National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.01 seconds. 
Zneškodňování nestandardních odpadů: Podklady pro konstrukci tavící nádoby jednorázového použití pro vitrifikaci anomálních RAO z jaderných elektráren
Tepelná technika, Praha ; Schula, Miroslav
Zpráva popisuje koncepční řešení tavící nádoby a konstrukčně ideový návrh jejího usazení integrované v sorpční koloně.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.