny současnosti představena služba eBooks on Demand (Žabička, 2007). Během tří let se v České republice do sítě knihoven poskytujících digitalizaci historických knih na objednávku připojily čtyři české knihovny: Knihovna Akademie věd (KNAV), Moravská zemská knihovna v Brně (MZK), Národní technická knihovna (NTK) a Vědecká knihovna v Olomouci (VKOL). V následujícím příspěvku bude přiblížen projekt, v jehož rámci je služba EOD poskytována.
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Digitalization project of signed illustrations in prints from the years of 1501-1750 held in the ASL collection
Beránková, Hana ; Brabcová, Markéta
The paper deals with Digitalization project of signed illustrations in prints from the years of 1501-1750 held in the ASL collection, which has resulted in the creation of a database with around 3,000 signed illustrations, which are the work of around 600 creators, and also 510 print containing these illustrations.Thanks to detailed compilation of both signed illustrations and printed materials in which illustrations are found, this database provides wide-ranging possibilities of interdisciplinary utilisation. Aside from the research possibilities that the database offers, the article is also focused on the overall characteristic of the mentioned group of signed illustrations, with regard to developmental changes of book illustrations over the course of the 16th through the 18th century, and to certain problems when deciphering the symbolic language of illustrations in the given period.
Processing and Publication of Photographs of E. Beneš archival collection - Internet Archival Service
Bílek, Jan
Comprehensive text introduces the E. Beneš collection of photographs and instructions how to exploit modern technology used by archivists. It also provides basic information on history of processing the collection, explains its final form of storage and its digital organization. Special attention was paid to accessibility of photographs a) with the help of printed aid and, b) by the use of original database in research room, c) accessibility on Internet (bachmsu.mua.cas.cz/bachmsu). The text also introduces especially developed so called Digital Photoarchives and describes its parts: Introduction, Search and Help. The programme, equipped with English version, makes so far available photographs from the collection of E. Beneš and Smutný. This English version will be gradually expanded.
An analysis of the use of digitalization in the department of radiology
Potančok, Martin ; Kunstová, Renáta (advisor) ; Plšková, Lenka (referee)
This bachelor thesis is focused on the digitalization of medical records in the departments of radiology in hospitals. The aim of this thesis is to introduce the process of the digitalization of medical records in the departments of radiology, analyze the effectiveness of changes and make recommendations for non digitalized departments. The introductory section deals with the legislative and technological background of the digitizing. The second part is focused on a real case study of the implementation process. It is a modernisation of the whole department of radiology in a medium-size district hospital. The third, and most important, section contains the analysis of the implementation. There is also a comparison with the analogue option. The last section consists of recommendations for the selection process and the implementation of new technologies for non-digitalized departments of radiology for both the smallest and medium sizes.
The Role of Multimedia in Educational Support Systems
Řezníček, Jan ; Šedivá, Zuzana (advisor) ; Pavlíček, Luboš (referee)
The aim of the diploma thesis "The Role of Multimedia in Educational Support Systems" is to analyze the current role of multimedia in information systems and to explore the existent use of multimedia in the educational process at VŠE. By doing so, the reader will be presented with a comprehensive roundup of the current technological tendencies concerning multimedia and their use in the educational environment. Among the topics analyzed within the scope of the technological foundations establishing chapters are the current role of multimedia, data types, transmission channels and the digitizing process. In the subsequent section, multimedia is being perceived as a concrete tool supporting the educational process. Based on the research conducted at VŠE that analyzed the technological, financial and personnel conditions, a concept of multimedia learning model was proposed in the eighth and final chapter. The current state analysis and the proposed multimedia education model at VŠE constitute the author's principal contribution to the educational field and at the same time a starting point for a future melioration of multimedia education deployment at VŠE.
Analýza nákladů alternativ uschování pacientských dat
Radonský, Tomáš Bc. ; Lešetický, Ondřej (advisor) ; Pokorný, Pavel (referee)
Provést ekonomickou analýzu způsobu získávání a uchování pacientských dat ?moderními? metodami (IS +PACS) v porovnání se ?staršími? (fotografie, rentgeny, papír). Zhodnotit přínos zavedení moderních metod.
Scanning of analog film materials
Matějka, Martin ; Horný, Stanislav (advisor) ; Růžek, Jiří (referee)
Práce se zabývá problematikou skenování analogových filmových materiálu, tedy negativy a diapozitivy. Tato cesta k výsledné fotografii pro podklady v IT je stále ještě hojně využívána, jelikož spojuje přednosti analogové fotografie a digitálních úprav. Primární zaměření je na kinofilmový formát, ale většina informací, které jsou zde zmíněné jsou platné pro jakékoli rozměry. Nejdříve je diskutována problematiky skenerů jako takových. Jak musejí být vybaveny po technické stránce, aby bylo možné s nimi digitalizaci analogových podkladů provádět, následně se seznámíme s jejich základním členěním a rozdíly jednotlivých typů zařízení. Dále je uveden obsáhlý popis mnoha parametrů, se kterými se u skenerů setkáváme. Na tuto kapitolu je kladen velký důraz. Jejich znalost je klíčová zejména při výběru skeneru. Na závěr je pro čtenáře připravena kapitola o praktickém využití předchozích znalostí a připraveno je i mnoho doporučení a postřehů.

National Repository of Grey Literature : 226 records found   beginprevious217 - 226  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.