National Repository of Grey Literature 264 records found  beginprevious255 - 264  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
ISLAM AND DEMOCRACY
Lahovský, Radek ; Volenec, Otakar (advisor) ; Kochan, Jan (referee)
This paper deals with compatibility of islam and democratic values. The main goal is to analyze compatibility of islam and democratic values. But it also deals with current policy of conservative elites and possibility to import democracy to muslim countries through hard power.
Ten years of governance of Hugo Chavez
Galová, Veronika ; Němec, Jan (advisor) ; Nachtigallová, Mariana (referee)
The thesis describes the governance of Hugo Chavez in ten years period and compares it with the period which preceded his arrival. It focuses on institutional changes, changes in economic and social policy and foreign policy, particularly in the South American region itself. The thesis is describes process of consolidation of democracy in Venezuela since 1958, and changes that occured after the arrival of a man who was a few years ago a participant of attempts to topple the former government. The main subject of analysis of the thesis is the phenomenon of social and political polarization, the implementation of elements of participatory democracy and oil industry. The work points to changes from the neo-liberal state to the social state.
Turkey as a candidate for membership of EU (with special regard on fulfilment of the Copenhagen criteria in political domain)
Jelínková, Anna ; Stuchlíková, Zuzana (advisor) ; Šaroch, Stanislav (referee)
This thesis analyses the Turkish Republic with a view to its possible membership in European Union. The first section focuses on advantages and disadvantages resulting from this membership. Next section summarizes the degree of fulfilment of the political criteria of the Copenhagen criteria. The chapter is focusing principally on the level of democracy, complying with the human right and the rights of minorities. The dispute about splitted Cyprus is also mentioned.
Reconstruction of Iraq
Strnadová, Tereza ; Lipka, David (advisor) ; Minárik, Pavol (referee)
The objective of this thesis is to find out an answer for question why the reconstruction of Iraq is unsuccessful. There are mentioned previous regimes as initial conditions for the process. Firstly thesis concerns with democratization of Iraq, which is the main sense of reconstruction. Its pitfalls and whether it can be applied in Iraq. Secondly it describes barriers of reconstruction. Thirdly it points out mistakes which were made during the reconstruction. Findings answer the main question. Thesis concludes some recommendation which can lead to success of this process.
Political and economic aspects of potential EU membership of the Republic of Turkey
Harvišová, Simona ; Bič, Josef (advisor) ; Popovová, Marie (referee)
The aim of the thesis is to analyse the Republic of Turkey and to evaluate the fulfillment of the necessary criteria for EU-access reached by Turkey. I am focusing on pros and cons of the accession. In the beginning, I mention the development of Turkey-EU relationship from historic point of view. Consequently, I evaluate readiness and awareness of Turkey upon geographical, economic and political conditions, taking into account level of democracy in the country, influence of religion, power of army and the conflict between Cyprus and Turkey. In the last part options of possible membership (considering opinions of certain member countries)are introduced.
Democracy and its prospects in developing countries
Matějková, Tereza ; Volenec, Otakar (advisor) ; Kochan, Jan (referee)
The diploma thesis examines prospects of democracy in developing countries. The first part deals with the notion democracy, ways of its measuring and its conditions. The second part introduces democratization processes during the twentieth century. Next chapters outline contemporary situation in three developing continents -- Latin America, Africa and Asia. Final part summarizes prospects of democracy in today's world.
The economy of Spain and its position in the European Union
Hlávková, Eva ; Jeníček, Vladimír (advisor) ; Jelínek, Jiří (referee)
The aim of the thesis is to assess the economy of Spain and its position in the European Union. The European integration processes significantly influenced the development of democracy in Spain as a member state of EU. The period after Franco regime would last undoubtedly much longer and it would grow less dynamically without these processes. The influence of EU affected not only the Spanish economy, but also the current position of Spanish monarchy in Europe and in the whole world. The thesis is structured in three main parts. To be able to assess the Spanish economy during its membership in the EU, it is essential to study the procedures of negotiations between the candidate country and the Community. That is the reason why the first part is engaged in the pre-entry phase. The second part examines in detail the development of the economy after the reintroduction of democracy in the country. It deals mainly with the macroeconomic tendencies, their causes together with consequences. The progress concerns the economic situation in Spain before the entry to the Community, in the second half of eighties, as well as during the nineties. The thesis does not forget to be engaged in the current situation in the new millennium and it also outlines the possible development in the following years. The last part is devoted to the position and the influence of Spain on the main integration directions in the European Union. The coherence and the extent of evaluation can be considered one of the benefits of this work. The thesis introduces the complex view of the Spanish economy since the entry to the EU. It also deals with possible following tendencies. The understanding of the development is facilitated by a large number of graphs and tables, which help to outline the essence of the topic.
Edvard Benes's concept of socializing (humane) democracy
Skřítek, Radim ; Soběhart, Radek (advisor) ; Chalupecký, Petr (referee)
The bachelor thesis focuses on the theoretic concept of socializing (humane) democracy made up by chairman Edvard Beneš in London during the Second World War. I want to analyse and explain this concept in the first part of the thesis. The other parts of the thesis concentrate on particular themes which was influenced by Benes's activity and concide with the time of creation of the concept. The particular themes are Benes's relationship to Soviet Union, expulsion of Germans from Czechoslovakia and negotiations about first government after the second world war. Both theoretic and practical view are considered. The main task of the bachelor thesis is to give answer, whether the concept was purposeful and whether the realization of this concept was possible.
Vznik Komunistické strany Československa a její fungování ve 20. letech 20. století
Chládek, Pavel ; Soběhart, Radek (advisor) ; Soukup, Jaromír (referee)
Tato práce pojednává o vzniku a vývoji Komunistické strany Československa ve dvacátých letech 20. století. Zaměřuje se na historické kořeny této strany a mapuje její zrod z levého křídla Československé sociální demokracie. Podrobně je sledován samotný rozkol uvnitř sociální demokracie, zkoumána jeho podstata, stejně jako okolnosti, za kterých k němu došlo. Poté se práce věnuje vnitřnímu vývoji v KSČ ve dvacátých letech a její profilaci na československé politické scéně. Zvláštní pozornost je věnována vztahu KSČ a Komunistické internacionály, charakteristice tohoto vztahu a metodám mocenského působení Kominterny na KSČ. Práce se rovněž zabývá otázkou atraktivity KSČ za první republiky, a to jak mezi obyčejnými dělníky, tak mezi intelektuály.
Socio-political Cleavages and Democracy in Subsaharan Africa
Kváča, Vladimír ; Janoušková, Zuzana (advisor) ; Hulec, Otakar (referee) ; Lacina, Karel (referee) ; Fiala, Vlastimil (referee)
Doktorská práce si klade za širší úkol prozkoumat jednu z rovin kulturního střetu mezi tradiční africkou kulturou a západní kulturou a jejími globalizač­ními vlivy, které se v subsaharské Africe začaly projevovat s nástupem koloni­alismu, a jejichž intenzita dále akcelerovala v postkoloniálním období. Pozornost je věnována kulturnímu subsystému, který představuje regulační funkce společnosti, konkrétně politice, která je však úzce, a místy neodděli­telně, spojena s ekonomikou. Toto velmi široké téma je dále zúženo tím, že předmětem zájmu, a současně hlavním cílem je zkoumání možností demo­kratického řešení konfliktů plynoucích ze současných sociopolitických roz­porů v subsaharské Africe, tedy především, zda jsou myšlenky demokracie v Africe uskutečnitelné, a pokud ano, tak za jakých podmínek.

National Repository of Grey Literature : 264 records found   beginprevious255 - 264  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.