National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Comparison of Living Conditions in the Regions (Kraje) in the Czech Republic
Petrůj, Jan ; Nezdařilová, Eva (advisor) ; Bednaříková, Zuzana (referee)
Diplomová práce je zaměřena na komparaci krajů České republiky, která je založená na objektivních životních podmínkách, majících vliv na kvalitu života. Analýza bere v úvahu podmínky, které v daném kraji objektivně existují a přitom mají schopnost pozitivně či negativně ovlivnit život jedince a tudíž i kvalitu života. Analýza používá kvantitativní ukazatele, které lze bez zásadních problémů porovnávat, a které jsou v České republice statisticky sledovány. Analýza se vyhýbala použití subjektivních a objektivně těžko zjistitelných kvalitativních ukazatelů. V prvních dvou kapitolách je uvedena teorie kvality života včetně jejího měření. Cílem diplomové práce bylo analyzovat data pomocí speciálně vytvořeného agregovaného hierarchického indexu ? Indexu životních podmínek - a zjištěné závěry porovnat s předpoklady a již existujícími vědeckými výsledky.

See also: similar author names
2 Petrůj, Jakub
1 Petrůj, Jaroslav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.