National Repository of Grey Literature 24 records found  previous5 - 14next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Data structure behavior with variable cache size
Král, Karel ; Koucký, Michal (advisor) ; Mareš, Martin (referee)
Cache-oblivious algorithms are well understood when the cache size remains constant. Recently variable cache sizes have been considered. We are motivated by programs running in pseudo-parallel and competing for a single cache. This thesis studies the underlying cache model and gives a generalization of two models considered in the literature. We give a new cache model called the "depth model" where pages are accessed by page depths in an LRU cache instead of their ad- dresses. This model allows us to construct cache-oblivious algorithms that cause a certain number of cache misses prescribed by an arbitrary function computable without causing a cache miss. Finally we prove that two algorithms satisfying the regularity property running in pseudo-parallel cause asymptotically the same number of cache misses as their serial computations provided that the cache is satisfying the tall-cache assumption.
History of Diabetes Treatment in the Czech counties
Krejčová, Jindřiška ; Dohnal, František (advisor) ; Svačina, Štěpán (referee) ; Král, Karel (referee)
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Social and clinical pharmacy Autor: Jindřiška Krejčová Supervisor: Doc. PhDr. František Dohnal, CSc. Title of diploma thesis: History of diabetes treatment in the Czech countries The aims and objectives of the dissertation is to capture the historical development of the treatment of diabetes mellitus in the Czech countries from the earliest times to the present. Diabetes mellitus is a group of diseases whose common feature is hyperglycemia (high blood glucose). It is characterized by impaired secretion or insulin action, and is also associated with impaired metabolism of carbohydrates, fats and proteins. About 250 million people suffer from diabetes today and diabetes causes about 5 % of all deaths worldwide , so we can talk even about the global epidemic. In 2012, more than 841 thousand people suffered from diabetes in the Czech Republic, which is about 8% of the Czech population . This represents an increase of number of registered diabetics by about 16,000 people in comparision of the year 2011. Diabetes represents not only health , but also a significant economic burden .Historical data on the methods of treatment of diabetes in the Czech lands were mostly taken from the journal "Časopis lékařů českých" ( published...
Viditelnostní grafy
Král, Karel ; Valtr, Pavel (advisor) ; Balko, Martin (referee)
In the thesis we study visibility graphs focusing on the Big Line Big Clique conjecture. For a given finite point set P in real plane we say that two points see each other if and only if the open line segment between them contains no point from P. Points from P are vertices of the visibility graph, and two points are connected by an edge if and only if they see each other. Kára et al. conjectured that for every finite big enough point set there are at least ℓ collinear points, or the clique number of its visibility graph is at least k. In the thesis we generalize the conjecture, and thus provide an alternative proof for k = ℓ = 4. We also review related known results. We strengthen an observation about occurrence of a Hamiltonian cycle in visibility graphs. We characterize the asymptotic behavior of the edge chromatic number of visibility graphs. We show that for given n, ℓ, k the original conjecture is decidable by a computer. We also provide computer experiments both for the generalized and for the original conjecture. 1
History of pharmacy in the region of the city Karviná
Nedobová, Andrea ; Dohnal, František (advisor) ; Král, Karel (referee)
THE HISTORY OF PHARMACIES IN THE SELECT REGION OF THE CITY KARVINÁ Student: Nedobová Andrea Tutor: Doc. PhDr. František Dohnal, Csc. Social and Clinical Pharmacy Department, Pharmaceutical Faculty in Hradec Králové, The Charles University in Prague, Czech Republic Background: History and development of the pharmaceutical service in the city Karviná and Havířov from the beginning to the present date. Aim: Map the history of pharmacies and pharmacists in the city Karviná a Havířov from the beginning to the present date. Methods: Processing the historical written resources which were obtained from the Czech Pharmaceutical Museum in Kuks, State District Archive in Karviná, Museum in Český Těšín and the so far existing chronicles of some pharmacies. Talks with personal observers. Results: The first pharmacy had been established in Karviná probably in 1837. Until 1918, there were three pharmacies in the city Karviná and on the territory of today city Havířov. In years 1918 to 1948, three pharmacies in the select region of the city Karviná and on the territory of today Havířov were opened. After 1948, the oldest pharmacies in Karviná were closed and the next pharmacies were established. After 1989, a number of pharmacies were privatized and there are currently 13 pharmacies in the city Karviná and 21...
Pharmacy Practice in the Prostějov Region during the Health Care Development Process after the 1989
Navrátilová, Eva ; Dohnal, František (advisor) ; Král, Karel (referee)
Pharmacy Practice in the Prostějov Region during the Health Care Development Process after the 1989 Student: Eva Navrátilová Tutor: Doc. PhDr. František Dohnal, CSc. Social and Clinical Pharmacy Department Pharmaceutical Faculty in Hradec Králové The Charles University in Prague, Czech Republic Theme: Pharmacy Practice in the Prostějov Region during the Health Care Development Process after the 1989 Objective: Survey of the history of pharmacies and pharmacists in the Prostějov Region after the 1989 during the health care development process. Methods: Excerption of the availability literature, processing the regional newspapers that were obtained from the Town library in Prostějov and Town archive in Prostějov, the questionnaires, the materials of the district corporation of the pharmacists and interviews with the local pharmacy keepers. Results: Before 1989 in the Prostějov Region there were 12 pharmacies, 6 in the region and 6 in the city of Prostějov. After the 1989 many new pharmacies were established. Some pharmacies have established the OOVL (a small pharmacy by their "mother pharmacy"), their expansion have begun after the 1998. In the city of Prostějov we can find the pharmacies in the supermarkets too. Some historical pharmacies and some new have disappeared because of their competition. In...
The History of the Pharmacies of Prior Region Rychnov nad Kněžnou
Symonová, Monika ; Král, Karel (advisor) ; Kučerová, Zdena (referee)
Závěr Cílem předkládané diplomové práce bylo podat celkový obraz o historii i současné situaci lékáren na Rychnovsku tak, aby poskytla základní informace nejen dnešním zájemcům o dějiny lékárenství, ale aby též mohla být zdrojem poznatků do budoucna. Na začátku byly stručně zpracovány dějiny Rychnovska ukazující vývoj od dob zemědělství po zavedení průmyslu a rozmach regionu, jako významné a hojně navštěvované kulturní a turistické oblasti. Podrobněji pak byly rozepsány dějiny jednotlivých obcí a měst, kde lze konkrétně vidět postupný vývoj a zejména dnešní situaci jasně ukazující na potřebu lékárny v dané obci či městě. Zachytit historii starých historických lékáren se podařilo na základě studia historických materiálů (metodika zpracování je v předešlé kapitole). Roku 1980 bylo na území bývalého okresu Rychnov nad Kněžnou 9 lékáren. V současnosti existuje v okrese Rychnov nad Kněžnou 24 lékáren. Již tento údaj ukazuje oprávněnost zpracování diplomové práce, navazující na již dříve zpracované materiály. Bez diplomové práce by dějiny 24 lékáren nebyly zachyceny a v budoucnosti by nikdo neznal dějiny lékáren v letech 1989- 2004. Jedná se o historicky velice zajímavé období. Teprve budoucí generace ocení velikost této doby, kdy se prakticky v celé České republice i v jednotlivých regionech počet lékáren...

National Repository of Grey Literature : 24 records found   previous5 - 14next  jump to record:
See also: similar author names
4 Král, Kamil