National Repository of Grey Literature 26 records found  beginprevious17 - 26  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Možnosti využívání geotermálních zdrojů pro energetické účely. Využití geotermální energie v postižených oblastech: Grafická dokumentace regionálních vyhodnocení
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Praha ; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha ; České vysoké učení technické v Praze ; Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha ; CITYPLAN spol. s r.o., Praha ; Česká geologická služba-Geofond, Praha ; Český geologický ústav, Praha ; GEOMEDIA s.r.o., Praha
Výstup tvoří 40 obrázků - mapy a grafy. Například: rozložení vrtů podle hloubky, mapy tepelného gradientu, izolinie tepelného gradientu, mapy tepelného toku, izolinie tepelného toku, mapy teplot v úrovni 0 m n.m., izolinie teplot v úrovni 0 m n.m., mapy teplot v hloubce 200 m pod povrchem, mapu teplot v hloubce 3000 m pod povrchem, mapa průměrných ročních teplot, geotermální členění Krkonošského národního parku, geotermální členění národního parku Šumava, geotermální členění okresů Most a Mělník.
Energetické a environmentální hodnocení provozu chladicích zařízení a tepelných čerpadel
E - CONSULT, Praha ; Petrák, Jiří
Cílem projektu je vytvořit lepší podmínky pro dosažení úspor energie, podpořit zvýšení účinnosti energetických procesů a zvýšit podíl využití druhotných energetických zdrojů včetně odpadního tepla. Závěrečná zpráva poskytuje přehled o řešení projektu za rok 2007. Bylo posouzováno chladicí zařízení pro klimatizaci bez a s akumulací chladu, byly publikovány výsledky na konferenci na Slovensku a předán rukopis článku do recenzovaného časopisu. Proběhlo environmentální hodnocení elektrické energie a přípravné práce pro modelování tepelných oběhů.
Možnosti využívání geotermálních zdrojů pro energetické účely. Využití geotermální energie v postižených oblastech
TERRATEST, Lázně Toušeň ; České vysoké učení technické v Praze ; Český geologický ústav, Praha ; Česká geologická služba-Geofond, Praha ; CITYPLAN spol. s r.o., Praha ; Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha ; GEOMEDIA s.r.o., Praha ; Zemánek, Slavoj ; Frydrych, Václav ; Fritschová, Linda ; Stibitz, Michal ; Myslil, Vlastimil
Doplněk závěrečné zprávy z března 2003 k dílčím úkolům 04 a 06. Doplněk A - Pilotní projekty pro využití TČ. Doplněk B - Ekonomické posouzení primárních zdrojů tepelných čerpadel. Doplněk C - Plošné hodnocení možností využití geotermální energie v ČR.
Možnosti využívání geotermálních zdrojů pro energetické účely. Využití geotermální energie v postižených oblastech: Instalace tepelných čerpadel
CITYPLAN spol. s r.o., Praha
Instalace tepelných čerpadel podpořených Státním fondem životního prostředí, vyhodnocení podpor a seznam podpořených instalací. Instalace tepelných čerpadel z referencí a údajů instalačních a výrobních firem.
Možnosti využívání geotermálních zdrojů pro energetické účely. Využití geotermální energie v postižených oblastech
CITYPLAN spol. s r.o., Praha
Shrnutí prací provedených společností CityPlan v rámci řešení projektu: DÚ 1 - Analýza a prognóza cen paliv a energií, DÚ 4 - technicko-ekonomické honocení pilotních projektů instalace geotermálních systémů.
Integrace zařízení pro využití obnovitelných zdrojů energie do struktury budov
Czech RE Agency, o.p.s., Rožnov pod Radhoštěm ; Tvarůžek, Daniel ; Bařinka, Radim ; Lenhard, Radomír ; Řehák, Jaromír ; Kliment, Jiří ; Chmielová, Lucie ; Kukuczka, Tomáš ; Hrdlička, Jan ; Brož, Karel ; Majchrák, Ondrej ; Hirš, Jiří ; Klouda, Jaromír ; Jirka, Vladimír ; Klimek, Petr ; Sedlák, Jiří
Souhrnný přehled o průběhu prací a dosažených výsledcích v roce 2005. Důsledky zavedení "Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES o energetické náročnosti budov. Analýza stavební legislativy v souvislosti s integrací OZE do budov. Sportovní hala - Burgweinting (2004). Výzkum v oblasti hybridních systémů integrovaných do obvodových konstrukcí budov. Integrace OZE do budov - biomasa. Vývoj zařízení k využívání alternativních zdrojů energie v Ústavu techniky v prostředí Fakulty strojní ČVUT v Praze. Optické rastry ze skla a jiné optické prvky. Technika prostředí, hybridní systémy, energie prostředí (vytápění, chlazení, větrání...). Fotovoltaické systémy pro integraci do budov.
Možnosti využívání geotermálních zdrojů pro energetické účely. Využití geotermální energie v postižených oblastech
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Praha ; Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha ; České vysoké učení technické v Praze ; Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha ; CITYPLAN spol. s r.o., Praha ; Česká geologická služba-Geofond, Praha ; Český geologický ústav, Praha ; GEOMEDIA s.r.o., Praha ; Frydrych, Václav ; Fritschová, Linda ; Stibitz, Michal ; Myslil, Vlastimil
Přehled výstupů řešení jednotlivých dílčích úkolů: DÚ 01 - Přehodnocení stávající vrtné hydrogeologické a teplotní dokumentace s ohledem na teplotně-fyzikální parametry hornin, DÚ 02 - Měření tepelného toku, DÚ 03 - Členění ČR podle možnosti uplatnění tepelných čerpadel, DÚ 04 - Pilotní projekty pro využití tepelných čerpadel, DÚ 05 - Inovativní aplikace tepelných čerpadel, DÚ 06 Hodnocení možnosti využití hlubinné geotermální energie.
Možnosti využívání geotermálních zdrojů pro energetické účely. Využití geotermální energie v postižených oblastech: Pilotní projekty pro využití tepelných čerpadel
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí, Praha ; Brož, Karel
Hlavní část zprávy tvoří přehled projektů řešených v rámci tohoto úkolu v letech 1999-2002 a komentář k těmto projektům. Ve zprávě je uveden konkrétní návrh využití geotermálních vrtů DC 1 až DC 4 v Děčíně, ze kterých bylo možné odebírat až 100 kg/s vody teplé nejméně 28°C.
Energetické a environmentální hodnocení provozu chladicích zařízení a tepelných čerpadel: Využití odpadního tepla z chladicích zařízení, jejich integrace do systému otopného a pro přípravu teplé vody
E - CONSULT, Praha ; Petrák, Miroslav ; Petrák, Jiří
Využití odpadního tepla z chladicích zařízení, jejich integrace do systému otopného a pro přípravu teplé vody. Získané poznatky z využití tepla z kondenzační strany přispěly k zavedení nových hodnotících parametrů, energetického faktoru a topného faktoru chladicího zařízení. Z řešení vyplynulo doporučení k provozu chladicích zařízení za stabilizované kondenzační teploty, a tím i zvýšení možnosti využívat teplo odváděné z jejich kondenzační strany. Byl zpracován postup hodnocení přídavné energie potřebné pro pohon kompresoru při těchto provozních podmínkách.
Energetické a environmentální hodnocení provozu chladicích zařízení a tepelných čerpadel: Průmyslová čerpadla pro využití odpadních tepel z technologických pochodů pro ohřev teplé vody
E - CONSULT, Praha ; Petrák, Miroslav ; Petrák, Jiří
Zpráva se zabývá zařízeními, které pracují s ekologickým chladivem čpavkem. Individuální řešení průmyslového chladicího zařízení vyžaduje kvalitní dokumentaci, proto byl připraven Katalog funkcí, který je uveden v příloze. Obsahuje základní funkce pro výpočet termodynamických vlastností čpavku a na ně navazující funkce pro výpočet vybraných tepelných oběhů.

National Repository of Grey Literature : 26 records found   beginprevious17 - 26  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.