National Repository of Grey Literature 35 records found  previous11 - 20nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Time-resolved spectroscopy of semiconductor nanostructures
Kořínek, Miroslav ; Trojánek, František (advisor) ; Herynková, Kateřina (referee) ; Němec, Hynek (referee)
Title: Time-resolved spectroscopy of semiconductor nanostructures Author: RNDr. Miroslav Kořínek Department: Department of Chemical Physics and Optics Supervisor: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D., Department of Chemi- cal Physics and Optics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague Abstract: This Ph.D. thesis is focused on the study of relaxation and re- combination processes in silicon nanocrystals embedded in dielectric (SiO2, SiC and Si3N4) matrices that were fabricated within the EU 7th Framework Pro- gramme Silicon Nanodots for Solar Cell Tandem (NASCEnT). Different host ma- terials, in which silicon nanocrystals are incorporated, not only provide different transport properties, but also differently affect the nanocrystal surfaces. A large part of the thesis is devoted to research of SiO2-embedded silicon nanocrystals having various sizes (in the order of nanometers) and various inter-nanocrystal separation, that differ also in the manner of an additional annealing. Experimen- tal techniques of optical spectroscopy are used to monitor the photoexcited charge carrier dynamics on a wide time scale from picoseconds to milliseconds. The initial (picosecond) dynamics is characterized very well using a relevant rate equation. We propose a theoretical description of how the...
Selection of femtosecond laser pulses
Bažíková, Sára ; Trojánek, František (advisor) ; Zázvorka, Jakub (referee)
Construction of the laser is one of the most important physical advances of modern times. Its use in practice is extremely common and desirable, therefore, it is necessary to push the boundaries of possibilities of this technique still further. Lasers generating ultrashort pulses are widely used in material research for the study of nonlinear effects and ultrafast processes. These lasers have a high repetition rate, which must be reduced for some applications. In this thesis we used femtosecond titanium -sapphire laser from Spectra Physics, whose repetition rate is 80 MHz. The aim of this thesis is to reduce this frequency by using a pulse selector. The key mechanism that utilizes the pulse selector is an acoustooptic modulator that is based on the principle of Bragg diffraction and it is able to select pulses with a frequency of 1 Hz-4 MHz. The end of thesis is measurement of the properties of this selector and its optimization.
Modeling of optical bistability
Čerňanský, Robert ; Trojánek, František (advisor) ; Butkovičová, Dagmar (referee)
My work is dealing with nonlinear optical event called optical bistability or multistability which is expressed during an interaction of high-energetic laser beam with material. Optical bistability may occur in absortive coeficient or in refractive indice (or both). My work is more-less aimed as a theoretical experiment where I had predefined initial conditions and by the help of Microsoft Office Excel 2007 programm I have modeled the dispersive optical bistability for nanocrystalitc form of silicon dioxide and cadmium selenid. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Studium optických nelinearit v polovodičích a polovodičových nanostrukturách
Kozák, Martin ; Trojánek, František (advisor) ; Herynková, Kateřina (referee) ; Kužel, Petr (referee)
This Ph.D. thesis is focused on the study of optical nonlinearities and dynamics of excited charge carriers in monocrystalline diamond, nanocrystalline diamond and silicon. The dynamics of high density carriers in bulk diamond is investigated in detail (the transition from excitons and free carriers to electron-hole liquid or plasma). We study the picosecond dynamics of electron-hole liquid condensation using several techniques of time-resolved optical spectroscopy and demonstrate its evaporation by femtosecond laser pulses. We also propose two new optical techniques for measurement of lifetime, diffusion coefficient and surface recombination velocity of excitons in diamond. The results obtained by these techniques are described theoretically using diffusion equation and compared with the results obtained by the transient grating diffraction measurement. Further we study two- and three- photon absorption and nonlinear refractive index in diamond. In nanocrystalline diamond we study the second and third harmonic generation and its physical origin. In superlattices of silicon nanocrystals in SiO2 matrix we investigate the nonlinear transient absorption dynamics and carrier diffusion.
Optical properties of silicon nanostructures for photovoltaics
Salava, Jan ; Trojánek, František (advisor) ; Žídek, Karel (referee)
Název práce: Optické vlastnosti křemíkových nanostruktur pro fotovoltaiku Autor: Bc. Jan Salava Katedra: Katedra chemické fyziky a optiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D., katedra chemické fyziky a optiky Abstrakt: V předložené práci jsou studovány křemíkové nanokrystaly umístěné v SiC matrici - jednotlivé vzorky se odlišují přidáním dopantu (boru) do příslušné vrstvy struktury během depozice metodou PECVD a pasivací vodíkem. Křemíkové nanokrystaly jsou významné zejména tím, že oproti své objemové verzi vykazují účinnou fotoluminiscenci a absorpci ve viditelné oblasti spektra. Změnami parametr· při přípravě lze ladit jejich vlastnosti s ohledem na konkrétní aplikaci. Základní myšlenka integrace křemíkových nanostruktur do solárních článk· spočívá ve zvýšení účinnosti konverze slunečního spektra kombinací několika tenkých vrstev s nanokrystaly a objemového Si článku tak, aby každá vrstva sluneční cely absorbo- vala určitou část spektra. Procesy, které se v těchto strukturách dějí krátce po excitaci nosič· náboje, však stále nejsou zcela popsány. Cílem práce je charakterizace těchto jev· metodami ča- sově rozlišené spektroskopie. Dalším úkolem je popsat vliv dopování jednotlivých částí materiálu a jeho pasivace ve vodíkové atmosféře na chování fotoexcitovaných nosič· a intenzitu...
Laser spectroscopy of semiconductor quantum dots
Pokorný, Martin ; Trojánek, František (advisor) ; Kuldová, Karla (referee)
This work is focused on examining photoluminescent properties of InAs quantum dots (QDs) on GaAs substrate covered by GaAs1-xSbx strain reducing capping layer (SRL) prepared by Stranski-Krastanow method. We measured luminescence decay time of two samples with different concentration of Sb in this layer. We investigated the influence of temperature, intensity and wavelength of the excitation pulse on the luminescent decay time. We also compared the properties of the samples after excitation by 760 nm pulse and 850 nm pulse - the former one is energetically above the substrate band gap; in the second case we excited only the QDs and the wetting layer (WL). We consequently derived recombination and relaxation processes occurring inside InAs QDs and also the transport of charge carriers from the substrate and the WL into QDs. One part of this diploma thesis was to learn about the methods of measuring ultrafast photoluminescence and build the experimental set-up.
Study of semiconductors by methods of laser spectroscopy
Dzurňák, Branislav ; Trojánek, František (advisor) ; Oswald, Jiří (referee) ; Herynková, Kateřina (referee)
Title: Study of semiconductors by methods of time resolved laser spectroscopy: Luminescence spectroscopy of nanocrystalline diamond Author: Branislav Dzurňák Department: Department of Chemical Physics and Optics Supervisor: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. Abstract: The PhD thesis is focused on optical properties of nanocrystalline diamond prepared by chemical vapour deposition method. Photoluminescence of nanocrystalline diamond samples and effects of ambient temperature, pressure, pH and UV irradiation on it are studied by laser spectroscopy. Results suggest the keyrole of water and air adsorbates which affect the energy states in the sub-bandgap region of diamond. Photoluminescence decay of samples of different surface termination and structure and its dependency on ambient pressure and temperature is studied by methods of ultrafast (picosecond and nanosecond scale) laser spectroscopy. Results are analysed by power-law decay function which fits well the luminescence decay curves and also describes the dynamics of charge carriers in states localised within the bandgap. The model of interaction of nanocrystalline diamond with air adsorbates is proposed. Non-linear optical properties of nanocrystalline diamond are also studied, namely the generation of second and third harmonic frequency. The thesis...
Nonlinear optical properties of silicon nanostructures
Žídek, Karel ; Trojánek, František (advisor) ; Bryknar, Zdeněk (referee) ; Kuldová, Karla (referee)
Název práce: Nelineární optické vlastnosti křemíkových nanostruktur Autor: Karel Žídek Katedra (ústav): Katedra chemické fyziky a optiky Vedoucí disertační práce: Doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. E-mail vedoucího: trojanek@karlov.mff.cuni.cz Abstrakt: Disertační práce se zabývá nelineárními optickými jevy a ultrarychlým vývojem luminis- cence křemíkových nanokrystalů. Pomocí metody optického hradlování signálu (časové rozlišení až 250 fs) porovnáváme ultrarychlý vývoj luminiscence křemíkových nanokrystalů s různými ve- likostmi (v řádu jednotek nanometrů) a také s rozdílnými formami pasivace. Pro nanokrystaly, kde po excitaci dominuje vliv zachytávání nosičů do povrchových stavů nanokrystalu, navrhujeme teoretický popis závislosti rychlosti těchto procesů na vlastnostech nanokrystalů. Dále v práci podrobně zkoumáme působení Augerovy rekombinace, která se projevuje jak v časově rozlišené, tak i v časově integrované emisi vzorků. Experimentální data velmi dobře popisuje námi navržený model na bázi kinetických rovnic. Závěr práce se zaměřuje na zkoumání ultrarychle dohasínající stimulované emise. U stávajících metod měření optického zisku (VSL a SES) navrhujeme jejich rozšíření pro...

National Repository of Grey Literature : 35 records found   previous11 - 20nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 Trojánek, F.
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.