National Repository of Grey Literature 61 records found  beginprevious52 - 61  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Support for building savings
Švec, Daniel ; Urbánek, Václav (advisor) ; Kubík, Rudolf (referee)
In this bachelor thesis I have been dealing with the description of the most significant public expenditures, mandatory expenditures. The work studies the structure and the development of mandatory expenditures pointing at the state support for building savings. The first part of the work deals with different types of public and mandatory expenditures and also the definition for mandatory expenditures is given. In the second chapter I have been looking at the issue of building savings and the state support for building savings in Czech Republic. The development of basic indicators of building savings and the state support is shown in graphs and charts. The last part of the work deals with the analysis of the contemporary state on the building savings market in Czech Republic.
Is Criticism of Microfinance Qualified?
Polláková, Barbora ; Hudík, Marek (advisor) ; Chytilová, Helena (referee)
This Bachelor's thesis deals with reviewing legitimity of critics of microfinance in its three disputed issues. First of them is difference in considering the rightness of applying microfinancial services on poor population. The second issue judges responsibility of microfinance of "graduation failure". The third issue judges critics of micro-enterprising and micro-entrepreneurs. Inferences of reviewed critics are different. While some of the critics I find to be up-to-date, others I regard as inadequate and outdated. In conclusion I add my own remarks and suggestions to certain criticized problems aiming to improve its previous behaviour.
Impact of financial crisis on the family budget
Hora, Lukáš ; Smrčka, Luboš (advisor) ; Zámečník, Petr (referee)
Market swings influence not only companies, goverment but also households. In the days of the economic recession people perception this progress more than economic growth. Nowadays media have according as technology development major impact on consumer berhavior. In this bachelor's thesis I put one's mind to affection of world and Czech economic on families or person. It has connection with process of savings in the past 2-3 years in private sector. In fine I handle with intervention of goverment and thier efficiency.
Correlation of the economic growth and consumption in the Czech Republic
Škorpil, Marek ; Čermáková, Klára (advisor) ; Mirvald, Michal (referee)
The topic of this work is the correlation of the economic growth and final consumption of households in the Czech Republic during the years 2000 - 2008. This work is concerned with the creation of income and consequent consumer behaviour of households. At the dawn of this period is possible to observe ambiguous trend of average propensity to consume (save) but from the 2004 the average propensity to consume (save) has declined (grown). The aim was to confirm the thesis that household derives its consumption not only from the income level, but also from the nominal interest rates. The presumption was not proved probably due to incorrect specification of the model. In this work, the relation between consumption and GDP is not tested directly, but by using the disposable income. On the basis of the successful testing of dependence between particular variables, this work tries to create a model of consumption dependent on the GDP and disposable income. Due to high collinearity between the independent variables, the presumption wasn't confirmed.
Sourcing optimization in Thermo Fisher Scientific company
Spejchal, Luděk ; Toman, Prokop (advisor) ; Dudová, Lenka (referee)
The aim of this diploma thesis is a detailed view of a process and way of managing all the sourcing activities in the company Thermo Fischer Scientific. The focus (of my work) is a czech site of mentioned company situated in Mukařov, which, apart from production itself, is engaged also in sourcing for its own needs (where in most cases it has a decision power in its own hands) as well as for the whole company in the global measure (where it operates just as an intermediate searching for possible business partners, without any powers of decision). The main contribution of my work lies in the comparison of both of these variations and detailed investigation and description of all the activities that could help to optimize the global sourcing. I found out that entire optimizations are based on communication improvements among all the sourcing managers and technologists within the global corporation. On the basis of this fact I have projected models of documents the sourcing managers should work with, suppliers database and an information server. The result of my work is a process scheme which should contribute to the outsourced projects optimization.
Impact of taxation on economic growth
Kozák, Jakub ; Kapinusová, Jana (advisor) ; Řežábek, Pavel (referee)
Cílem této práce je posoudit sílu vlivu míry zdanění na ekonomický růst. Diskuse o vlivu zdanění na hospodářský vývoj zemí je v ekonomické literatuře jednou z nejčastějších diskusí. Při hodnocení ekonomické výkonnosti se často poukazuje na příčiny růstu v úrovni zdanění. I v České republice se při hodnocení nízkých ekonomických růstů často zdůvodňuje tento pomalý růst daňovým zatížením. V této práci budou prezentovány teoretické přístupy k tomuto problému, pokusím se objasnit, jakým způsobem ovlivňují daně ekonomické chování subjektů na trhu, jak toto chování dále působí na blahobyt a ekonomický růst země. Tyto teoretické přístupy budou v analytické části podpořeny (nebo vyvráceny) konkrétními daty.
Analysis of debt and savings of czech households
Bíbová, Klára ; Půlpánová, Stanislava (advisor) ; Hradil, Dušan (referee)
Thesis deals with the analysis of financial behavior of czech population in terms of debt and savings. It focuses on households, because they support economic growth by consumer spending and also constitute an important factor in the labor market and store money into the various types of savings and thus provide important sources of financing to domestic economy. The work analyzes household debt with banks and non-banking institutions, its causes and possible consequences, and also includes comparison with the situation in the EU. Part of the savings analyzes the link between the level of gross savings, disposable income and household consumption and the relationship of growth of savings and unemployment, the development of various types of savings and compares the situation with EU countries.
Business Management and Taxes
Vlna, Lukáš ; Dvořák, Jiří (advisor)
Vliv zdanění v daném podniku při investičním rozhodování v souvislosti s daňovými odpisy dlouhodobého hmotného majetku. Dále je zjišťováno, zda by bylo možné v daném podniku snížit daňovou zátěž změnou způsobu odpisování dlouhodobého hmotného majetku a zda stát postupně prováděnými změnami v odpisových skupinách a změnami odpisových metod nepřímo pomáhá snížit daňovou zátěž daného podniku.
Individuální investování v ČR
Fedorik, Peter ; Šulcová, Jitka (advisor) ; Korda, Jan (referee)
Práce analyzuje strukturu úspor českých domácností v posledních letech a zaměřuje se na kolektivní investování ve formě podílových fondů a individuální investování do cenných papírů. Práce se snaží identifikovat příčiny současné vysoké obliby podílových fondů, naproti relativně velmi malé části úspor českých domácností směrujících přímo do cenných papírů.
Optimální velikost města
Tučná, Lucie ; Toth, Petr (advisor) ; Čadil, Jan (referee)
Práce se zabývá městy a jejich optimální velikostí. V rámci teoretická části se práce zabývá definicí pojmu města a jeho funkcemi, faktory lokalizace firem ve městech, úspory a náklady, které město přináší a teoriemi o optimální velikosti měst. V praktické části práce se dokazuje působení aglomeračních úspor ve městech ČR pomocí analýzy produktivity práce vybraných měst ČR.

National Repository of Grey Literature : 61 records found   beginprevious52 - 61  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.