National Repository of Grey Literature 50 records found  beginprevious41 - 50  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
The labour market in České Budějovice district in relation with education
SEDLÁK, Jiří
This thesis deals with the labour market in České Budějovice district in relation with education. The first section provides basic theoretical background of the labour market followed by the issue of human capital, where education plays an important role. At the end of the first part, the current situation and possible developments of the labour market in the Czech Republic with relation to education are described. In the practical part, the introduced region is analyzed with respect to the labour market. Using a questionnaire survey distributed among companies of the region were obtained relevant data, which reflect the current situation of graduates at the local labour market. Finally, there is a multiple regression model, which is created based on testing a limited group of employees to determine, whether the investment in education is really profitable. At the end of this work, problem areas are defined and evaluated.
Is Tomáš Sedláček right? Is consumption a drug?
Sedlák, Jiří ; Bartoň, Petr (advisor) ; Hudík, Marek (referee)
Main goal of the thesis is to either confirm or deny a statement that consumption has become a drug for human kind. The term of consumption is defined at the beginning along with main aspects that influence it. Consequently, I try to explain what excessive consumption is and why it should come up. The thesis is also aimed at investigation of addiction to consumption and Murphy and Becker's theory of rational addiction (1988) is presented. Based on this theory and exception of inflation in the future, I try to investigate whether people of Czech Republic are addicted to consumption of food and non-alcoholic beverages, and consequently based on a few factors influencing consumption, behavior of consumers in the Czech Republic on the milk and butter market is analyzed. Last part of the thesis contains consideration of correlation between happiness and bigger consumption. The conclusion contains my answer whether consumption is a drug or not.
Material hydrophility and hydrophobicity measurements
SEDLÁK, Jiří
The aim of this thesis is to find out using a method based on the size of the contact angle as changes over time surface free energy density polyethylene. Measured samples of discharges were adjusted by varying plasma and increased its surface tension. The theoretical part deals with the surface tension, contact angle and the Young's equation, which describes the relationship between wetting angle and energy at the interface states of matter. This work also mentions the ways in which the measurement is made. In the practical part of the thesis there is described not only the process of measuring, but also the own experiments and their results.
Integrace zařízení pro využití obnovitelných zdrojů energie do struktury budov
Czech RE Agency, o.p.s., Rožnov pod Radhoštěm ; Cábová, Renáta ; Šourek, Bořivoj ; Ševčík, Radek ; Matuška, Tomáš ; Bravenec, Petr ; Chmielová, Lucie ; Hofman, Tomáš ; Můčková, Milena ; Bařinka, Radim ; Řehák, Jaromír ; Kukuczka, Tomáš ; Hrdlička, Jan ; Brož, Karel ; Majchrák, Ondrej ; Hirš, Jiří ; Klouda, Jaromír ; Jirka, Vladimír ; Klimek, Petr ; Sedlák, Jiří
V rámci řešení projektu byly výzkumné práce soustředěny na tři dílčí úkoly projektu. V prvním dílčím úkolu byly práce zaměřeny na hodnocení současné technické legislativy v rámci zemí EU a v ČR související s legislativními barierami a možnostmi navrhování a provádění instalací obnovitelných zdrojů energie v budovách, které zpravidla zahrnují nové prvky a technologie, které nebyly dosud běžně využívány. Součástí tohoto dílčího úkolu bylo dále hodnotit potenciál technických možností využití OZE v budovách v podmínkách ČR. Ve druhém dílčím úkolu byly práce zaměřeny na případové studie a standardizaci prvků a soustav v jednotlivých OZE. Práce byly více soustředěny na solární systémy a na využití energie prostředí budov, které lze bezprostředně integrovat při komplexním řešení energetického konceptu budovy a urbanisticko-architektonickém řešení stavebního díla v dané lokalitě. Druhá etapa projektu představuje rozsáhlý komplex technických řešení a možností, které lze provést postupně v rámci omezeného počtu spolupracovníků. Práce byly proto soustředěny na řešení prioritních úkolů v rámci tohoto dílčího úkolu projektu. Ve třetím dílčím úkolu a etapě řešení projektu byl proveden návrh pilotních projektů, které mohou podstatnou měrou přispět k vzorovým řešením a realizaci navrhovaných variantních řešení v oblasti solárních systémů v kombinaci s dalšími obnovitelnými a alternativním zdroji energie. Předmětem řešení je využití solárních systémů v sídlištní zástavbě zejména na panelových objektech v současnosti pro ohřev teplé vody a dotápění bytových domů. Další možností se jeví uplatnění solárních systémů pro centrální ohřev vody v rámci sídlištních celků a veřejných na příklad sportovních a jiných zařízení. V rámci pilotního projektu pro vysoké školy provedeného pro budovu MFF UK v Praze se jedná o soubor mimořádných velmi efektivních energetických opatření navrhujícího energeticky a ekonomicky úsporný projekt rekonstrukce budovy s využitím všech dostupných možností v oblasti obnovitelných a alternativních zdrojů energie.
Integrace zařízení pro využití obnovitelných zdrojů energie do struktury budov: Návrh solární soustavy na panelových bytových domech v Brně – Novém Lískovci
Czech RE Agency, o.p.s., Rožnov pod Radhoštěm ; Klimek, Petr ; Bařinka, Radim ; Ševčík, Radek ; Brož, Karel ; Sedlák, Jiří
Návrh řešení využití solární energie pro ohřev teplé vody pro navrhovaný objekt je v souladu s požadavkem vyhlášky č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu ve znění vyhlášky č. 425/2004 Sb. §9 písm. e) posouzení využití obnovitelných zdrojů energie pro konkrétní předmět energetického auditu včetně ekonomického vyhodnocení. Varianta solárního systému je posuzována a hodnocena jako samostatná varianta ve vztahu k původním hodnotám objektu, včetně ekonomického vyhodnocení a vlivu na životní prostředí.
Integrace zařízení pro využití obnovitelných zdrojů energie do struktury budov
Czech RE Agency, o.p.s., Rožnov pod Radhoštěm ; Tvarůžek, Daniel ; Bařinka, Radim ; Lenhard, Radomír ; Řehák, Jaromír ; Kliment, Jiří ; Chmielová, Lucie ; Kukuczka, Tomáš ; Hrdlička, Jan ; Brož, Karel ; Majchrák, Ondrej ; Hirš, Jiří ; Klouda, Jaromír ; Jirka, Vladimír ; Klimek, Petr ; Sedlák, Jiří
Souhrnný přehled o průběhu prací a dosažených výsledcích v roce 2005. Důsledky zavedení "Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES o energetické náročnosti budov. Analýza stavební legislativy v souvislosti s integrací OZE do budov. Sportovní hala - Burgweinting (2004). Výzkum v oblasti hybridních systémů integrovaných do obvodových konstrukcí budov. Integrace OZE do budov - biomasa. Vývoj zařízení k využívání alternativních zdrojů energie v Ústavu techniky v prostředí Fakulty strojní ČVUT v Praze. Optické rastry ze skla a jiné optické prvky. Technika prostředí, hybridní systémy, energie prostředí (vytápění, chlazení, větrání...). Fotovoltaické systémy pro integraci do budov.
Integrace zařízení pro využití obnovitelných zdrojů energie do struktury budov: Návrh energetické koncepce řešení rekonstrukce výškové budovy Katedrového objektu MFF UK v Praze
Czech RE Agency, o.p.s., Rožnov pod Radhoštěm ; Klimek, Petr ; Bařinka, Radim ; Ševčík, Radek ; Brož, Karel ; Sedlák, Jiří
Cílem návrhu energetické koncepce pro zadávací podmínky řešení projektu rekonstrukce objektu kateder MFF je stanovit energetická opatření, která umožní podstatné snížení spotřeby primární energie a návrhu optimální varianty energeticky a ekonomicky úsporného řešení projektu. Předkládaný návrh vyplývá z doporučení energetického auditu, zákona 406/2006 o hospodaření s energií a současných možností potenciálního využití obnovitelných a alternativních zdrojů energie pro vytápění budovy. Současně je v předloženém návrhu řešena otázku klimatizace budovy a zajištění tepelného komfortu a kvality vnitřního prostředí v letním období.
AUDIENCE DEVELOPMENT
Sochová, Tereza ; Lázňovský, Michal (advisor) ; Sedlák, Jiří (referee)
The goal of this thesis is a thorough investigation of questions and potential of the marketing strategy called AUDIENCE DEVELOPMENT. The structure of the thesis proceeds from the generally accepted marketing knowledge to the specific possibilities of audience development. It analyses theoretical strategies of audience development as well as concrete instruments used to acquire new customers and also to satisfy and stimulate current customers. A practical proposal of an audience development concept is demonstrated by DISK theater case study. The concrete goal of this thesis is to serve as an auxiliary material for smaller theater groups or amateur theaters which would like to improve their own work with audience. Therefore, I tried to write the text in an intelligible form and accompany most claims by practical examples.
Multilayer semiconductor devices
SEDLÁK, Jiří
There is illustrated principle of semiconductors in the first chapter. A description of three semiconductors elements transistor, thyristor and triac is in chapter two, three and four. The main target is to create multimedia material for study in form of www page for students in electrotechnics branch. These pages will be a part of the essay and also I will write it to CD and it takes place in university system eAMOS.

National Repository of Grey Literature : 50 records found   beginprevious41 - 50  jump to record:
See also: similar author names
16 SEDLÁK, Jiří
2 Sedlák, J.
6 Sedlák, Jakub
5 Sedlák, Jan
6 Sedlák, Jaroslav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.