National Repository of Grey Literature 260 records found  beginprevious255 - 260  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Political and economic aspects of potential EU membership of the Republic of Turkey
Harvišová, Simona ; Bič, Josef (advisor) ; Popovová, Marie (referee)
The aim of the thesis is to analyse the Republic of Turkey and to evaluate the fulfillment of the necessary criteria for EU-access reached by Turkey. I am focusing on pros and cons of the accession. In the beginning, I mention the development of Turkey-EU relationship from historic point of view. Consequently, I evaluate readiness and awareness of Turkey upon geographical, economic and political conditions, taking into account level of democracy in the country, influence of religion, power of army and the conflict between Cyprus and Turkey. In the last part options of possible membership (considering opinions of certain member countries)are introduced.
Democracy and its prospects in developing countries
Matějková, Tereza ; Volenec, Otakar (advisor) ; Kochan, Jan (referee)
The diploma thesis examines prospects of democracy in developing countries. The first part deals with the notion democracy, ways of its measuring and its conditions. The second part introduces democratization processes during the twentieth century. Next chapters outline contemporary situation in three developing continents -- Latin America, Africa and Asia. Final part summarizes prospects of democracy in today's world.
The economy of Spain and its position in the European Union
Hlávková, Eva ; Jeníček, Vladimír (advisor) ; Jelínek, Jiří (referee)
The aim of the thesis is to assess the economy of Spain and its position in the European Union. The European integration processes significantly influenced the development of democracy in Spain as a member state of EU. The period after Franco regime would last undoubtedly much longer and it would grow less dynamically without these processes. The influence of EU affected not only the Spanish economy, but also the current position of Spanish monarchy in Europe and in the whole world. The thesis is structured in three main parts. To be able to assess the Spanish economy during its membership in the EU, it is essential to study the procedures of negotiations between the candidate country and the Community. That is the reason why the first part is engaged in the pre-entry phase. The second part examines in detail the development of the economy after the reintroduction of democracy in the country. It deals mainly with the macroeconomic tendencies, their causes together with consequences. The progress concerns the economic situation in Spain before the entry to the Community, in the second half of eighties, as well as during the nineties. The thesis does not forget to be engaged in the current situation in the new millennium and it also outlines the possible development in the following years. The last part is devoted to the position and the influence of Spain on the main integration directions in the European Union. The coherence and the extent of evaluation can be considered one of the benefits of this work. The thesis introduces the complex view of the Spanish economy since the entry to the EU. It also deals with possible following tendencies. The understanding of the development is facilitated by a large number of graphs and tables, which help to outline the essence of the topic.
Edvard Benes's concept of socializing (humane) democracy
Skřítek, Radim ; Soběhart, Radek (advisor) ; Chalupecký, Petr (referee)
The bachelor thesis focuses on the theoretic concept of socializing (humane) democracy made up by chairman Edvard Beneš in London during the Second World War. I want to analyse and explain this concept in the first part of the thesis. The other parts of the thesis concentrate on particular themes which was influenced by Benes's activity and concide with the time of creation of the concept. The particular themes are Benes's relationship to Soviet Union, expulsion of Germans from Czechoslovakia and negotiations about first government after the second world war. Both theoretic and practical view are considered. The main task of the bachelor thesis is to give answer, whether the concept was purposeful and whether the realization of this concept was possible.
Vznik Komunistické strany Československa a její fungování ve 20. letech 20. století
Chládek, Pavel ; Soběhart, Radek (advisor) ; Soukup, Jaromír (referee)
Tato práce pojednává o vzniku a vývoji Komunistické strany Československa ve dvacátých letech 20. století. Zaměřuje se na historické kořeny této strany a mapuje její zrod z levého křídla Československé sociální demokracie. Podrobně je sledován samotný rozkol uvnitř sociální demokracie, zkoumána jeho podstata, stejně jako okolnosti, za kterých k němu došlo. Poté se práce věnuje vnitřnímu vývoji v KSČ ve dvacátých letech a její profilaci na československé politické scéně. Zvláštní pozornost je věnována vztahu KSČ a Komunistické internacionály, charakteristice tohoto vztahu a metodám mocenského působení Kominterny na KSČ. Práce se rovněž zabývá otázkou atraktivity KSČ za první republiky, a to jak mezi obyčejnými dělníky, tak mezi intelektuály.
Socio-political Cleavages and Democracy in Subsaharan Africa
Kváča, Vladimír ; Janoušková, Zuzana (advisor) ; Hulec, Otakar (referee) ; Lacina, Karel (referee) ; Fiala, Vlastimil (referee)
Doktorská práce si klade za širší úkol prozkoumat jednu z rovin kulturního střetu mezi tradiční africkou kulturou a západní kulturou a jejími globalizač­ními vlivy, které se v subsaharské Africe začaly projevovat s nástupem koloni­alismu, a jejichž intenzita dále akcelerovala v postkoloniálním období. Pozornost je věnována kulturnímu subsystému, který představuje regulační funkce společnosti, konkrétně politice, která je však úzce, a místy neodděli­telně, spojena s ekonomikou. Toto velmi široké téma je dále zúženo tím, že předmětem zájmu, a současně hlavním cílem je zkoumání možností demo­kratického řešení konfliktů plynoucích ze současných sociopolitických roz­porů v subsaharské Africe, tedy především, zda jsou myšlenky demokracie v Africe uskutečnitelné, a pokud ano, tak za jakých podmínek.

National Repository of Grey Literature : 260 records found   beginprevious255 - 260  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.