National Repository of Grey Literature 14 records found  previous11 - 14  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Obnova malých a středních měst na Jižní Moravě a v Dolním Rakousku
Navrátil, Václav
40% všech obyvatel EU žije v malých a středních městech o 10tis.- 50tis.obyvatel. V ČR žije 70% obyvatel ve městech, přes 16% všech obyvatel ČR žije v malých městech do 10tis. obyvatel. 391 malých měst do 10tis.obyvatel tvoří 75% všech českých měst. Specifičností plánování rozvoje malých a středních měst jsou nízké rozpočty na řešení velkých problémů. Celkový trend v EU (i v ekonomicky vyspělých zemích) jsou stále se snižující veřejné rozpočty. Malá města jsou navíc často bez vlastních odborných institucí zabývajících se rozvojem (útvary hlavních architektů, odbory rozvoje,…). Závažnost a aktuálnost problémů je ale stejná, ne-li relativně vyšší než u velkých měst. Proto při řešení problémů rozvoje malýc a středních měst o to víc záleží na synergii, občanské shodě a participaci, partnerství veřejného i soukromého sektoru.
Renovation of small and medium-sized cities in South Moravia and Lower Austria
Navrátil, Václav
Problems of cities are gradually moving to small towns. One way to achieve sustainability may be the compact city.
Slovene National Theatre in Ljubljana
Navrátil, Václav ; Velková, Soňa (referee) ; Makovský, Zdeněk (advisor)
Architectural design of building for the Slovene National Theater with two experimental halls for 500 and 100 spectators.
The monopurpose operating system FreeNAS and its usage
NAVRÁTIL, Václav
This work has examined features of the commonly available NAS operating systems based on kernels of FreeBSD, Linux, and OpenSolaris. Described in the theoretical part of the work is a detailed explanation of today's' current situation, along with basic information regarding these NAS systems that are being tested. The practical part discusses varying methods and the processes of testing NAS systems, when installed on an experimental machine. Testing is divided into three areas. The first one is targeted on testing the ability of those NAS systems to be installed on an experimental computer. The second part is the speed of NAS systems benchmarked. The last part is the actual testing of the influence of the different NAS systems on electric consumption, on the experimental machine.

National Repository of Grey Literature : 14 records found   previous11 - 14  jump to record:
See also: similar author names
5 NAVRÁTIL, Vojtěch
10 NAVRÁTIL, Václav
2 Navrátil, Vladimír Gabriel
1 Navrátil, Vlastimil
5 Navrátil, Vojtěch
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.