National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Employee benefits in Attorneys at Law office
Kadlecová, Eliška ; Němec, Otakar (advisor) ; Přibylová, Pavla (referee)
Employee benefits in the Czech Republic are a part of Human Resources Management developing dynamically. Companies begin to realize they should not treat their employees just as factors of production, but rather as partners they can cooperate with to achieve their goals. First part of this thesis deals with a theoretical analysis of employee benefits, describes the situation in the Czech Republic along with few examples of employee benefits packages offered by companies operating within the Czech Republic. It also focuses on Google - today's No. 1 company in employee benefits. Second part contains description of employee benefits in attorneys at law offices coupled with proposal of employee benefits package for a small attorneys at law office in Prague. It also contains some suggestions of actions to be made in order to remedy unsatisfactory situation in the company.
Podnikatelský záměr v oblasti služeb
Přibylová, Pavla ; Zapletalová, Jitka (advisor) ; Křížek, Miroslav (referee)
Předmětem zaměření diplomové práce je podnikatelský plán s cílem poukázat na důležitost jeho písemné formy pro úspěch jakéhokoli podnikatelského záměru. V práci konkretizuji funkce podnikatelského plánu a jeho podrobnou strukturu za účelem kompletního rozboru nejdůležitějších složek pro všechny druhy nově vznikajících podniků. V práci dále uvádím důležité postřehy odborníků potřebné pro vytvoření kvalitního dokumentu a v neposlední řadě se věnuji i správné formě prezentace podnikatelského plánu, která s úspěchem projektu úzce souvisí. Součástí je také základní metodologie, jenž je v praktické části práce demonstrována na konkrétních příkladech.

See also: similar author names
10 PŘIBYLOVÁ, Petra
10 Přibylová, Petra
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.