National Repository of Grey Literature 6 records found  Search took 0.00 seconds. 
Old Czech breeds of hens, their conservation and utilization in organic farming.
NAVRÁTIL, Vojtěch
This thesis deals mainly with the only two typical Czech breeds of hens - Šumavanka and Bohemian Fowl. It gathers information about their history and assesses their characteristics, such as stand-alone behavior, demands of breeding, laying of eggs, food searching, resistance in rough climatic conditions. For these breeds, suitability for organic farming is considered. Furthermore, this study focuses on the significance of ecological farming and genetic resources, and their importance for conservation of natural resources for future generations. It also includes examples and practical experiences and results of breeding of Czech hens.
Marketing Strategy of Chosen Company
Svatý, Marek ; Navrátil, Vojtěch (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem mezinárodní marketingové strategie pro anglickou společnost Gourmet Burger Kitchen, která by ráda expandovala na zahraniční trhy. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část vysvětluje základní marketingové pojmy, určuje prvky marketingové strategie a zabývá se teoretickými poznatky jednotlivých metod a analýz. Poté je pomocí těchto analýz vyhodnocováno jak interní, tak i externí prostředí firmy. Další část diplomové práce se zabývá samotnou společností GBK, jejím vývojem a službami, které zákazníkům poskytuje. V poslední části autor shrnuje analýzu vstupu společnosti na český trh, její cíle a případné strategie.
The Preferential voting of the Koalice voters in the elections for the Chamber of deputies in 2002. Never more with the KDU-ČSL into the coalition
Navrátil, Vojtěch ; Lebeda, Tomáš (advisor) ; Novák, Miroslav (referee)
Diploma thesis "The Preferential voting of the Koalice voters in the elections for the Chamber of Deputies in 2002. Never more with the KDU-ČSL into the coalition" is concerned with the preferential voting of the Koalice voters in the elections in 2002 in selected electoral districts which are The Liberec Region, The Hradec Králové Region and The Zlín Region. The thesis focuses especially on the question in how big municipalities gained the KDU-ČSL and the US-DEU canditates the highest support from voters, wheter there was a connection between the distribution of preferential votes for the KDU-ČSL candidates and theUS-DEU voters of the Koalice in 2002 with distribution of preferential votes for these parties by the Čtyřkoalice voters in the regional elections in 2000; whether the structure of municipalities, in which the Koalice voters in 2002 and the KDU-ČSL and the US voters in 1998 in the elections for the PSP ČR bestowed the highest and the lowest percentage of preferential notes, was different; whether the proportion of preferential votes for the KDU-ČSL and the US-DEU candidates was connected with a local variability of the chosen sociodemografic variables and what was the distribution of regional electoral support of the best succesful candidates in 2002. The basic level of the almost whole...
Manufacture of a Model of the Skiing Helmet Cover Using a CAD Application and Modern Additive Technology
Navrátil, Vojtěch ; Zouhar, Jan (referee) ; Sedlák, Josef (advisor)
The aim of this Bachelor thesis is to describe a process of making a ski helmet cover. The thesis virtually describes the whole process of manufacturing a cover, from its 3D computer design, and setting up its production according to an applicable software, to its actual production. The thesis concludes with an economic evaluation and description of the benefits.
Marketing Strategy Proposal for a Company Entering a Foreign Market
Navrátil, Vojtěch ; Petr, Aleš (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro vstup internetového obchodu Alza.cz a.s. na zahraniční, konkrétně polský trh. Návrh je reakcí na dominantní postavení internetového obchodu Alza.cz na českém trhu a snaží se najít cestu k dalšímu rozvoji společnosti. V práci je pomocí analýz vyhodnoceno jak interní, tak i externí prostředí organizace. Finální návrh řešení čerpá především z uvedených analýz, navrhuje kroky které by organizace měla podniknout aby na zahraniční trh úspěšně vstoupila a obsahuje i zjednodušený finanční plán pro první rok působení firmy na trhu.
Pharmaceutical Market in the Russian Federation and Investment Possibilities of Block, Inc.
Navrátil, Vojtěch ; Čajka, Radek (advisor) ; Bolotov, Ilya (referee)
The aim of this thesis is to describe the present situation on the Russian pharmaceutical market under the influence of the sanctions. The bachelor thesis is divided into three main chapters. The first chapter is dedicated to distribution of drugs according to the international health standards. Furthermore, there is comparison between the Russian pharmaceutical market and other markets and at the end of the chapter the structure of the market is analysed. The second chapter compares global and Russian producers, analysing five key manufacturers acting on the Russian market. State regulation is an integral part of the pharmaceutical market of every country, which is the last subchapter of this thesis. In the final chapter company Block, Inc., which produces clean rooms, especially for the pharmaceutical industry and the health sector, is introduced. At the end Block competitors are unveiled and opportunities and threats on the Russian pharmaceutical market and influence of the sanctions to the all industry are described.

See also: similar author names
10 NAVRÁTIL, Václav
2 Navrátil, Vladimír Gabriel
1 Navrátil, Vlastimil
5 Navrátil, Vojtěch
10 Navrátil, Václav