National Repository of Grey Literature 243 records found  beginprevious234 - 243  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Corporate social responsibility and its influence on the image of the company
Slapničková, Zuzana ; Mikeš, Jiří (advisor) ; Vysekalová, Jitka (referee)
Analýzou konceptu CSR dojdeme k tomu, že společensky odpovědné chování podniků je celkový koncept chování podniku, které je v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje a trvale udržitelné spotřeby, podniky jej aplikují dobrovolně, ne na základě zákonů, směrnic či nařízení. Podnik provozující své podnikání dle konceptu CSR musí brát v úvahu oblast ekonomickou, společenskou a oblast životního prostředí, tedy tři pilíře CSR. Image je obrazem, který si vytváříme o skutečných i imaginárních vlastnostech produktu nebo značky, i představou o potřebách, které může uspokojit. Dodržování konceptu CSR je klíčové pro dosažení dobré reputace a pozitivního image firmy.
The issue of conversion of the local brand Oskar to a global brand Vodafone
Cimpová, Martina ; Mikeš, Jiří (advisor) ; Kůlová, Petra (referee)
Cilem me prace je udelat komplexni prehled o komunikaci lokalni znacky Oskar a pozdeji globalni znacky Vodafone se zamerenim na provedeny rebranding. Zamerim se na komunikaci reklamnich agentur, ktere pro operatora pracovaly a zanalyzuji jejich nejuspesnejsi reklamni kampane. Zamyslim se nad tim, zda byla premena znacky nutna, co operatorovi prinesla a co mu naopak vzala.
Interconnection of marketing and sales activities in the relaunch of the product Visine
Seyček, Martin ; Postler, Milan (advisor) ; Mikeš, Jiří (referee)
Tato diplomová práce si klade za hlavní cíl zhodnotit na základě analýzy úspěšnost propojení marketingových a prodejních aktivit při relaunchi produktu Visine červené oči. Dále také analyzuje stěžejní elementy relaunche Visinu a vyslovuje doporučení pro zajištění úspěšného průběhu prodejních kampaní v oblasti volně prodejných léků.
Problematika Product Placement ve filmové tvorbě v EU a ČR
Urbanová, Michaela ; Mikeš, Jiří (advisor) ; Schaffer, Robert (referee)
Práce je o problematice product placementu ve filmové tvorbě v rámci České republiky a Evropské unie. Definuje product placement a také podmínky efektivního použití, vymezuje legislativní rámec, jeho výhody a nevýhody při užití ve filmové tvorbě. Zmiňuje se i o kinoreklamě a užití komerčních komunikací v komunikaci filmové tvorby. V závěru práce jsou doporučeny legislativní změny v České republice a také nastíněn širší rámec využití product placementu ve filmové tvorbě jeho zadavateli.
Trh mobiných operátorov v ČR a problematika rebrandingu
Saladiová, Zuzana ; Mikeš, Jiří (advisor) ; Průša, Přemysl (referee)
Diplomová práca sa zameriava na trh mobilných komunikácií v ČR a na zmeny značiek, ktorými prešiel. Zaoberá sa všeobecne značkou a globálnymi značkami, svetovým trhom a českým mobilným trhom od 90-tych rokov po súčasnosť. Bližšie rozoberá proces rebrandingu značiek Paegas na T-Mobile, Oskar na Vodafone, EuroTel na O2 a porovnáva postavenie týchto operátorov na českom trhu v číslach.
Problems of globally created communication campaigns and their usage on local markets
Šik, Stanislav ; Mikeš, Jiří (advisor) ; Dúbravská, Pavla (referee)
Práce se zabývá problematikou globálně vyvářených komunikačních kampaní a jejich následnou adaptaci na lokální trhy. Toto téma zkoumá z hlediska kulturních odlišností, jazykových bariér a geografických podmínek. Nabízí strategický postup tvorby kampaní, které budou používány na více trzích a také postup jejich adaptace. Problém nachází v nemožnosti dát jasnou odpověď na to, zda kampaně obecně vzato přizpůsobovat lokálním podmínkám, či nikoliv. Konstatuje, že rozhodnutí je potřebné učinit na podnikové úrovni, ve vztahu k marketingové a komunikační strategii.
Analýza výběrového řízení na komunikační agenturu
Dvořáková, Marie ; Mikeš, Jiří (advisor) ; Otevřel, Lukáš (referee)
Cílem práce je provedení komplexní analýzy průběhu výběrového řízení na komunikační agenturu, včetně rozboru strategických agenturních dokumentů a právního ošetření výběrového řízení. Práce dále obsahuje komparaci doporučovaných standardů a praxe v ČR a analýzu konkrétního výběrového řízení, zahrnující i identifikaci případných chyb a doporučení na zlepšení postupu. Práce potvrzuje výchozí hypotézu o tom, že dodržování doporučených standardů pomůže oběma stranám nacházet korektním a etickým způsobem vhodné partnery pro dlouhodobou spolupráci.
The comparison of commercial communication environment and its development in Czech and Slovak republic after year 1989
Kapušanská, Veronika ; Mikeš, Jiří (advisor) ; Průša, Přemysl (referee)
V porovnaní s minulosťou prežívame v posledných dvoch desaťročiach v Českej republike ako aj na Slovensku veľký rozmach komerčnej komunikácie. V tlači a televízii, na veľkých billboardoch, na internete, v obchodoch a na dopravných prostriedkoch sa každodenne stretávame s nástrojmi, pomocou ktorých spoločnosti komunikujú so širokou verejnosťou. Cieľom tejto práce je analýza a následná komparácia prostredia komerčných komunikácii a ich vývoja v Českej republike a na Slovensku.
Modern trends in commercial communication with customers
Smejkalová, Zuzana ; Mikeš, Jiří (advisor) ; Frey, Petr (referee)
Práce vychází z historie vývoje oboru komerčních komunikací. Popisuje východiska pro moderní trendy v oslovení zákazníků, jako je situace na trhu zboží a služeb, spotřební trendy a změny na mediálním trhu. Věnuje se otázce přesycení klasickou reklamou a alternativním způsobům oslovení zákazníků. Konkrétně jsou charakterizovány následující formy oslovení: virální reklama, interaktivní webové stránky a video na webu, sociální sítě a blogy v komerční komunikaci, reklama v počítačových hrách a virtuálních světech, mobilní reklama, interaktivní venkovní média, digitální televize, engagement marketing, product placement, guerilla marketing a ambientní média a digitální média v místě prodeje. Pozornost je věnována i trendu k větší sociální odpovědnosti firem. V závěru je formulován stručný odhad vývoje v reklamním průmyslu v následujících letech.
Propagace Krkonoš
Dattelová, Iva ; Mikeš, Jiří (advisor) ; Vávra, Michal (referee)
Cílem diplomové práce je analyzovat všechny komunikační aktivity turistického regionu Krkonoše. První kapitola je věnována marketingové komunikaci a propagaci. Obsahuje přehled jednotlivých komunikačních nástrojů a jejich základní charakteristiku. V druhé kapitole jsou vyzdviženy ty komunikační aktivity, které jsou vhodné pro propagaci regionu. Třetí kapitola představuje Krkonoše, jejich geografické vymezení, přírodní podmínky, historický vývoj a správní členění. Čtvrtá kapitola se týká analýzy potenciálu rozvoje cestovního ruchu v Krkonoších. Obsahem páté kapitoly je SWOT analýza Krkonoš. Šestá kapitola je věnována současné propagaci Krkonoš a veškerým současným komunikačním aktivitám turistického regionu Krkonoše. V sedmé kapitole jsou prezentována navrhovaná opatření pro zkvalitnění propagace Krkonoš.

National Repository of Grey Literature : 243 records found   beginprevious234 - 243  jump to record:
See also: similar author names
3 MIKEŠ, Jiří
9 Mikeš, Jan
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.