National Repository of Grey Literature 9 records found  Search took 0.00 seconds. 
Creating a 3D model and its realization on a 3D printer
LIŠKOVÁ, Markéta
The aim of this bachelor work is the creation of a 3D model and its realization. As the product of the 3D printing demonstration is chosen a bike bag for money and keys, which is placed under a seat on a seatpost. The theoretical part of the bachelor work presents a brief history about 3D printing, 3D printing technologies, editors for creating models and basic materials. The model is designed in an online editor TinkerCad. The printing is done by Fused Deposition Modeling (FDM) technology on the Original Prusa i3 MK3 printer. A part of the work is a simple handbook, which describes on a trolley coin with the JCU logo, how to create your own model and how to print it on the FDM printer.
Comparing available applications for UML modeling
LIŠKOVÁ, Markéta
The bachelor thesis deals with the comparison of available applications for UML modeling with the aim to evaluate their usability in real environment. In the theoretical part is described language UML, terms related to tools for UML modeling and specific selected applications for comparison. The applications are compared based on selected criteria and a model composed of a class diagram, which is created in each of them.
First sacred speech of Aellios Aristeides: introduction, translation and commentary
Lišková, Markéta ; Fischerová, Sylva (advisor) ; Dostálová, Růžena (referee)
Cílem této diplomové práce je představit českému čtenáři zvláštní a poměrně neznámý spis slavného pozdně antického řečníka Ailia Aristeida - Hieroi Logoi. Toto dílo nabízí netradiční pohled na antické náboženství, zprostředkovaný jeho vzdělaným a oddaným stoupencem. Svým obsahem a stylem je to jakási osobní zpověď antického věřícího člověka, jejíž zajímavost spočívá především v tom, že žádné podobné dílo z řeckého pohanského světa dochováno nemáme. Autor nám zanechal svědectví nejen o svém vlastním prožívání vztahu k bohům, ale též podrobně pojednal o praktikách jednoho z nejpopulárnějších pozdně antických náboženských kultů - kultu boha Asklépia. Právě velmi osobní styl výpovědi činí toto dílo pozoruhodným a mnozí historikové řeckého náboženství ho ve svých knihách alespoň stručně zmiňují. Osobní styl výpovědi a líčení nejrůznějších životních starostí, pocitů, událostí, setkání apod. činí z Hieroi Logoi téměř moderní autobiografii, rozhodně však historicky první osobní snář v antické (a evropské) literatuře. Je zde rovněž mnoho materiálu, který může sloužit psychologům k rozboru osobnosti autora, a i z tohoto hlediska je dílo unikátní. Tím, že ukazuje, jakými způsoby profánní i chrámoví lékaři reagovali na evidentní psychické poruchy autora, je dílo pozoruhodné též pro historiky psychologie. Hieroi Logoi...
Transparency of Decision-Making Process at the Local Level: Case Study of the Municipal District Prague 10 during the Election Period 2010 - 2014
Lišková, Markéta ; Vymětal, Petr (advisor) ; Lisa, Aleš (referee)
Master thesis deals with the transparency in decision-making process and with the openness to citizens in local politics. It focuses on the policy of municipal councils, with the emphasis on Municipal district Prague 10 during the election period 2010 -- 2014. Main objective is the analysis, description and evaluation of the transparency of decisions-making process in Prague 10. The theoretical part of the thesis is dealing with definitions of terms: municipalities, Prague, the capital, its districts and decision-making process. The stress is given to the question of the level of transparency and on the openness of town halls to their citizens. In the practical part, the thesis analyzes the concrete decision-making processes in Prague 10 related to an analysis of the Council's statement about the anti-corruption strategy. In the end, it analyzes the decisions-making process about the procurements in Municipal district Prague 10 namely to the analysis of procurements "Revitalization of Malešice Park".
The elections to the Council of Prague in 2010
Lišková, Markéta ; Vymětal, Petr (advisor) ; Lisa, Aleš (referee)
The bachelor thesis deals with elections and electoral systems in the Czech Republic with an emphasis on local elections to the Council of Prague. The aim is to analyze the elections to this local council and explain the problems with its occurring in connection with the last elections in 2010. If there was not deliberate manipulation division of dividing constituencies in favor of the ODS. The first chapter deals with elections and electoral systems. The second chapter analyzes the elections in the Czech Republic. The third chapter deals with elections to the Council of Prague in 2010. Elections to the Council of Prague are held under the Act on elections to municipal councils, although Prague is also the county and municipality. The Council of Prague can legitimately divide Prague to more constituencies. Intentional manipulation cannot be demonstrated on the basis of election results, as are known in advance. The fact whether a party will be represented, only the voters decide. However, we can speculate about it, depending on the allocation of Prague to the smallest permissible option and the lack of proportional division into electoral districts.
Feeding and related social behaviour during limited browse in a herd of captive elands (Taurotragus oryx) - expariment with tree like branch holder.
LIŠKOVÁ, Markéta
The thesis is focused on the analysis of feeding, comfort and social behavior in a herd of farmed eland (Taurotragus oryx) initiated by the presentation of browse to the tree stand. In 2008 and 2010 were obtained 15-hour video behavior gradually with three different adult males of elands at Czech University of Life Sciences farm at Lány. The aim of this work was to evaluate the accessibility of a limited food source (browse), the frequency of feeding behavior in relation to a rank in the herd, age and sex and find out if the stand can be also used as a enrichment to increase proportion of comfort behavior (scratching, grooming). Adult male in the herd has always been high ranking and no one attacked him, followed by females and juveniles. Access to a limited browse was influenced by the level of aggression of adult female towards the younger and lower ranking ones, these females attacked with the same frequency also the youngs. The dominant male attacked especially the dominant females. The length and frequency of all types of behavior were related to a sex of the individual, the rank and the presence of a calf. With higher rank individuals had longer access to a browse, display longer comfort behavior than lower ranking ones. We can conclude that both types of behavior performed more often males than females. Length and frequency of interactions with browse was supported during absence of calf in vicinity of stand.
Enrichment of large cats
LIŠKOVÁ, Markéta
The environmental enrichment helps to improve the complexity of the enviroment of animals in captivity, supports comfort of the animals, stimulates the active behaviour and reduces the stereotypes behaviour which is often seen at the large felines in zoos. My work was done in Zoo Dvůr Králové. I have monitored 3 types of large felines {--} Amur tiger (Panthera tigris altaica), Persian leopard (Panthera pardus saxicolor) and African lion (Panthera leo). I wanted to compare some reactions of these subjects to 4 types of enrichment {--} a hung food or locked up in an other way, cardboard box with wood wool and some pair of rats, a plastic barel and some excrements of African elephant (Loxodonta africana) or sitatunga (Tragelaphus spekei gratus). The food enrichment has increased the spending time when they ate and moved. When we added the cardboard box into the paddock the animals behaved playfully, the animals moved more. The reaction to the plastic barel were different at every group of animals. The tigers increased their activity movement, the levharts were very playfully. At the lions it was a prime movement. The olfactor subject increased the time of spending when the animals behaved in other way and moved more.

See also: similar author names
8 LIŠKOVÁ, Marie
9 LIŠKOVÁ, Markéta
9 LIŠKOVÁ, Michaela
4 LIŠKOVÁ, Monika
4 Lisková, Monika
3 Lišková, Magdalena
3 Lišková, Magdaléna
5 Lišková, Marcela
8 Lišková, Marie
2 Lišková, Marta
11 Lišková, Martina
9 Lišková, Michaela
1 Lišková, Michala
1 Lišková, Miloslava
4 Lišková, Monika
8 Lísková, Marie
1 Líšková, Marianna
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.