National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.01 seconds. 
Cracking of the Substitution Cyphers in Classical Cryptography
Kulich, Martin ; Doležel, Michal (referee) ; Stružka, Jaroslav (advisor)
The thesis provides a tool for automatic monoalphabetic substitution ciphers cracking using most common words dictionary. It is based on some previous solutions for english language which were not designed for cracking ciphertext without word divisions. This thesis is focused on cracking ciphertexts without word divisions. It also looks at specifics of czech language - declension and its influence on dictionary size.
Dynamic Template Adjustment in Continuous Keystroke Dynamics
Kulich, Martin ; Orság, Filip (referee) ; Drahanský, Martin (advisor)
Dynamika úhozů kláves je jednou z behaviorálních biometrických charakteristik, kterou je možné použít pro průběžnou autentizaci uživatelů. Vzhledem k tomu, že styl psaní na klávesnici se v čase mění, je potřeba rovněž upravovat biometrickou šablonu. Tímto problémem se dosud, alespoň pokud je autorovi známo, žádná studie nezabývala. Tato diplomová práce se pokouší tuto mezeru zaplnit. S pomocí dat o časování úhozů od 22 dobrovolníků bylo otestováno několik technik klasifikace, zda je možné je upravit na online klasifikátory, zdokonalující se bez učitele. Výrazné zlepšení v rozpoznání útočníka bylo zaznamenáno u jednotřídového statistického klasifikátoru založeného na normované Euklidovské vzdálenosti, v průměru o 23,7 % proti původní verzi bez adaptace, zlepšení však bylo pozorováno u všech testovacích sad. Změna míry rozpoznání správného uživatele se oproti tomu různila, avšak stále zůstávala na přijatelných hodnotách.

See also: similar author names
1 KULICH, Miloslav
2 Kulich, Marek
1 Kulich, Matúš
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.