National Repository of Grey Literature 14 records found  previous11 - 14  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Magnetostratigraphic investigation of volcanic complex Úhošť hill(Doupovské hory Mts.)
Schnabl, Petr ; Cajz, Vladimír ; Chadima, Martin ; Rapprich, V. ; Šlechta, Stanislav ; Pruner, Petr
A detailed magnetostratigraphic study was carried out at the locality of Úhošť near Kadaň on the NE margin of the Doupovské hory volcanic complex. The majority of the samples had small viscous component that was possible demagnetized in the range 1 to 5mT or below 100°C. The primary components were pointing to the origin and were mostly interpreted in the range between 10 and 100mT or 100 to 560°C. The mean declination from all localities is 11.5 deg and inclination 53.9 deg. The parameter alpha 95 ranges between 2 and 10 degree. It's mean all lava flows has normal polarity. The major task is why all 13 localities have normal polarity although in the time range between the first and last volcanic event are several normal and reverse polarity periods.
Výzkum sedimentárních výplní vybraných jeskyní na Slovensku
Bosák, Pavel ; Pruner, Petr ; Bella, P. ; Hercman, H. ; Hochmuth, Z. ; Kicinska, D. ; Šlechta, Stanislav ; Schnabl, Petr
Pokračující paleomagnetický výzkum sedimentárních profilů vybraných jeskyní na Slovensku doplnil významné předběžné výsledky předchozího výzkumu, které mnohdy změnily dosavadní představy o časovém zařazení speleogenetického procesu, etapovitosti vývoje jeskynních soustav a rozvoje reliéfu a říčních terasových systémů na Slovensku, jakož i vazeb jeskynních úrovní na v současnosti zachované morfologické tvary. Výsledky výzkumů byly publikovány v předběžných sděleních a původních pracích.
Dating of cave sediments and reconstruction of karst morphology of the Nízké Tatry Mts
Kadlec, Jaroslav ; Danišík, M. ; Hercman, H. ; Pruner, Petr ; Chadima, Martin ; Schnabl, Petr ; Šlechta, Stanislav ; Grygar, Tomáš ; Granger, D.
The paleomagnetic polarities were measured both in clastic and chemogenic cave sediments preserved in eleven horizontal cave levels occur at different alitudes in the Jánska, Demänovská and Mošnica karst valleys in the Nízké Tatry Mts. Based on the obtained polarity data were are able to distinguish cave sediments deposited during the Brunhes, Matuyama and Gauss chrons. The stratigraphic interpretation was partly verified by U-series datings of speleothems preserved in the sedimentary sections. Except for the horizontal cave levels located in karst valleys, additional cave systems were formed at extremly high alitudes in the Nízké Tatry Mts. Preliminary data show predominantly reverse paleomagnetic orientations in fluvial activity in these caves and deposition of clastic sediments during Gilbert Chron.

National Repository of Grey Literature : 14 records found   previous11 - 14  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.