National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.00 seconds. 
Nursing care of the patient with appendicitis acuta
Chourová, Lenka ; Matoušková, Marcela (advisor) ; Machart, Milan (referee)
Náhlé příhody břišní jsou onemocnění postihující náhle do té doby zdravého jedince. Podle definice se jedná o skupinu onemocnění břicha, pro kterou je charakteristický náhlý vznik a rychlý průběh. Označení náhlé příhody břišní pochází od profesora Arnolda Jiráska z doby prvního vydání jeho učebnice Náhlé příhody břišní v roce 1936. Ve své práci jsem se soustředila na pacienta s diagnózou appendicitis acuta. Tato diagnóza patří k nejčastějším a stále velmi nebezpečným náhlým příhodám břišním. V klinické části práce se věnuji vývoji samotného pojmu appendicitis, který v historii medicíny prošel velmi zajímavým a bouřlivým procesem. Dále se snažím postihnout problematiku onemocnění v širších souvislostech a důraz kladu na nové možnosti chirurgické terapie, které jsou v posledních dvou dekádách dány rozvojem miniinvazivní intervenční medicíny. Vzhledem ke svému profesnímu zaměření - práci perioperační sestry - se v ošetřovatelské části práce zaměřuji na možnosti rozvoje ošetřovatelského procesu na operačním sále. U pacienta stanovuji ošetřovatelské diagnózy na operačním sále a akcent kladu na prevenci vzniku infekce v místě chirurgického výkonu. Dále se zabývám pooperačním průběhem a v psychologické části zdůrazňuji nutnost srozumitelné a dostatečné informovanosti pacienta. Cílem mé práce je přiblížit...
Status and Competency of Internal Audit in Multinational Corporations
Ročková, Kateřina ; Dvořáček, Jiří (advisor) ; Matoušková, Marcela (referee)
This Diploma Thesis is about Internal Audit in Multinational Corporations in Energy Industry. The goal of this Diploma Thesis is to introduce Internal Audit in chosen Multinational Corporations. In each company is introduced emplacement of Internal Audit, process of Internal Audit and planning process of Internal Audit. Diploma Thesis also explores corrective actions, follow-up audits and fraud prevention program.

See also: similar author names
2 MATOUŠKOVÁ, Magda
4 MATOUŠKOVÁ, Markéta
8 MATOUŠKOVÁ, Monika
2 Matoušková, Magda
1 Matoušková, Magdaléna
2 Matoušková, Marie
4 Matoušková, Markéta
8 Matoušková, Martina
3 Matoušková, Michaela
4 Matoušková, Milada
1 Matoušková, Miroslava Bc.
8 Matoušková, Monika
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.