National Repository of Grey Literature 13 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
The valuation of CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s.
Novotný, Milan ; Krabec, Tomáš (advisor) ; Chaloupka, Jan (referee)
The aim of this diploma thesis is to determine the objectivized value of CHÂTEAU VALTICE Vinné sklepy Valtice, a.s. while maintaining its current business concept as of 31.12.2015. The thesis is divided into several thematic units in accordance with the es-tablished valuation practice in the Czech Republic. First, the company is introduced and its financial health and competitive position on the market are assessed. The forecast of market share and revenue growth is based on the results of Strategic Analysis. The anal-ysis and prognosis of value generators are then used to compile a financial plan that forms the basis for a DCF equity valuation, which is complemented by a market-based valuation through industry multipliers method and also by substance-based valuation.
Nursing care of the patient with stoma
Poláková, Renata ; Heřmanová, Jana (advisor) ; Novotný, Milan (referee)
Cílem mé bakalářské práce je zpracování případové studie ošetřovatelské péče o pacienta L. D. (38 let), který byl hospitalizován na oddělení intenzivní péče po rozsáhlé břišní operaci. Na našem oddělení jsou hospitalizovaní pacienti, kteří vyžadují intenzivní péči a podporu základních životních funkcí. V teoretické části se zabývám anatomií a fyziologií tlustého střeva. Dále se věnuji divertikulární chorobě tlustého střeva, vyšetřovacím metodám, léčbě, stomiím, předoperační a pooperační péči a prognóze onemocnění. Z lékařské dokumentace jsou čerpány informace o terapii, vyšetření a průběhu hospitalizace. V ošetřovatelské části popisuji ošetřovatelský proces. Ošetřovatelská péče je hodnocena podle modelu Virginie Hendersonové. Následuje stanovení ošetřovatelských diagnóz a cíl ošetřovatelské péče, plánování, realizace a zhodnocení jejího průběhu. Další část pojednává o psychologickém stavu a edukaci pacienta.
Computer network design for the school building
Marčišák, Petr ; Novotný, Milan (referee) ; Ondrák, Viktor (advisor)
My Bachelor thesis deals with the design of the computer network for the school building block . The main reason is increase number of requests for connection to the school network or internet and also demands of the modern education.
Marketing Research of Retail Market
Nesvačilová, Dana ; Novotný, Milan (referee) ; Šimberová, Iveta (advisor)
The purpose of the master’s thesis is a marketing research in retail market with fast-moving goods in relation to food purchases via the Internet. The first part of this work is devoted to theoretical description of the retail sector, current trends and aspects associated with the customer. The second part contains an analysis of retail development in the last decade and further analysis of the findings which serve as bases for the processing of marketing research. The information obtained from this survey will be used to formulate a proposal on new services for retailers, to reveal the perspectives of grocery shopping and consumer goods through the Internet or through other communication media.
Credit process of a particular credit union
Čučová, Magdaléna ; Radová, Jarmila (advisor) ; Novotný, Milan (referee)
This thesis deals with methodics of credit process of a particular credit union present on the Czech market. Because of confidentiality, the name of the credit union is not mentioned. The thesis is divided into four parts. The first part deals with characteristics of credit unions, their specifications and differences from banks. You can find in this part comparison of development of particular values of the analyzed credit union with the whole sector of Czech credit unions and bank sector as well. The second part is focused on importance of credit process, specifics of the balance of credit institutions, description of risks connected to credit process and principle of state regulation of this process. The third part describes in more details credit process of the analyzed credit union with further focus on acquisition period, credit analysis and decision making process. The last part explains questions of guarantee with all the types of guarantee of the analyzed credit union mentioned. Hence in the whole thesis the theory and practice is mixed together. In the concluding part I evaluate quality of credit process of the analyzed credit union, including the differences from credit process of bank institutions.
Doing Business in Multimodal Transport - its Specifics and Benefits
Nachmüllerová, Kamila ; Eisler, Jan (advisor) ; Novotný, Milan (referee)
Diplomová práce popisuje oblast podnikání v nákladní multimodální přepravě s užším zaměřením na přepravu produktů potravinářské kvality. V teoretické části jsou uvedeny obecné informace o tomto druhu přepravy. V praktické části, na příkladu konkrétní přepravní firmy byla provedena analýza podnikatelských příležitostí na českém trhu, segmentace zákazníků a analýza konkurence v oboru. Nezbytnou součástí rozboru je i analýza odvětví jako takového. Důležitou částí diplomové práce je kapitola č. 6.5, která identifikuje nejdůležitější kritéria rozhodování zákazníků při výběru přepravní firmy a definuje hlavní kritéria dopravní firmy při výběru zákazníků. Dále je klíčová celá kapitola 8, která poukazuje na výhody, užitek a jiné benefity multimodální přepravy zboží a mohla by být určitým vodítkem pro zákazníky při rozhodování o výběru přepravní firmy.
Analysis of methods of choosing new employees used in the most significant companies in the Czech republic.
Charvát, Vladan Bc. ; Pirožek, Petr (advisor) ; Novotný, Milan (referee)
Práce analyzuje metody výběru zaměstnanců v nejvýznamnějších firmách ČR dle žebříčku TOP100 dle tržeb. Data použita v analýze jsou získaná pomoci dotazníkového šetření.

National Repository of Grey Literature : 13 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
26 NOVOTNÝ, Marek
22 NOVOTNÝ, Martin
12 NOVOTNÝ, Matěj
4 NOVOTNÝ, Michael
31 NOVOTNÝ, Michal
7 NOVOTNÝ, Milan
13 NOVOTNÝ, Miroslav
1 Novotný, M.
26 Novotný, Marek
22 Novotný, Martin
2 Novotný, Matouš
12 Novotný, Matěj
4 Novotný, Michael
31 Novotný, Michal
2 Novotný, Mikuláš
1 Novotný, Milan Bc.
7 Novotný, Miloslav
1 Novotný, Miloš
13 Novotný, Miroslav
2 Novotný, Miroslav,
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.