National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Rekonstrukce přirozené vegetace pískovcových skal NP České Švýcarsko a přilehlého pískovcového území formou pylových analýz
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, Praha ; Kuneš, Petr
Projekt si klade za cíl zjistit typy přirozené vegetace vyskytující se na území NP České Švýcarsko a přilehlém pískovcovém území metodou pylových analýz a sjednotit představy o tom, jak vypadala rekonstruovaná vegetace v pískovcových skalách montánního stupně, do kterých území NP patří. Projekt chce přispět k jednomu ze základních poslání NP, tedy směřování k přírodě blízkým společenstvům. V roce 2004 byly provedeny pylové analýzy z jádra Českého Švýcarska a z okrajových částí Českého Švýcarska.
Rekonstrukce přirozené vegetace pískovcových skal NP České Švýcarsko a přilehlého pískovcového území formou pylových analýz
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, Praha ; Abraham, Vojtěch ; Pokorný, Petr ; Kuneš, Petr
Plné texty článků publikovaných v rámci řešení projektu. Holocene acidifification process recorded in three pollen profiles from Czech sandstone and rive terrace environments. Postglacial vegetation development in sandstone areas of the Czech Republic. Vegetation history of Czech sandstone landscapes derived from peat profiles - Oral presentation at The 2nd international conference on sandstone landscapes, Vianden, Luxembourg, 25 - 28 May 2005. Vegetationsgeschichte der Moore des Elbsandsteingebirges abhand von Pollenanalysen in Mooren - Oral presentation at DGMT-Fachtagung "Moore im sächsischen Tief- und Hügelland", Dresden, Germany, 3. Juni - 5. Juni 2005.
Rekonstrukce přirozené vegetace pískovcových skal NP České Švýcarsko a přilehlého pískovcového území formou pylových analýz
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky, Praha ; Abraham, Vojtěch ; Pokorný, Petr ; Kuneš, Petr
Cílem projektu bylo získat pro území Národního parku České Švýcarsko soubor dat, který by umožnil zhodnotit dynamiku vývoje vegetace a krajiny z perspektivy řádově staletí a tisíciletí. Dlouhodobá perspektiva je důležitá pro konkrétní rozhodování v praktických otázkách managementu rezervace. V průběhu řešení projektu se podařilo pyloanalyticky zpracovat, radiokarbonově datovat a vyhodnotit tři profily odebrané vrtným zařízením na předem vytypovaných lokalitách. Popis a diskuse dosažených výsledků: 1. Skalní oblasti - profily Jelení louže a Pryskyřičný důl, 2. Krajina mimo skalní oblasti - profil Nad Dolským mlýnem. Závěry významné pro management Národního parku. Schématická rekonstrukce vývoje vegetace v Českém Švýcarsku.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.